Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

This product is also available in English

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i operatorów. Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych, transmisji danych i ISP (DLISP) oraz rynku usług międzyoperatorskich i hurtowych.

Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B. W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do Internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców Internetu w Polsce.

Wszystkie analizy zostały zbudowane z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wartości rynku i poszczególnych segmentów wraz ze autorskimi prognozami rozwoju na lata 2021-2026 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem eksperckim. W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane dane dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów, ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości). W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko, średnio i długo okresowym. Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy staty
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące: firm działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek  operatorzy telekomunikacyjni bez względu na specjalizację i segment działalności sieci telewizji kablowej i ISP banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.