Industry Report

Handel internetowy w Polsce

Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Handel internetowy w Polsce

Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: e-commerce
Zakres: Poland

Raport PMR to kompleksowa analiza, która prezentuje zarówno szanse jak i zagrożenia dla rynku internetowego, mając na uwadze zmiany wywołane pandemią koronawirusa. Ponadto zawiera 5-letnie prognozy rozwoju zarówno całego rynku, jak i poszczególnych segmentów rynku. Niniejsza analiza wskazuje najświeższe trendy na rynku, szczególnie przydatne w tworzeniu strategii rozwoju biznesu. Dodatkowo raport został wzbogacony o wyniki badania konsumenckiego, dzięki czemu pokazuje perspektywę kupującego. To także analiza konkurencji, która umożliwia monitoring aktualnej sytuacji i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Raport został przygotowany z użyciem danych pochodzących z szerokiego zestawu źródeł pierwotnych i wtórnych. Na podstawie danych z poszczególnych źródeł opracowaliśmy niezależne wyliczenia kluczowych wartości rynkowych, w tym wielkości rynku, wartości jego poszczególnych segmentów, udziałów głównych graczy, dynamiki rynku i innych. Wyliczenia te następnie zostały ze sobą zestawione oraz w
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy. Urealni dane zawarte w biznesplanach i budżetach. Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego. Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce. Zmniejszy ryzyko inwestycyjne, np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia. Pozwoli poznać udział firmy w rynku handlu internetowego oraz je
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • sklepy internetowe
 • platformy handlowe
 • sieci detaliczne planujące uruchomienie e-sklepu
 • producenci, dystrybutorzy i importerzy
 • firmy logistyczne
 • dostawcy rozwiązań dla e-sklepów
 • dostawcy systemów płatności
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Liczba sklepów internetowych w poszczególnych segmentach u w Polsce, 2018-2022
 • Główne czynniki i trendy wpływające na internetowy rynek detaliczny w Polsce, 2020-2027

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: e-commerce
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.