Raport branżowy

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Chmura obliczeniowa
Zakres: Polska

Raport ,,Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce” to wymiarowanie rynku chmury w podziale na struktury i rynki szczegółowe. Przedstawia najważniejsze dane i trendy na analizowanym rynku, w oparciu o autorskie badanie B2B strony popytowej (500 wywiadów). Poszczególne segmenty rynku analizowane są również w kontekście sytuacji makroekonomicznej, a na podstawie tych analiz stworzone zostały prognozy rozwoju do roku 2028.

Raport zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na główne modele chmury: 

 • IaaS,
 • PaaS
 • SaaS, 
 • chmurę publiczną,
 • chmurę prywatną. 

Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i badaniami własnymi B2B PMR. W raporcie można znaleźć profile dostawców obecnych na krajowym rynku chmury, zarówno po stronie dostawców rozwiązań, aplikacji, jak również firm wdrożeniowych wyspecjalizowanych w migracji i utrzymaniu środowisk chmurowych.

Raport zawiera dwa dodatkowe narzędzia:

 • streszczenie menadżerskie w formie prezentacji PowerPoint,
 • bazę statystyk z raportu (plik Excel).
Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce
 • struktura wydatków na rynku przetwarzania danych w chmurze w podziale na segmenty takie jak:
  • chmura publiczna i chmura prywatna
  • SaaS, IaaS, PaaS
  • mikrofirmy, MŚP, duże firmy i instytucje publiczne
  • sektory gospodarki
  • kanał dystrybucji usług chmurowych: producent, partner i reseller
 • analiza SWOT rynku przetwarzania danych w chmurze
 • otoczenie regulacyjne rynku przetwarzania danych w chmurze
 • wyniki badań PMR w obszarze rynku przetwarzania danych w chmurze
 • poziom cen usług chmury publicznej
 • prognozy rozwoju rynku z podziałem na segmenty
 • główne trendy na rynku przetwarzania danych w Polsce i na świecie oraz porównania międzynarodowe
 • otoczenie konkurencyjne i profile dostawców usług przetwarzania danych w chmurze
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • analizie konkurencji działającej na tym rynku

 

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile warty jest rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce?
 • Jakie są dominujące trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak nowe technologie zmieniają rynek przetwarzania danych w chmurze?
 • Jakie regulacje prawne wpływają na rynek przetwarzania danych w chmurze?
 • Jakie segment rynku przetwarzania danych w chmurze rozwijają się najszybciej?
 • Ile warte są rynki szczegółowe rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Z których rodzajów chmury obliczeniowej korzystają firmy w Polsce?
 • Jakie są perspektywy rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak wygląda konkurencja na tym rynku i jakie są mocne strony poszczególnych dostawców na rynku przetwarzania danych w chmurze?
 • Jak kształtują się ceny usług chmury publicznej na rynku przetwarzania danych w chmurze?
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Dyrektorzy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju, pochodzący z firm takich jak:

 • dostawcy usług cloud computing oferujący rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS),
 • operatorzy centrów danych,
 • firmy hostingowe,
 • dostawcy usług IT,
 • producenci oprogramowania,
 • firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze,
 • inwestorzy i dostawcy usług finansowych,
 • stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce Struktura rynku Chmura publiczna i Chmura prywatna SaaS, IaaS, PaaS Mikrofirmy, MŚP, Duże firmy i Instytucje publiczne Sektory gospodarki Kanał dystrybucji Analiza SWOT Istotne zmiany prawne i regulacyjne w obszarze chmury obliczeniowej Główne trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce Penetracja i obszary wykorzystywania chmury obliczeniowej Trendy na rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce Poziom cen usług chmury publicznej (IaaS) Prognozy rozwoju rynku w latach 2024-2029 Trendy, prognozy i porównania międzynarodowe Prognozy rozwoju rynku cloud computing w Polsce Czynniki wpływające na rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Główne wnioski i rekomendacje związane z prezentowanymi prognozami
Wykresy i Tabele
 • Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce, 2014-2023
 • Wartość i dynamika rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce w modelu chmury publicznej i chmury prywatnej, 2014-2023

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Chmura obliczeniowa
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.