Raport branżowy

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Płatna telewizja, VOD i multimedia
Zakres: Polska

Jedyne w Polsce kompendium wiedzy o rynku płatnej telewizji i VOD. Raport stanowi unikalną analizę popytu i podaży w branży. Ukazuje także autorskie prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji i VOD w latach 2023-2028 w ujęciu ilościowym, wartościowym oraz w podziale na poszczególne technologie i segmenty rynku. Istotnymi elementami analizy są wyniki autorskich badań B2C dotyczącego usług VOD w Polsce oraz informacje pozyskane z wywiadów z największymi graczami branży. 

W ramach przygotowania raportu w II kw. 2023 r. przeprowadzono dedykowane badanie konsumenckie na próbie 2000 respondentów.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Unikalna analiza rynku oraz prognozy rozwoju i potencjału rynku usług płatnej telewizji w latach 2023-2028, również w podziale na stosowane technologie.
 • Szczegółowe omówienie sytuacji na rynku VOD/OTT oraz profili głównych graczy.
 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce i liczba użytkowników serwisów VOD w podziale na dostęp bezpłatny i płatny oraz model dostępu do usługi (SVOD, TV VOD, tVOD).
 • Szczegółowa analiza rynku subskrypcyjnego SVOD – liczba oraz wartość rynku subskrypcji w podziale na poszczególne serwisy SVOD, penetracja gospodarstw usługami SVOD, zjawisko overlapu (liczba subskrypcji per gospodarstwo) i współdzielenia subskrypcji SVOD, liczba i wartość subskrypcji HBO GO w kanale operatorskim, analiza rynku pąd kątem debiutu nowych graczy, ARPU z usługi.
 • Liczba gospodarstw w Polsce korzystających z VOD, w podziale na AVOD i SVOD.
 • Struktura gospodarstw domowych z płatnym VOD, w podziale na poszczególne modele dostępu do VOD.
 • Wartość rynku usług płatnej telewizji i VOD w Polsce i dynamika branży.
 • Ocena wpływu pandemii na rynek płatnej telewizji i VOD/SVOD w Polsce.
 • Analiza konkurencyjnośći usług VOD względem usług płatnej telewizji, z uwzględnieniem trendu cord-cuttingu.
 • Benchmarki międzynarodowy, pozwalający na odniesienie sytuacji w Polsce do tendencji światowych i regionalnych.
 • Najważniejsze trendy na rynku VOD/SVOD i płatnej telewizji.
 • Analiza oferty VOD i OTT oraz portfolio usług operatorów płatnej telewizji.
 • Udziały wartościowe i ilościowe poszczególnych operatorów w rynku płatnej telewizji.
 • Wyniki autorskiego badania B2C PMR dotyczącego usług VOD w Polsce 
 • Obszary potencjału i najważniejszych zagrożeń w branży.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To rzetelne, unikalne kompendium wiedzy na temat rynku usług płatnej telewizji i VOD w Polsce.
 • Raport dostarcza twarde dane PMR o wartości i dynamice rynku oraz pozwala śledzić aktualne trendy rynkowe.
 • Umożliwia ocenę potencjału rynku w poszczególnych jego segmentach.
 • Pomoże zidentyfikować czynniki ryzyka rynkowego.
 • Dostarcza unikalną wiedzę o możliwościach biznesowych na rynku VOD/OTT i DVB-T oraz może wesprzeć planowanie inwestycji.
 • Pozwoli na ocenę konkurencyjności rynku oraz rozkładu sił obecnych na nim graczy.
 • Zawiera autorskie prognozy i opinie ekspertów, ułatwiające podejmowanie decyzji.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • operatorów telekomunikacyjnych o różnych specjalizacjach i segmentach działalności.
 • sieci telewizji kablowej.
 • lokalnych dostawców oferujący dostęp do internetu (ISP).
 • dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego.
 • firmy z sektora energetycznego.
 • krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele).
 • firmy organizujące wydarzenia emitowane w płatnych telewizjach (pay per view).
 • producentów i dystrybutorów sprzętu RTV i komputerowego.
Spis Treści
 • Przegląd sytuacji na rynku płatnej telewizji i VOD w Polsce
 • Rynek płatnej telewizji i VOD Wartość i dynamika rynku płatnej telewizji Liczba abonentów i struktura rynku płatnej telewizji Najważniejsze trendy i wydarzenia na rynku płatnej telewizji Rozwój telewizji naziemnej DVB-T Kontent i oferta programowa Poziom cen na rynku płatnej telewizji Usługi VOD Wyniki badania B2C przeprowadzonego przez PMR, dotyczącego usług VOD w Polsce
Wykresy i Tabele
 • Liczba gospodarstw domowych w Polsce oraz dynamika zmian, 2015-2028 17
 • Liczba gospodarstw domowych z dostępem do usług płatnej telewizji i płatnych usług VOD w Polsce, 2013-2022, 2025 i 2028  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Płatna telewizja, VOD i multimedia
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.