Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2021

Analiza pakietów i usług wiązanych

This product is also available in English

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2021

Analiza pakietów i usług wiązanych

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Unikalny raport PMR prezentuje dane i analizy sprzedaży usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. Zawiera aktualne dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku, jak również dedykowanemu badaniu B2C. Opisuje wpływ aktualnych trendów, zmian legislacyjnych i obecnej sytuacji epidemiologicznej na sprzedaż i bieżących ofert operatorów w zakresie usług zintegrowanych.

Raport ma charakter kompleksowej prezentacji zawierającej dane wraz z omówieniem i insightami, jak również bazy excel z kompletem danych zarówno analitycznych i prognostycznych, jak również wyników badań według poszczególnych zmiennych metryczkowych (m.in. wielkość miejsca zamieszkania, liczba osób w gospodarstwie domowym, dochód na osobę, wiek, płeć, wykształcenie).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Prognozy ilościowe i wartościowe rozwoju rynku do 2026 r.
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów.
 • Szacunek liczby abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach, w przypadku poszczególnych operatorów.
 • Udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych graczy.
 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług zintegrowanych:
  • cenniki,
  • średnie przychody na klienta,
  • wartość rynku usług zintegrowanych.
 • Identyfikacja kluczowych trendów i tendencji na rynku.
 • Wyniki 2 dedykowanych autorskich badań B2C (Omnibus i badanie na próbie celowej):

W dniach od 05 lutego do 16 lutego 2021 roku, firma PMR przeprowadziła badanie konsumenckie na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych w pakietach. W badaniu wzięło udział 1027 dorosłych Polaków, badanie przeprowadzono za pomocą techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interview). W celu lepszego odwzorowania struktury badanej próby względem ogółu populacji Polaków wykorzystano losowo-kwotowy dobór próby. Badana próba ma charakter reprezentatywny dla ogółu Polaków. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytania związane z korzystaniem w zamieszkiwanych przez nich gospodarstwach domowych z usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu stacjonarnego i mobilnego oraz płatnej telewizji. Zapytano m.in. o dostawcę poszczególnych usług telekomunikacyjnych, okres korzystania z usług u obecnego operatora oraz wysokość rachunków. Analogiczne pytania zadano osobom korzystającym z usług telekomunikacyjnych w pakiecie. Ponadto, osoby, które nie korzystają z usług pakietowych, zapytano o powody takiej decyzji oraz plany zakupu usług w pakiecie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 

W dniach od 02 lutego do 22 lutego 2021 roku, firma PMR przeprowadziła badanie konsumenckie na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych dostępnych w pakietach, czyli kupionych u jednego dostawcy i opłacanych  na wspólnym rachunku. W badaniu udział wzięło 576 dorosłych Polaków, którzy zadeklarowali, że w ich gospodarstwie domowym korzysta się z co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych (telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, Internetu stacjonarnego, Internetu mobilnego i/lub płatnej telewizji) od jednego dostawcy.

Badanym zadano pytania dotyczące m.in.:

 • Usług telekomunikacyjnych zakupionych w ramach pakietu;
 • Dostawcy pakietowych usług komunikacyjnych;
 • Okresu, od jakiego w gospodarstwie domowym korzysta się z usług w pakiecie;
 • Średnich kosztów pakietu;
 • Powodów korzystania z takiego rozwiązania;
 • Chęci polecenia obecnego dostawcy usług znajomym i rodzinie;
 • Zadowolenia z obecnego operatora usług;
 • Chęci przedłużenia umowy z obecnym operatorem.

Zapytano także o: zmianę oferty Internetu stacjonarnego na ofertę z szybszym łączem, korzystanie z usług VOD w ramach pakietu i poprzedniego dostawcę usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie domowym. Respondentów poproszono także o odpowiedź na pytanie o zakup innych usług u operatora usług telekomunikacyjnych  (np. gazu, energii elektrycznej czy usług bankowych), a także plan zakupu tego typu usług w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zadano także pytania w związku z sytuacją epidemiczną i pandemią koronawirusa. Poruszono m.in. aspekt ograniczenia lub rezygnacji z niektórych usług telekomunikacyjnych z powodu COVID-19 oraz poproszono o ocenę doradztwa w kwestii oferty usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych w Internecie.

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ukazuje perspektywy rozwoju pakietów i usług łączonych w kolejnych latach
 • Jedyny w Polsce zbiór rzetelnych danych o rynku usług zintegrowanych
 • Oferuje najbardziej aktualne dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku jak i najnowszym badaniom B2C
 • Przedstawia perspektywy dalszej ewolucji rynku w kierunku łączenia usług w pakiety  
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 • firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek
 • operatorów telekomunikacyjnych bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.