Industry Report

Zrównoważone budownictwo w Polsce

Najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju

This product is also available in English

Zrównoważone budownictwo w Polsce

Najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Założenia zrównoważonego budownictwa wychodzą ze strefy idei i zaczynają przekładać się na realne decyzje biznesowe. Skala wyzwań przed jakimi stoją uczestnicy rynku budowlanego jest olbrzymia. Świadome firmy, planujące długoterminowo, muszą brać pod uwagę założenia zrównoważonego budownictwa. Niewiadomą pozostaje jednak tempo absorbcji przez rynek i główne kierunki, gdzie zmiany będą najszybsze i najbardziej intensywne. Badanie uczestników rynku powinno odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań pozwalających organizacji lepiej zaplanować tempo i kierunek dostosowania do nadchodzących zmian.

Nasz raport próbuje mierzyć się z tą tematyką, porządkując dostępne informacje i zasięgając opinii bezpośrednio u praktyków (wywiady przeprowadzane są anonimowo – a więc z pominięciem marketingowej otoczki). Jest to jest rezultat prac, których celem było poznanie punktu widzenia uczestników rynku budowlanego na tematykę zrównoważonego budownictwa.

Podstawą raportu jest badanie ilościowe obejmujące:

 • 100 architektów/biur projektowych,
 • 100 producentów materiałów budowlanych,
 • 100 firm wykonawczych,
 • 100 inwestorów/deweloperów.

Pewne kwestie zostały dodatkowo pogłębione podczas kilkunastu wywiadów jakościowych z przedstawicielami powyższych grup.  Raport oprócz prezentacji wyników badania przedstawia także szczegółowo analizę otoczenia, które wpływa na perspektywy rozwoju.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • zrównoważone budownictwo – idea, kwestie definicyjne,
 • analiza otoczenia,
 • deklaracje a rzeczywistość – znajomość tematyki oraz wdrażanie zasad zrównoważonego budownictwa wśród uczestników rynku,
 • tempo zmian – ewolucja czy rewolucja,
 • obszary, które będą rozwijać się najszybciej,
 • najbardziej obiecujące technologie,
 • materiały budowlane najlepiej wpisujące się w założenia zrównoważonego budownictwa,
 • wrażliwość cenowa – o ile rozwiązania wspierające założenia zrównoważonego budownictwa mogą być droższe od standardowych,
 • kluczowe bariery wzrostu zrównoważonego budownictwa,
 • główne czynniki napędzające rozwój zrównoważonego budownictwa,
 • liderzy zmian, wybrane przykłady wdrożonych rozwiązań
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • uaktualnia i usystematyzuje informacje o zrównoważonym budownictwie,
 • urealnia ocenę świadomości uczestników rynku w zakresie dotyczącym zrównoważonego budownictwa,
 • umożliwi ocenę potencjału rozwojowego zrównoważonego budownictwa w Polsce,
 • wskaże kluczowe czynniki wpływające na rozwój zrównoważonego budownictwa,
 • zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w zakresie wprowadzania nowych produktów, rozwiązań i kierunków rozwoju działalności.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport został przygotowany by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem, reprezentujących m.in.:

 • firmy budowlane,
 • firmy deweloperskie,
 • inwestorów prywatnych i publicznych,
 • dostawców rozwiązań i usług dla branży budowlanej,
 • firmy wykonawcze i podwykonawcze,
 • producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych,
 • producentów i dystrybutorów sprzętu budowlanego,
 • biura projektowe,
 • organy administracji państwowej i samorządowej.

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.