Industry Report

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Raport PMR to jedyna w Polsce kompleksowa analiza i obiektywne spojrzenie na rynek. Zawiera dane historyczne i autorskie prognozy z uwzględnieniem czynników wpływających na wartość rynku w poszczególnych segmentach. PMR wnikliwie weryfikuje dane pochodzące zarówno od regulatora rynku jak i z własnych badań oraz  bezpośrednich relacji z operatorami. Raport zawiera najnowsze dane zrewidowane o wpływ koronawirusa na rynek!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Ocena dokonana przez ekspertów PMR wpływu pandemii na rynek usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce – wpływ na wolumeny i wartość rynku w poszczególnych segmentach (lata 2020-2021).
 • Prognozy dotyczące liczby firm w Polsce uwzględniające czynnik epidemiologiczny w latach 2020-2021.
 • Obliczenia własne i szacunki wolumenu i wartości rynku w Polsce w latach 2009-2019, z uwzględnieniem struktury segmentowej rynku.
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wolumeny, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2020-2025.
 • Najważniejsze czynniki rozwoju wpływające na wartość rynku w poszczególnych segmentach w perspektywie sześcioletniej.
 • Analiza trendów, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę.
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów.
 • Zestawienia obrazujące udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych.
 • Szacunki PMR odnośnie liczby przedsiębiorstw działających w Polsce, z podziałem na mikro (0-9), małe (10-49), średnie (50-249) i duże (250+) firmy, w oparciu o dane ZUS odnośnie podmiotów faktycznie odprowadzających składki.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport pozwala śledzić aktualne trendy
 • Umożliwia ocenę potencjału rynku w poszczególnych jego segmentach
 • Pomoże zidentyfikować czynniki ryzyka rynkowego
 • Wesprze planowanie inwestycji
 • Pozwoli na ocenę konkurencyjności rynku oraz rozkładu sił obecnych na nim graczy
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • firm działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek 
 • operatorzy telekomunikacyjni bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Rynek usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego w Polsce – najważniejsze dane i prognozy, 2019-2025
 • Liczba (tys.) aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających do ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2010-2019

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.