Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Raport ogólnobudowlany dotyczący rynku polskiego wydawany jest rokrocznie przez PMR już od kilkunastu lat. Jest on nieocenionym źródłem wiedzy o Polskim budownictwie, nie tylko ogółem, ale także w podziale na kluczowe segmenty i podsegmenty. Jest on niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy dla segmentów mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego, a także dla ich podsegmentów, bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Trendy:

 • zaawansowanie realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu,
 • analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego, zarówno jednorodzinnego jak i deweloperskiego,
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy,
 • analiza ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych.

Specyfika rynku:

 • trendy w kilkunastu najważniejszych podsegmentach budownictwa mocno uzależnione od postępów w planowaniu i realizacji największych inwestycji - raport PMR zawiera zestawienia wszystkich kluczowych inwestycji.

Dane i statystyki z raportu:

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
 • pozwolenia budowlane
 • budynki oddane do użytkowania
 • liczebność firm budowlanych
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
 • środki UE
 • kredyty mieszkaniowe
 • mieszkania ukończone
 • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych
 • wartość i dynamika PKB

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
 • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, itp.
 • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, itp.

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej (dane dla produkcji ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku budowlanego).

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora.
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej.
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków.
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy.
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej.
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku.
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
Spis Treści
 • Metodologia
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym Wartość rynku budowlanego Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych Koniunktura w branży budowlanej Produkcja cementu Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2019-2024 Otoczenie makroekonomiczne Ocena roku 2018 Prognozy na rok 2019 Perspektywa średniookresowa: 2020-2024
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.