Industry Report

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

This product is also available in English

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Raport prezentuje szczegółową analizę polskiego rynku usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw i operatorów. Struktura raportu została podzielona na usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Osobną część stanowi analiza rynku łączy dzierżawionych, transmisji danych i ISP (DLISP) oraz rynku usług międzyoperatorskich i hurtowych.

Raport zawiera informacje o trendach, zmianach regulacyjnych, a także prognozach rozwoju rynku i jego głównych segmentów w kolejnych latach. W raporcie zaprezentowano również profile największych graczy działających na rynku z naciskiem na ofertę dla biznesu i usługi operatorskie. Uwzględniono ponadto wyniki finansowe, operacyjne, najważniejsze wydarzenia i plany związane z działalnością na rynku B2B. W raporcie przedstawiono dane rynkowe dotyczące największych dostawców usług telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, dzierżawy łączy, dostępu do Internetu i transmisji danych dla klientów biznesowych, innych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców Internetu w Polsce.

Wszystkie analizy zostały zbudowane z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartości rynku i poszczególnych segmentów wraz ze autorskimi prognozami rozwoju na lata 2021-2026 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem eksperckim.
 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane dane dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów, ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:
  • rynek usług VoIP dla segmentu B2B,
  • rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy),
  • usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy,
  • usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO.
 • Usługi telefonii komórkowej dla firm – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M).
 • Usługi ISP dla firm – m.in. liczba abonentów dostępu do internetu w technologii FTTx w segmencie B2B, ARPU z usług dostępu do internetu, udział poszczególnych typów firm w liczbie abonentów szerokopasmowego internetu.
 • Usługi transmisji danych dla firm – m.in. mapowanie klientów korzystających z usług teletransmisyjnych poszczególnych dostawców, wyniki sprzedażowe w zakresie liczby usług transmisji danych w podziale na poszczególnych operatorów.
 • Operatorskie (hurtowe) usługi telekomunikacyjne – m.in. wartość hurtowego rynku telefonii komórkowej i stacjonarnej, z uwzględnieniem struktur według źródła przychodów oraz w podziale na poszczególnych graczy.
 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce – obejmujące m.in. kluczowe wskaźniki finansowe, zakres działalności, ofertę w segmencie B2B i na rynku hurtowym, informacje na temat bieżących wydarzeń, klientów, planów.
 • Szacunki i prognozy PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości).
 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko, średnio i długo okresowym.
 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR na precyzyjne dane i KPI.
 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych.
 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • firm działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek 
 • operatorzy telekomunikacyjni bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.