Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 500

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Szczegółowa analiza polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze, która prezentuje dane i prognozy w podziale na główne modele chmury: IaaS, PaaS i SaaS, chmurę publiczną i prywatną. Raport kładzie główny nacisk na rynek B2B.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Raport zawiera porównanie korzystania z chmury w małych, średnich i dużych firmach oraz w sektorze publicznym, jak również w podziale na branże. Trendy, najważniejsze dane i prognozy globalne zostały skonfrontowane z rynkiem polskim i autorskimi badaniami własnymi PMR.

W raporcie można znaleźć profile 30 najważniejszych dostawców usług świadczonych w chmurze obecnych na krajowym rynku – zarówno wyspecjalizowanych dostawców infrastruktury dostępnej w modelu zdalnym, jak i producentów oprogramowania i operatorów telekomunikacyjnych. 

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


What is the content of the report?

 • Wartość i prognozy rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych w chmurze w latach 2018-2023, a także każdego z jego głównych segmentów: SaaS, IaaS i PaaS oraz w podziale na model chmury prywatnej i publicznej
 • Profile 30 czołowych dostawców działających na rynku cloud computing w Polsce, z podziałem na dostawców usług infrastrukturalnych (IaaS, PaaS), producentów oprogramowania (SaaS), a także integratorów i firm wdrożeniowych - dane finansowe uzupełnia omówienie oferty i strategii na rynku cloud computing w Polsce
 • Analiza strony popytowej rynku w oparciu o badania PMR, z podziałem na branże i sektory gospodarki
 • Różnice w wykorzystaniu rozwiązań w chmurze między małymi i średnimi firmami, dużymi przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej
 • Wyniki cyklicznego badania kadry zarządzającej 100 największych firm IT na temat rynku przetwarzania danych w chmurze oraz przyszłości tego sektora
 • Analiza świadczenia usług w chmurze w modelach IaaS, PaaS i SaaS przez dostawców IT i operatorów telekomunikacyjnych w Polsce
 • Porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ich oddziaływanie na polski ryne, analiza SWOT.

Baza dostawców usług przetwarzania danych w chmurze w Polsce

Dodatkiem do raportu jest baza ponad 170 przedsiębiorstw powiązanych z polskim rynkiem cloud computing. Lista obejmuje szerokie spektrum dostawców reprezentujących różne segmenty rynku i modele świadczenia usług – od dystrybutorów najprostszych rozwiązań wirtualizacyjnych i quasi-chmurowych dostawców infrastrukturalnych, których domeną jest sprzedaż VPS-ów, aż po pełnoprawne platformy chmury publicznej czy klasyczne rozwiązania SaaS. W bazie zaprezentowano:

 • Nazwę podmiotu 
 • Profil dostawcy
 • Stronę www firmy
 • Informacje o modelach wdrożenia i świadczenia usług chmurowych
 • Informację na temat posiadania własnego ośrodka data center.

Who benefits from the analysis?

Wśród klientów tego raportu znajdują się specjaliści oraz kierownicy działów sprzedaży, marketingu, strategii oraz rozwoju pochodzący z firm takich jak:

 • Dostawcy usług cloud computing oferujących rozwiązania XaaS (w tym przede wszystkim IaaS, PaaS i SaaS)
 • Operatorzy centrów danych
 • Firmy hostingowe
 • Dostawcy usług IT
 • Producenci oprogramowania
 • Firmy telekomunikacyjne oferujące usługi przetwarzania danych w chmurze
 • Inwestorzy i dostawcy usług finansowych
 • Stowarzyszenia branżowe i organizacje handlowe
 • Specjaliści ds. doradztwa biznesowego i badań rynkowych.

Why to buy the report?

Klienci korzystający z tego raportu polecają zastosowanie go przy:

 • Tworzeniu strategii, planów operacyjnych i budżetów 
 • Analizie potencjału rozwoju przetwarzania danych w chmurze w Polsce oraz całego polskiego sektora IT
 • Planowaniu wejścia na polski rynek przetwarzania danych w chmurze
 • Poszerzaniu działalności przedsiębiorstwa o technologie i usługi cloud computing
 • Przechodzeniu na korzystanie z usług świadczonych w chmurze 
 • Analizie konkurencji działającej na tym rynku.
Table of Contents

Table of Contents

Graphs and Tables

Graphs and Tables

Infographic

Infographic

Product details

Price:

3 500

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: July 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: IT
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process