Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Kompleksowa analiza sytuacji na rynku chemii budowlanej, zarówno całej branży jak i jej pięciu podstawowych segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych, wraz z prognozami rozwoju sytuacji do 2024 roku.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 500 małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń.
 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych.
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej.
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek − Atlas, Baumit, Henkel, Sopro, Knauf, Kreisel, Mapei, Weber, Tytan – wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce.
 • Kluczowe trendy na rynku produkcji i dystrybucji chemii budowlanej oparte o wywiady pogłębione z głównymi graczami rynkowymi.
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały rynkowe wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych.
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych.
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały dystrybucji.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz rynku chemii budowlanej oraz jego głównych segmentów jak zaprawy murarskie, kleje do glazury, systemy ociepleń, tynki grubowarstwowe oraz wylewki podłogowe.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych segmentów do 2024 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących a także analizą alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2024 r.
 • Analiza największych graczy
 • Unikatowe badanie firm remontowo-budowlanych jak i pogłębione wywiady wśród graczy.
 • Szczegółowa analiza sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej
 • Ocena wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
 • Producenci zapraw murarskich
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
 • Producenci wylewek podłogowych
 • Producenci zapraw tynkarskich
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
 • Instytucje finansowe
 • Inwestorzy komercyjni
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Building materials
Zakres: Poland

Rynek chemii budowlanej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.