Raport branżowy

Rynek internetu rzeczy w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek internetu rzeczy w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Internet rzeczy
Zakres: Polska

Internet rzeczy (IoT) staje się coraz bardziej rozpoznawalnym hasłem, a rozwiązania zawierające się w jego definicji na coraz większą skalę stosowane są w przedsiębiorstwach oraz wśród użytkowników indywidualnych. Nie ma w zasadzie sektora gospodarki, gdzie IoT wspomagane wykorzystaniem komunikacji machine-to-machine, sensoryką, analityką, aplikacjami czy analizą dużych zbiorów danych (Big Data) nie miałoby zastosowania.

Rozwój rozwiązań IoT jest ściśle powiązany z technologicznymi możliwościami transmisji danych. W związku z tym, szczególnym przełomem dla dalszego rozpowszechniania rozwiązań IoT jest ekspansja sieci 5G – dzięki efektywniejszej transmisji danych możliwa jest obsługa większej liczby, bardziej zaawansowanych urządzeń lub całych systemów urządzeń łączących się z internetem. 

Publikacja jest kompleksowym wymiarowaniem rynku urządzeń internetu rzeczy w podziale na rynki szczegółowe, zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym. Przedstawia ona najnowsze trendy na rynku wynikające z rozwoju technologicznego oraz zachowań odbiorców indywidualnych i biznesowych, a także przykłady wdrożeń rozwiązań IoT w kluczowych sektorach gospodarki.

Poszczególne segmenty rynku analizowane są również w kontekście sytuacji makroekonomicznej, a na podstawie tych analiz stworzone zostały prognozy rozwoju do roku 2028.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość i dynamika sprzedaży wybranych kategorii urządzeń IoT w Polsce 

 • wyniki badania sektora średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie implementacji rozwiązań IoT: poszczególnych zastosowań, korzyści płynących z wdrożenia IoT, kryteriów wyboru dostawców, planów na dalsze wdrożenia, wpływu ekspansji technologii 5G na rozwój IoT oraz syntezy rozwiązań chmurowych z rozwiązaniami IoT. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2023 roku, na próbie 100 firm 

 • wyniki badania sektora konsumenckiego w zakresie wykorzystywania urządzeń elektronicznych połączonych z siecią, przeprowadzonego na losowej próbie 1000 osób w czwartym kwartale 2022 roku oraz wyniki dotyczące wykorzystania rozwiązań typu smart home, pochodzące z badania przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2023 roku na losowej próbie 1300 osób. 

 • przegląd publicznych przetargów z zakresu IoT za lata 2019 - 2022  

 • struktura wydatków na rynku B2B w podziale na sektory gospodarki 

 • prognozy rozwoju rynku z podziałem na segmenty 

 • globalne trendy w rozwoju internetu rzeczy 

 • wpływ wojny w Ukrainie na rynek IoT 

 • profile dostawców dostarczających rozwiązania internetu rzeczy dla przedsiębiorstw 

 • analiza SWOT rynku internetu rzeczy w Polsce 

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport odpowiada na takie pytania jak: 

 • Ile wart jest rynek IoT w Polsce? 
 • Jakie są dominujące trendy na rynku IoT? 
 • W jaki sposób wojna w Ukrainie wpływa na rynek IoT? 
 • Jak nowe technologie zmieniają rynek IoT? 
 • Jakie zastosowania IoT rozwijają się najszybciej? 
 • Ile warte są wybrane rynki szczegółowe IoT? 
 • Jakie technologie IoT są najpopularniejsze? 
 • Jaką część wydatków na IT w biznesie stanowią rozwiązania IoT? 
 • W jaki sposób rozwój sieci 5G wpływa na IoT?  
 • Jak wygląda konkurencja na tym rynku i jakie są mocne strony poszczególnych dostawców na rynku IoT? 
 • Jak przebiega rozwój IoT w Polsce na tle międzynarodowym? 
 • Jakie są mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rynku IoT? 

 

Wraz z raportem otrzymają Państwo najważniejsze dane do samodzielnej agregacji w arkuszu Excel. 

Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży, rozwoju biznesu z następujących podmiotów: 

 • Dystrybutorzy sprzętu elektronicznego 
 • Sklepy, sieci detaliczne i handlowe zajmujące się sprzedażą elektroniki 
 • Firmy i zagraniczni inwestorzy chcący podjąć współpracę z podmiotami dostarczającymi rozwiązania IoT na polskim rynku 
 • Integratorzy rozwiązań IT 
 • Firmy konsultingowe, badawcze, analityczne 
 • Dostawcy zaawansowanych rozwiązań IoT  
 • Firmy zajmujące się realizacją publicznych przetargów na rozwiązania IoT oraz podmioty rozważające tego typu działalność 
 • Dostawcy rozwiązań „smart home” 
 • Operatorzy telekomunikacyjni
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci  
Wykresy i Tabele
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci w Polsce, 2016-2022   
 • Liczba urządzeń podłączonych do sieci per capita, w Polsce, 2016-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Internet rzeczy
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.