Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2019

Analiza pakietów i usług wiązanych

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2019

Analiza pakietów i usług wiązanych

This product is also available in English

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2019

Analiza pakietów i usług wiązanych

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Kompleksowy raport dotyczący polskiego rynku usług zintegrowanych. Analiza obejmuje swoim zakresem sprzedaż usług telekomunikacyjnych w postaci pakietów w Polsce. W raporcie zaprezentowano dane w latach 2010-2018. Koncentruje się na ofercie dla segmentu B2C (gospodarstwa domowe i użytkownicy indywidualni).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Raport prezentuje wiele szczegółowych informacji na temat rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce, m.in.:

 • Aktualna sytuacja rynkowa 
 • Prognozy rozwoju rynku na kolejne lata
 • Kluczowe trendy i tendencje mające wpływ na rynek
 • Struktura polskiego rynku 
 • Analiza ofert operatorów telekomunikacyjnych w zakresie usług zintegrowanych 
 • Udziały rynkowe poszczególnych graczy
 • Popularność korzystania z usług pakietowych w branży telco
 • Nasycenie usługami telekomunikacyjnymi w Polsce i perspektywy dalszego rozwoju usług.

Przykładowe wskaźniki i dane liczbowe pochodzące z tego raportu obejmują:

 • Wartość rynku telekomunikacyjnych usług zintegrowanych w Polsce
 • Prognozy wartości rynku usług zintegrowanych w najbliższych latach
 • Prognozy ilościowe dalszego rozwoju rynku
 • Liczba abonentów usług zintegrowanych ogółem i w podziale na poszczególne typy pakietów
 • Szacunkowa liczba abonentów usług pakietowych i liczby RGU sprzedanych w pakietach przez poszczególnych operatorów 
 • Ceny pakietów oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych 
 • Średnie przychody operatorów w przeliczeniu na klienta
 • Udziały wartościowe poszczególnych graczy rynkowych
 • Udziały ilościowe poszczególnych operatorów.

Dane opublikowane w raporcie pochodzą bezpośrednio od firm i konsumentów:

 • Uzyskanie na potrzeby tego raportu wysokiej jakości danych, analiz i prognoz rynkowych było możliwe dzięki pozyskiwaniu informacji źródłowych bezpośrednio z rynku 
 • Spotkania z firmami – eksperci PMR przeprowadzili wiele osobistych rozmów z pracownikami operatorów działających na rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce
 • Badanie B2C – konsumenci zostali zapytani m.in. o usługi telekomunikacyjne kupowane w pakietach, powody zakupu pakietowego i satysfakcję z oferty.

Analizowane w raporcie oferty pakietowe (inaczej: oferty wiązane, zintegrowane lub konwergentne) łączą co najmniej dwie spośród usług:

 • Usługi głosowe w telefonii stacjonarnej (PSTN/VoIP)
 • Usługi głosowe w telefonii komórkowej
 • Usługi stacjonarnego dostępu do internetu 
 • Usługi mobilnego dostępu do internetu (modem + PC) 
 • Usługi dostępu do programów TV.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Firmy prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym w Polsce mogą wykorzystać niniejszy raport i w ten sposób zwiększyć swoje udziały rynkowe oraz przychody:

 • Opracowując strategię na kolejne lata, warto poznać trendy, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku 
 • Przygotowując budżet lub podejmując decyzje finansowe, trzeba uwzględnić twarde dane o usługach pakietowych 
 • Planując wykorzystanie własnej bazy abonenckiej, warto dowiedzieć się, co robi konkurencja
 • Szukając możliwości dosprzedaży usług obecnym abonentom, warto zaopatrzyć się w wiedzę o preferencjach klientów usług pakietowych
 • Tworząc nowe oferty, można rozważyć szanse rynkowe zaprezentowane w raporcie, m.in. alianse i powiązania usług telekomunikacyjnych z innymi usługami dla rynku masowego.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Raport polecamy kadrze kierowniczej – w tym kierownikom działów rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży – z poniższych firm działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce lub zainteresowanych wejściem na ten rynek:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, niezależnie od specjalizacji i segmentu działalności
 • Sieci telewizji kablowej 
 • Dostawcy ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.

Stosowanie ofert pakietowych i zintegrowanych wykracza poza branżę telekomunikacyjną, obejmując usługi bankowe, turystyczne, sprzedaż energii i gazu itd. Mając to na uwadze, raport kierujemy także do firm spoza branży telco, takich jak:

 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Instytucje finansowe krajowe i międzynarodowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2019

Analiza pakietów i usług wiązanych

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.