Raport branżowy

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
Zakres: Polska

Raport „Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2023” prezentuje wyniki kompleksowej analizy rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono w nim dane o wartości rynku oraz strukturę wydatków w podziale na poszczególne rodzaje usług. Poddano również analizie aspekty wolumenowe, takie jak:

 • liczba usług sprzedawanych na detalicznym rynku telekomunikacyjnym,
 • liczba usług sprzedanych w pakiecie,  
 • średnia liczba usług w ramach jednego pakietu,
 • liczba abonentów usług pakietowych.

Raport zawiera również informacje na temat trendów konsumenckich, między innymi o najczęściej wybieranych pakietach usług oraz powodach, dla których konsumenci decydują się na zakup pakietów. W raporcie zaprezentowano kluczowe trendy na rynku, najważniejsze wydarzenia oraz prognozy rozwoju rynku na lata 2023-2028. Znajdą w nim Państwo także dane dotyczące otoczenia konkurencyjnego – szczegółowe profile najważniejszych dostawców zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz informacje  o strukturze rynku pod względem udziałów poszczególnych dostawców.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Prognozy ilościowe i wartościowe rozwoju rynku do 2028 r.
 • Analiza następujących segmentów rynku:
  • usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
  • usługi głosowe w telefonii komórkowej
  • usługi stacjonarnego dostępu do internetu
  • usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC)
  • usługi płatnej telewizji
  • usługi dodane
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów.
 • Szacunek liczby abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach, w przypadku poszczególnych operatorów.
 • Udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych graczy.
 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług zintegrowanych:
  • cenniki,
  • średnie przychody na klienta,
  • wartość rynku usług zintegrowanych.
 • Identyfikacja kluczowych trendów i tendencji na rynku.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile wart jest rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?
 • Ilu jest abonentów zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?
 • Jakie są najważniejsze trendy na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?
 • Jak obecność serwisów VOD w ofertach operatorów wpływa na rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?  
 • Jaka część usług na detalicznym rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawana jest w pakietach?  
 • Ile usług przeciętnie wchodzi w skład pakietu?  
 • Jak wygląda krajobraz konkurencji na tym rynku?  
 • Jakie są najczęstsze konfiguracje usług w ramach pakietu?  
 • Ile wynosi średni przychód na abonenta na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych?
 • Jakie korzyści czerpią abonenci oraz dostawcy usług dzięki sprzedaży pakietowej? 
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 • firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek
 • operatorów telekomunikacyjnych bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Analiza rynku usług pakietowych i zintegrowanych Wartość i dynamika rynku Bieżąca sytuacja i trendy Analiza SWOT Najpopularniejsze konfiguracje pakietów Struktura rynku Wyniki badania konsumenckiego PMR, dotyczącego usług pakietowych, zintegrowanych i dodatkowych Pakiety usług telekomunikacyjnych Serwisy streamingowe w kanale operatorskim Badanie UKE – usługi pakietowe Ceny usług zintegrowanych w Polsce na tle krajów UE – porównania międzynarodowe Prognozy rozwoju rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2023-2028 Czynniki makroekonomiczne Wpływ wojny w Ukrainie na rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce Czynniki branżowe

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.