Raport branżowy

Sektor budowlany w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Sektor budowlany w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Po kilkuletnim okresie regularnych wzrostów, które występowały szczególnie w budownictwie kubaturowym, w 2023 r.  wystąpiło dostrzegalne pogorszenie sytuacji w budownictwie. Niepewność inwestycyjna i mniejsza liczba inwestycji  kubaturowych przełożyły się na niższy wolumen zrealizowanych robót budowlanych w Polsce. Pomimo spadku, 2023 r.  był bardzo niejednoznacznym okresem, szczególnie na rynku mieszkaniowym. Po słabym I poł. 2023 r. pod względem  nowych inwestycji mieszkaniowych (-29% spadek), rynek wyraźnie odbił się od dna dzięki stymulacji programu  Bezpieczny Kredyt 2%. Deweloperzy ruszyli ze wstrzymywanymi wcześniej inwestycjami i wynik dla II poł. 2023 r. był już  o 28% wyższy w porównaniu z analogicznym półroczem 2022 r.

Najnowsza edycja bestsellerowego raportu PMR, w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze dane, tendencje i prognozy rynkowe. To przedstawienie kompleksowej analizy rynku budowlanego w Polsce oraz aktualnej sytuacji prognoz rozwoju nie tylko dla całego rynku, ale także dla sektora budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

Dane zawarte w raporcie są doskonałą podstawą w budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. 

Prognozy rynkowe zawarte w raporcie są aktualizowane kwartalnie.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wiarygodne prognozy uwzględniające wieloaspektowe podejście prognostyczne (agregowane dane z bazy inwestycji budowlanych PMR, modele ekonometryczne, wiedza ekspercka autorów raportu, analiza szeregów czasowych)
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej: ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku
 • Prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, bezrobocie, stopy procentowe, demografia, wynagrodzenia
 • Najważniejsze trendy rynkowe w podsegmentach budownictwa:
  • stopień zaawansowania realizacji programów rządowych w obszarze dróg, kolei, energetyki i przemysłu
  • autorska analiza kondycji budownictwa mieszkaniowego oraz ewolucji produkcji budowlanej małych (do 10 zatrudnionych) i większych (powyżej 9 zatrudnionych) podmiotów budowlanych
  • dostępne zasoby i powierzchnie w trakcie realizacji na głównych segmentach komercyjnego rynku nieruchomości (biura, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, przemysłowo-magazynowe)
 • Dane i statystyki z raportu, m.in.:
  • produkcja budowlano-montażowa ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
  • pozwolenia budowlane oraz nowo rozpoczynane budowy
  • największe inwestycje komercyjne – ukończone i w trakcie budowy
  • budynki oddane do użytkowania
  • liczebność firm budowlanych
  • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
  • produkcja cementu
  • fundusze UE
  • kredyty mieszkaniowe
  • mieszkania ukończone
  • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych
  • wartość i dynamika PKB
 • Segmenty ujęte w raporcie:
  • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
  • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, budynki użyteczności publicznej
  • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną
 • Profile wiodących wykonawców – najważniejsze dane o 25 największych firmach budowlanych w Polsce (dane finansowe, opis działalności i specjalizacji, najważniejsze kontrakty)
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Oferuje cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przez analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora.
 • Zapewnia bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej.
 • Prezentuje nie tylko dane historyczne, ale także prognozy na najbliższe 5 lat
 • Zaprezentowane w raporcie prognozy będą aktualizowane w ujęciu kwartalnym (trzy serie aktualizacji)
 • Zawiera autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej.
 • Przedstawia zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku.
 • Analizuje główne firmy wykonawcze i deweloperów działających na polskim rynku budowlanym.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • firmy deweloperskie
 • instytucje finansowe
 • firmy logistyczne
 • biura projektowe
 • dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • izby handlowe, organizacje branżowe
 • banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Wartość i struktura rynku budowlanego w Polsce w 2022 r. Wartość rynku budowlanego w Polsce w 2022 r.    Struktura rynku budowlanego w Polsce w 2022 r.  
Wykresy i Tabele
 • Zmiany produkcji budowlano-montażowej w Polsce (%, r/r), styczeń 2021-luty 2023  
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej w Polsce według segmentów (%), dane dla wszystkich firm budowlanych, 2016-2022  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.