Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2022

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

This product is also available in English

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2022

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Raport PMR prezentuje dane i analizy sprzedaży usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. Zawiera najnowsze dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku, analizie baz regulatora, jak również dzięki badaniom własnym PMR. Opisuje wpływ aktualnych trendów, zmian legislacyjnych i zmieniającej się sytuacji na sprzedaż, cenniki i ofertę operatorów w zakresie usług zintegrowanych.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Prognozy ilościowe i wartościowe rozwoju rynku do 2027 r. Analiza następujących segmentów rynku: usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP) usługi głosowe w telefonii komórkowej usługi stacjonarnego dostępu do internetu usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC) usługi płatnej
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

  • Ukazuje perspektywy rozwoju pakietów i usług łączonych w kolejnych latach
  • Jedyny w Polsce zbiór rzetelnych danych o rynku usług zintegrowanych
  • Oferuje najbardziej aktualne dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku jak i najnowszym badaniom B2C
  • Przedstawia perspektywy dalszej ewolucji rynku w kierunku łączenia usług w pakiety  
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące: firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek operatorów telekomunikacyjnych bez względu na specjalizację i segment działalności sieci telewizji kablowej i ISP banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego dostawców sprzęt
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.