Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Data centre & cloud computing
Zakres: Poland

Jedyna na rynku analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, wraz z autorskimi prognozami PMR. Raport przedstawia dane (2011-2018 r.) w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaSchmurę publiczną i prywatną. Obrazuje także wydatki mikro, małych, średnich i dużych firm oraz w sektorze publicznym. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i badaniami własnymi B2B PMR – zarówno od strony podażowej, jak i popytowej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2011-2024, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej.
 • Struktura wydatków na rozwiązania chmurowe i prognozy (2011-2024 r.) z podziałem na duże firmy (250 i więcej pracowników), średnie firmy (50-249 pracowników), małe firmy (10-49 pracowników), mikro firmy (do 10 pracowników), jak również podmioty i instytucje sektora publicznego.
 • Profile ponad 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firmy wdrożeniowe.
 • Najważniejsze wydarzenia, oferty i strategie na rynku cloud computing w Polsce
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR.
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora.
 • Kompleksowe porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, analiza SWOT, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski rynek.

 

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Dyrektorzy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju, pochodzący z firm takich jak:

 • Dostawcy usług cloud computing oferujący rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS).
 • Operatorzy centrów danych
 • Firmy hostingowe
 • Dostawcy usług IT
 • Producenci oprogramowania
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Data centre & cloud computing
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.