Raport branżowy

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Usługi telekomunikacyjne dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Usługi telekomunikacyjne dla sektora B2B i hurtowego
Zakres: Polska

Raport  ,,Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego i operatorskiego w Polsce 2023” to wymiarowanie rynku w podziale na rynki szczegółowe pod względem wartościowym i wolumenowym. Przedstawia on najważniejsze dane i trendy na analizowanym rynku. Poszczególne segmenty rynku analizowane są również w kontekście sytuacji makroekonomicznej, a na podstawie tych analiz zmodelowane zostały prognozy rozwoju do roku 2028.

Główne segmenty:

 • telefonia komórkowa
 • telefonia stacjonarna
 • DLISP
 • rynek operatorski (hurtowy)
Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartości rynku i poszczególnych jego segmentów wraz ze autorskimi prognozami rozwoju na lata 2023-2028 – dane liczbowe zawsze razem z komentarzem eksperckim.
 • W ramach głównych komponentów i składowych zostały zaprezentowane dane dotyczące nie tylko liczby abonentów czy przychodów, ale również bardziej szczegółowe struktury obejmujące na przykład:
  • rynek usług VoIP dla segmentu B2B,
  • rynek usług dostępu do internetu w podziale na wielkość przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie i duże firmy),
  • usługi detalicznej i hurtowej dzierżawy łączy,
  • usługi tranzytu, roaming krajowy i rozliczenia z MVNO.
 • Usługi telefonii komórkowej dla firm  – m.in. KPI dotyczące liczby kart SIM używanych obecnie przez firmy, z podziałem na karty wykorzystywane do mobilnej transmisji danych i w komunikacji machine-to-machine (M2M).
 • Usługi telefonii stacjonarnej dla firm – m.in. liczba linii i usług telefonii stacjonarnej, struktura rynku w podziale na graczy, dane dotyczące rynku VoIP.
 • Usługi DLISP – m.in. struktura rynku DLISP, w tym dane dla rynku ISP – liczba abonentów usług ISP w segmencie B2B, wartość rynku ISP, ARPU z usług dostępu do internetu w firmach, koniunktura i najważniejsze trendy na rynku transmisji danych.
 • Usługi operatorskie – m.in. wartość rynku hurtowego w telefonii komórkowej i stacjonarnej.
 • Profile firm świadczących usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i operatorów w Polsce obejmujące kluczowe wskaźniki finansowe i operacyjne.
 • Dane PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki.
 • Wyniki autorskich badań PMR w obszarze usług telekomunikacyjnych dla segmentu B2B – strona popytowa.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport analizuje rynek w ujęciu ilościowym i wartościowym, wykorzystując metodę bottom-up (wartości są sumą zdefiniowanych, węższych struktur, co daje klarowny obraz całości).
 • W raporcie zaprezentowano szczegółowe prognozy z rozbiciem na poszczególne segmenty rynku, w ujęciu krótko, średnio i długo okresowym.
 • Modelowanie z wykorzystaniem metod ilościowych i narzędzi do zaawansowanej analizy statystycznej pozwoliło przełożyć wiedzę ekspertów z zespołu PMR na precyzyjne dane i KPI.
 • Oprócz szeregów historycznych i czynników bezpośrednio związanych z rynkiem telekomunikacyjnym wykorzystano wieloletnie doświadczenie PMR w analizach makroekonomicznych.
 • Realna ocena liczby firm działających w kraju w podziale na wielkość zatrudnienia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • firm działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek 
 • operatorzy telekomunikacyjni bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym.
Spis Treści
 • Podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku
 • Wartość rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Usługi telekomunikacyjne dla sektora B2B i hurtowego
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.