Industry Report

Handel internetowy w Polsce

Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

This product is also available in English

Handel internetowy w Polsce

Analiza rynku e-commerce i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: e-commerce
Zakres: Poland

Raport PMR to kompleksowa analiza, która prezentuje zarówno szanse jak i zagrożenia dla rynku internetowego, mając na uwadze zmiany wywołane pandemią koronawirusa. Ponadto zawiera 5-letnie prognozy rozwoju zarówno całego rynku, jak i poszczególnych segmentów rynku. Niniejsza analiza wskazuje najświeższe trendy na rynku, szczególnie przydatne w tworzeniu strategii rozwoju biznesu. Dodatkowo raport został wzbogacony o wyniki badania konsumenckiego, dzięki czemu pokazuje perspektywę kupującego. To także analiza konkurencji, która umożliwia monitoring aktualnej sytuacji i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Raport został przygotowany z użyciem danych pochodzących z szerokiego zestawu źródeł pierwotnych i wtórnych. Na podstawie danych z poszczególnych źródeł opracowaliśmy niezależne wyliczenia kluczowych wartości rynkowych, w tym wielkości rynku, wartości jego poszczególnych segmentów, udziałów głównych graczy, dynamiki rynku i innych. Wyliczenia te następnie zostały ze sobą zestawione oraz wzajemnie zweryfikowane za pomocą modelowania ekonometrycznego oraz metodą ekspercką. W rezultacie uzyskano obiektywny i wolny od błędów systematycznych pomiar sytuacji na analizowanym rynku, którego wyniki zaprezentowano w raporcie.

Zakres przedmiotowy:

 • rozmiary wartościowe internetowego rynku detalicznego w podziale na sprzedaż w sklepach internetowych oraz na platformach handlowych (dla lat 2018-2027),
 • dynamika rozwoju rynku e-commerce i jego poszczególnych kategorii (dla lat 2018-2027),
 • prognozy rozmiaru i struktury rynku (dla 15 kategorii dla lat 2022-2027),
 • udziały największych graczy na w rynku online i poszczególnych kategoriach (dla lat 2018-2022),
 • wyniki badania konsumenckiego PMR wśród kupujących online (w podziale na 15 kategorii),
 • segmentacja kupujących online (w oparciu o badanie PMR),
 • trendy i czynniki wpływające na wartość sprzedaży internetowej (w tym: popytowe, podażowe, technologiczne, makroekonomiczne, prawne)
 • profile 15 największych graczy na rynku.

Zakres czasowy: lata 2018-2021

Horyzont prognoz: lata 2022-2027

Zakres przestrzenny:
Raport swoim zakresem obejmuje zakupy internetowe w polskich sklepach internetowych oraz zakupy dokonywane przez klientów z Polski w zagranicznych sklepach i na platformach.

Zakres przedmiotowy raportu:
Zakres raportu obejmuje sprzedaż w podziale na 15 kategorii produktowych, m.in.:

 • Odzież i obuwie
 • Sprzęt elektroniczny
 • Artykuły spożywcze
 • Produkty dla zwierząt
 • Akcesoria dla dzieci
 • Biżuteria szlachetna
 • Książki i multimedia
 • Artykuły motoryzacyjne

Prognozy:
Na potrzeby raportu sporządzono długoterminowe prognozy rozwoju rynku z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych oraz 15-letnich szeregów czasowych. Zakres prognoz obejmuje lata 2022-2027.

Wybrane źródła, wykorzystane przy opracowywaniu raportu:

 • Estymacje PMR odnośnie wartości rynku, segmentów, kategorii i poszczególnych graczy w oparciu o autorskie algorytmy uwzględniające m.in. dane finansowe i raporty firm, liczbę odsłon, szerokość oferty produktowej, wyniki badań konsumenckich oraz dane statystyczne.
 • Prognozy PMR odnośnie wartości rynku, segmentów, kategorii i poszczególnych graczy wykorzystujące autorskie modele ekonometryczne uwzględniające wskaźniki makroekonomiczne, demograficzne oraz wyniki badań konsumenckich.
 • Wyniki analiz i projektów badawczych zrealizowanych w latach 2017-2022 przez PMR w sektorze handlu detalicznego, e-commerce, ICT oraz w powiązanych z nimi dziedzinach.
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami rynku: właścicielami sklepów internetowych, dyrektorami e-commerce i menedżerami kategorii w firmach działających na rynku oraz analitykami produktów.
 • Badanie ankietowe CAWI na temat zakupów internetowych przeprowadzone specjalnie na potrzeby tego raportu (n= 1 235).
 • Badania ankietowe przeprowadzone na potrzeby innych raportów PMR, dotyczące m.in. handlu detalicznego artykułami spożywczymi, handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi, handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce.
 • Cykliczny monitoring liczby odsłon i ruchu na stronach internetowych dla 750 sklepów internetowych i platform handlowych działających na rynku handlu detalicznego w Polsce.
 • Cykliczny monitoring danych finansowych dla 570 sklepów internetowych i platform handlowych działających na rynku handlu detalicznego w Polsce.
 • Cykliczny monitoring warunków płatności, dostawy i zwrotów dla 461 największych sklepów internetowych działających na rynku handlu detalicznego w Polsce.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy.
 • Urealni dane zawarte w biznesplanach i budżetach.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne, np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
 • Pozwoli poznać udział firmy w rynku handlu internetowego oraz jego prognoz
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży, reprezentujące:

 • sklepy internetowe
 • platformy handlowe
 • sieci detaliczne planujące uruchomienie e-sklepu
 • producenci, dystrybutorzy i importerzy
 • firmy logistyczne
 • dostawcy rozwiązań dla e-sklepów
 • dostawcy systemów płatności
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Liczba sklepów internetowych w poszczególnych segmentach u w Polsce, 2018-2022
 • Główne czynniki i trendy wpływające na internetowy rynek detaliczny w Polsce, 2020-2027

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: e-commerce
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.