Industry Report

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

This product is also available in English

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pay TV, VoD and multimedia
Zakres: Poland

To jedyne w Polsce kompendium wiedzy o rynku płatnej telewizji i VOD. Raport stanowi unikalną analizę popytu i podaży w branży. Ukazuje także autorskie prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji i VOD w latach 2021-2026 w ujęciu ilościowym, wartościowym oraz w podziale na poszczególne technologie i segmenty rynku. Istotnymi elementami analizy są wyniki autorskich badań B2C dotyczącego usług VOD w Polsce, m.in. znaczenie COVID-19 w kontekście konsumpcji treści przez konsumentów oraz informacje pozyskane z wywiadów z największymi graczami branży.

Raport zawiera również bazę najważniejszych statystyk z raportu (plik Excel), umożliwiającą samodzielną analizę/agregację danych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Analiza rynku oraz prognozy rozwoju i potencjału rynku usług płatnej telewizji w latach 2021-2026, również w podziale na stosowane technologie.
 • Szczegółowe omówienie sytuacji na rynku VOD/OTT oraz profili głównych graczy.
 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce i liczba użytkowników serwisów VOD w podziale na dostęp bezpłatny i płatny oraz model dostępu do usługi (SVOD, TV VOD, tVOD).
 • Szczegółowa analiza rynku subskrypcyjnego SVOD – liczba oraz wartość rynku subskrypcji w podziale na poszczególne serwisy SVOD, penetracja gospodarstw usługami SVOD, zjawisko overlapu (liczba subskrypcji per gospodarstwo) i współdzielenia subskrypcji SVOD, liczba i wartość subskrypcji HBO GO w kanale operatorskim, analiza rynku pąd kątem debiutu nowych graczy, ARPU z usługi.
 • Liczba gospodarstw w Polsce korzystających z VOD, w podziale na AVOD i SVOD.
 • Struktura gospodarstw domowych z płatnym VOD, w podziale na poszczególne modele dostępu do VOD.
 • Wartość rynku usług płatnej telewizji i VOD w Polsce w latach 2011-2026 i dynamika branży.
 • Ocena wpływu pandemii na rynek płatnej telewizji i VOD/SVOD w Polsce.
 • Analiza konkurencyjność usług VOD względem usług płatnej telewizji, z uwzględnieniem trendu cord-cuttingu.
 • Benchmark międzynarodowy, pozwalający na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.
 • Najważniejsze trendy na rynku VOD/SVOD i płatnej telewizji.
 • Analiza oferty VOD i OTT oraz portfolio usług operatorów płatnej telewizji.
 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych operatorów w rynku płatnej telewizji.
 • Wyniki autorskiego badania B2C PMR dotyczącego usług VOD w Polsce, m.in. znaczenie COVID-19 w kontekście konsumpcji treści przez konsumentów.
 • Obszary potencjału i najważniejszych zagrożeń w branży.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To rzetelne, unikalne kompendium wiedzy na temat rynku usług płatnej telewizji i VOD w Polsce
 • Raport dostarcza twarde dane PMR o wartości i dynamice rynku oraz pozwala śledzić aktualne trendy rynkowe
 • Umożliwia ocenę potencjału rynku w poszczególnych jego segmentach
 • Pomoże zidentyfikować czynniki ryzyka rynkowego
 • Dostarcza unikalną wiedzę o możliwościach biznesowych na rynku VOD/OTT i DVB-T oraz może wesprzeć planowanie inwestycji
 • Pozwoli na ocenę konkurencyjności rynku oraz rozkładu sił obecnych na nim graczy
 • Zawiera autorskie prognozy i opinie ekspertów, ułatwiające podejmowanie decyzji
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • operatorów telekomunikacyjnych o różnych specjalizacjach i segmentach działalności,
 • sieci telewizji kablowej,
 • lokalnych dostawców oferujący dostęp do internetu (ISP),
 • dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego,
 • firmy z sektora energetycznego,
 • krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele),
 • firmy organizujące wydarzenia emitowane w płatnych telewizjach (pay per view),
 • producentów i dystrybutorów sprzętu RTV i komputerowego.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski: dane i prognozy na lata 2017-2026
 • Średnie ARPU (zł) z usługi płatnej telewizji oraz SVOD przypadające na gospodarstwo domowe w Polsce, 2013-2020, 2023 i 2026

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Pay TV, VoD and multimedia
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.