Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Cloud computing
Zakres: Poland

Jedyna na polskim rynku analiza rynku przetwarzania danych w chmurze, wraz z autorskimi prognozami PMR z uwzględnieniem wpływu koronawirusa na sektor. Raport zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaSchmurę publiczną i prywatną. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i badaniami własnymi B2B PMR. W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku.

Raport zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Streszczenie Menadżerskie w formie prezentacji PowerPoint, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze do 2025 r., a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej.
 • Prognozy uwzględniające wpływ koronawirusa na rynek.
 • Struktura wydatków na rozwiązania chmurowe i prognozy z podziałem na duże, średnie, małe i mikro firmy, jak również podmioty i instytucje sektora publicznego.
 • Profile ponad 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na;
  • dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS),
  • producentów oprogramowania (SaaS),
  • a także integratorów i firmy wdrożeniowe.
 • Najważniejsze wydarzenia, trendy, oferty i strategie na rynku cloud computing w Polsce
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR.
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora.
 • Kompleksowe porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, analiza SWOT, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Dyrektorzy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju, pochodzący z firm takich jak:

 • dostawcy usług cloud computing oferujący rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS),
 • operatorzy centrów danych,
 • firmy hostingowe,
 • dostawcy usług IT,
 • producenci oprogramowania,
 • firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze,
 • inwestorzy i dostawcy usług finansowych,
 • stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Liczba (tys.) aktywnych podmiotów gospodarczych odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, według liczby ubezpieczonych, 2015-2025
 • Główne wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki, 2016-2025
Inne wersje: English
Sektor: Cloud computing
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.