Industry Report

Sektor budowlany w Polsce 2020 - Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Sektor budowlany w Polsce 2020 - Analiza regionalna

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Raport opisuje kondycję polskiego rynku budowlanego oraz jego głównych segmentów na poziomie regionalnym. Zawiera szczegółowe prognozy rozwoju i analizę inwestycji dla sektora budownictwa ogółem oraz segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego w poszczególnych województwach. To kompendium wiedzy nie tylko o aktualnej sytuacji, ale także potencjale wzrostu w poszczególnych regionach z perspektywy makroekonomicznej, demograficznej i budowlanej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • 5-letnie prognozy makroekonomiczne, demograficzne, budowlane dla poszczególnych województw
 • Autorskie prognozy rozwoju segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego
 • Najważniejsze trendy rynkowe i kierunki rozwoju w regionach
 • Wyniki badania koniunktury budowlanej
 • Zestawienie realizowanych i planowanych inwestycji budowalnych w województwach
 • Opis kondycji rynku i prognoz na poziomie ogólnopolskim i regionalnym
 • Wielowymiarowym ranking województw i regiony o największym wzroście
 • Zbiór najważniejszych statystyk, prognoz i analiz
 • Graficzny format prezentowanych danych z pomocniczymi plikami Excel
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To wielowymiarowa analiza sektora budowlanego – na poziomie ogólnopolskim oraz regionalnym
 • Zestawienie najważniejszych danych, analiz i wskaźników w praktycznym formacie prezentacji
 • Przedstawia aktualny obraz sytuacji oraz prognozy rozwoju dla poszczególnych województw
 • Szczegółowo analizuje potencjał rozwoju w regionach z perspektywy makroekonomicznej, budowlanej i demograficznej
 • Zawiera zestawienie najważniejszych inwestycji w segmentach mieszkaniowym niemieszkaniowym oraz inżynieryjnym
 • Rzetelnie  przedstawia mapę budowlaną Polski i wielowymiarowy ranking województw
 • Odpowiada na pytanie, które regiony doświadczą najsilniejszego wzrostu, a gdzie będą spadki.
 • Opisuje sytuację głównych graczy w regionach (profile firm w interaktywnym pliku Excel)
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Zarządy, Dyrektorzy sprzedaży, Dyrektorzy regionów, Dyrektorzy ds. inwestycji, strategii, reprezentujący:

 • producentów materiałów budowlanych
 • firmy budowlane
 • dystrybutorów materiałów budowlanych
 • inwestorów prywatnych i publicznych
 • firmy deweloperskie
 • dostawców rozwiązań i usług dla branży budowlanej
Spis Treści
 • Metodologia
 • Wprowadzenie Wartość i dynamika polskiego rynku budowlanego (mld zł i %), 2017-2025 Polski rynek budowlany 2019 – struktura (wielkościowa i rodzajowa) Cel raportu: określenie struktury regionalnej w podziale na według faktycznie wykonywanych robót
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.