Industry Report

Rynek diagnostyki molekularnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2023-2028

This product is also available in English

Rynek diagnostyki molekularnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: In vitro diagnostics
Zakres: Poland

Raport PMR szczegółowo opisuje aktualną sytuację na rynku diagnostyki molekularnej w Polsce oraz perspektywy rozwoju tego rynku wraz z jego najatrakcyjniejszymi obszarami. Publikacja jest dogłębną analizą poszczególnych technologii stosowanych w diagnostyce molekularnej oraz możliwości ich zastosowania w medycynie. Raport dostarcza również informacji na temat otoczenia konkurencyjnego oraz najważniejszych klientów na tym rynku.

Pakiet obejmuje plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami i grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • rozmiar rynku wyrażony wartością zamawianych odczynników i analizatorów do diagnostyki molekularnej w Polsce,
 • perspektyw rozwoju diagnostyki molekularnej oraz najatrakcyjniejszych obszarów w  tej dziedzinie,
 • najważniejszych czynników, które będą oddziaływać na rynek,
 • struktury rynku w podziale na zastosowanie (dziedziny medycyny) i technologie,
 • udziałów największych graczy na rynku (otoczenie konkurencyjne),
 • największych klientów na rynku.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Autorska analiza rynku pozwoli opracować strategię rozwoju firmy na rynku diagnostyki molekularnej.
 • Szczegółowo przeanalizowane zostały dostępne technologie i zastosowania.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans inwestycji w nowy segment.
 • Raport identyfikuje również potencjalne nisze, segmenty o wysokiej szansie powodzenia w przypadku inwestycji, jak również obszary już nasycone.
 • Analiza działań największych firm i ich skutków pozwoli na porównanie do konkurencji oraz wybór najbardziej efektywnej ścieżki rozwoju.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów reprezentujący:

 • producentów i dystrybutorów odczynników i analizatorów stosowanych w diagnostyce molekularnej,
 • firmy produkujące inne odczynniki laboratoryjne planujące wejście w nowy segment,
 • sieci realizujące badania diagnostyczne i planujące wejście do sektora diagnostyki molekularnej,
 • operatorów prywatnych placówek opieki zdrowotnej w Polsce.

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: In vitro diagnostics
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.