Raport branżowy

Rynek chemii budowlanej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek chemii budowlanej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Materiały budowlane
Zakres: Polska

W raporcie przedstawiona została m.in. szczegółowa analiza oraz struktura rynku fabrycznie wytwarzanej chemii budowlanej w pięciu jego głównych segmentach:

 • klejów do glazury,
 • tynków budowlanych,
 • systemów ociepleń, 
 • zapraw murarskich,
 • wylewek budowlanych.

Opracowanie przedstawia unikalne badanie wśród małych i średnich firm remontowo-bududowlanych, regularnie stosujących analizowane produkty, jak i szczegółowe wyliczenia wielkości i wartości rynku wraz z autorskimi prognozami do 2029 roku. 

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Kalkulacja wielkości i wartości rynku, zarówno ogółem jak i dla segmentów: zapraw murarskich, klejów do glazury, systemów ociepleń, tynków grubowarstwowych oraz wylewek podłogowych.
 • Identyfikacja głównych trendów rynkowych – zmiany na rynku chemii budowlanej w Polsce.
 • Skalkulowany na podstawie badania Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla rynku chemii budowlanej.
 • Ranking popularności oraz ocena głównych marek wśród firm remontowo-budowlanych w Polsce.
 • Kluczowe trendy zakupowe.
 • Opracowane na podstawie przeprowadzonego badania udziały wiodących marek w poszczególnych kategoriach produktowych.
 • Szczegółowe profile wiodących producentów chemii budowlanej wraz z analizą danych finansowych.
 • Struktura poszczególnych segmentów chemii budowlanej w rozbiciu na typ robót (nowe budynki i remonty), typ budynku, typ materiału oraz kanały dystrybucji.
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród małych i średnich firm remontowo-budowlanych stosujących produkty chemii budowlanej w pracach murarskich, glazurniczych, tynkarskich oraz podczas wykonywania podkładów podłogowych i przy instalacji systemów ociepleń.
 • Prognozy rozwoju rynku chemii budowlanej w Polsce do 2029 r.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Całościowy obraz rynku chemii budowlanej oraz jego głównych segmentów jak zaprawy murarskie, kleje do glazury, systemy ociepleń, tynki grubowarstwowe oraz wylewki podłogowe.
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych segmentów do 2029 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Analiza największych graczy na rynku chemii budowlanej.
 • Unikatowe badanie firm remontowo-budowlanych.
 • Szczegółowa analiza sytuacji makroekonomicznej, ze szczególną analizą perspektywy średniookresowej.
 • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, zarówno dla branży ogółem jak i osobno dla pięciu segmentów rynku, pozwala ocenić nastroje na rynku wykonawczym oraz stanowi doskonały wskaźnik wyprzedzający dla rynku chemii budowlanej.
 • Ocena wiodących marek na rynku w takich wymiarach jak: ocena wizerunku głównych marek, niezawodność produktów, elastyczność cenowa czy dostępność produktów.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu z następujących podmiotów:

 • Producenci klejów do płytek ceramicznych
 • Producenci zapraw murarskich
 • Producenci ściennych materiałów konstrukcyjnych
 • Producenci wylewek podłogowych
 • Producenci zapraw tynkarskich
 • Dostawcy surowców do produkcji chemii budowlanej
 • Dostawcy dodatków chemicznych do produkcji chemii budowlanej
 • Producenci płytek ceramicznych i innych okładzin
 • Producenci systemów ociepleń, w tym producenci materiałów termoizolacyjnych
 • Instytucje finansowe
 • Inwestorzy komercyjni
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Kleje do płytek ceramicznych i innych okładzin   Struktura rynku   Trendy zakupowe   Główne marki produktowe   Wielkość i wartość rynku oraz prognozy  
Wykresy i Tabele
 • Liczba zleceń dotyczących przyklejania płytek i innych okładzin cementowych lub kamiennych w Polsce (%), 2024
 • Średnia liczba zleceń dotyczących przyklejania płytek w Polsce, 2019, 2021, 2023, 2024

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Materiały budowlane
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.