Raport branżowy

Sektor budowlany w Polsce - Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Sektor budowlany w Polsce - Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Raport opisuje kondycję polskiego rynku budowlanego oraz jego głównych segmentów na poziomie regionalnym. Zawiera szczegółowe prognozy rozwoju i analizę inwestycji dla sektora budownictwa ogółem oraz segmentów:

 • mieszkaniowego,
 • niemieszkaniowego,
 • inżynieryjnego

w poszczególnych województwach. To kompendium wiedzy nie tylko o aktualnej sytuacji, ale także potencjale wzrostu w poszczególnych regionach z perspektywy makroekonomicznej, demograficznej i budowlanej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne, demograficzne, budowlane dla poszczególnych województw
 • Autorskie prognozy rozwoju segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego
 • Prognozy w ujęciu regionalnym z uwzględnieniem miejsca wykonywania prac budowlanych
 • Najważniejsze trendy rynkowe i kierunki rozwoju w regionach
 • Wyniki badania koniunktury budowlanej
 • Zestawienie realizowanych i planowanych inwestycji budowalnych w województwach
 • Opis kondycji rynku i prognoz na poziomie ogólnopolskim i regionalnym
 • Wielowymiarowym ranking województw i regiony o największym wzroście
 • Zbiór najważniejszych statystyk, prognoz i analiz
 • Graficzny format prezentowanych danych z pomocniczymi plikami Excel
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To wielowymiarowa analiza sektora budowlanego – na poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym
 • Zestawienie najważniejszych danych, analiz i wskaźników
 • Przedstawia aktualny obraz sytuacji oraz prognozy rozwoju dla poszczególnych województw
 • Szczegółowo analizuje potencjał rozwoju w regionach z perspektywy makroekonomicznej, budowlanej i demograficznej
 • Zawiera zestawienie najważniejszych inwestycji w segmentach mieszkaniowym niemieszkaniowym oraz inżynieryjnym
 • Rzetelnie  przedstawia mapę budowlaną Polski i wielowymiarowy ranking województw
 • Odpowiada na pytanie, które regiony doświadczą najsilniejszego wzrostu, a gdzie będą spadki.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Zarządy, Dyrektorzy sprzedaży, Dyrektorzy regionów, Dyrektorzy ds. inwestycji, strategii, reprezentujący:

 • producentów materiałów budowlanych
 • firmy budowlane
 • dystrybutorów materiałów budowlanych
 • inwestorów prywatnych i publicznych
 • firmy deweloperskie
 • dostawców rozwiązań i usług dla branży budowlanej

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Budownictwo
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.