Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pay TV, VoD and multimedia
Zakres: Poland

Jedyne w Polsce kompendium wiedzy o rynku płatnej telewizji i VOD. Raport stanowi unikalną analizę popytu i podaży w branży. Ukazuje także autorskie prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji i VOD w latach 2022-2027 w ujęciu ilościowym, wartościowym oraz w podziale na poszczególne technologie i segmenty rynku. Istotnymi elementami analizy są wyniki autorskich badań B2C dotyczącego usług VOD w Polsce oraz informacje pozyskane z wywiadów z największymi graczami branży.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Unikalna analiza rynku oraz prognozy rozwoju i potencjału rynku usług płatnej telewizji w latach 2023-2028, również w podziale na stosowane technologie. Szczegółowe omówienie sytuacji na rynku VOD/OTT oraz profili głównych graczy. Liczba abonentów usług płatnej telewizji w Polsce i liczba użytkowników serwis&
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

To rzetelne, unikalne kompendium wiedzy na temat rynku usług płatnej telewizji i VOD w Polsce. Raport dostarcza twarde dane PMR o wartości i dynamice rynku oraz pozwala śledzić aktualne trendy rynkowe. Umożliwia ocenę potencjału rynku w poszczególnych jego segmentach. Pomoże zidentyfikować czynniki ryzyka rynkowego. Dostarcza unikalną wiedzę o możliwościach biznesowych na rynku VOD/OTT i DV
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące: operatorów telekomunikacyjnych o różnych specjalizacjach i segmentach działalności. sieci telewizji kablowej. lokalnych dostawców oferujący dostęp do internetu (ISP). dostawców sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego. firmy z sektora energetycznego. krajowe i z
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Pay TV, VoD and multimedia
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.