Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2020

Analiza pakietów i usług wiązanych

This product is also available in English

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2020

Analiza pakietów i usług wiązanych

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Kompleksowy raport PMR prezentuje dane i analizy sprzedaży usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. Zawiera najbardziej aktualne i potwierdzone dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku, jak również dedykowanemu badaniu B2C. Jest to absolutnie unikalna publikacja na rynku.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Analiza następujących segmentów:
  • usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
  • usługi głosowe w telefonii komórkowej
  • usługi stacjonarnego dostępu do internetu
  • usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC)
  • usługi płatnej telewizji
  • usługi dodane
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów.
 • Szacunek liczby abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach, w przypadku poszczególnych operatorów.
 • Udziały ilościowe i wartościowe poszczególnych graczy.
 • Prognozy ilościowe i wartościowe rozwoju rynku do 2025 r..
 • Analiza oferty i portfolio operatorów w zakresie usług zintegrowanych (cenniki, średnie przychody na klienta, wartość rynku usług zintegrowanych)
 • Identyfikacja kluczowych trendów i tendencji na rynku.
 • Popularność korzystania z usług pakietowych i nasycenie usługami w Polsce.
 • Wyniki 2 dedykowanych badań B2C.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ukazuje perspektywy rozwoju pakietów i usług łączonych w kolejnych latach
 • Jedyny w Polsce zbiór rzetelnych danych o rynku usług zintegrowanych
 • Oferuje najbardziej aktualne dane, dzięki bezpośrednim kontaktom z uczestnikami rynku jak i najnowszym badaniom B2C
 • Przedstawia perspektywy dalszej ewolucji rynku w kierunku łączenia usług w pakiety  
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży i rozwoju, reprezentujące:

 • firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowane wejściem na rynek
 • operatorów telekomunikacyjnych bez względu na specjalizację i segment działalności
 • sieci telewizji kablowej i ISP
 • banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • krajowe instytucje finansowe (banki domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • zagraniczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Rynek usług zintegrowanych w Polsce – analiza SWOT, 2019
 • Udział największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie (%), według liczby abonentów (tys.) w Polsce, 2018

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Integrated telecommunications services
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.