Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 700

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2018 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników).

Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Dzięki przeprowadzonym badaniom, raport konfrontuje obecne trendy z segmentach małych oraz dużych podmiotów budowlanych. Badania skupiają się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektyw rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
 • Prognozy rozwoju do 2023 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
 • Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęć
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wielkość rynku budowlanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny budowlane i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena 2017 roku
   • Prognozy na rok 2018
   • Perspektywa średniookresowa: 2018-2023
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 220 największych polskich firm budowlanych
  • Wprowadzenie
  • Metodologia obliczania Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Indeks Koniunktury Budowlanej PMR
   • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   • Zmiany w strukturze branżowej zleceniodawców
   • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności
   • Problemy z wyegzekwowaniem płatności
   • Czynniki ułatwiające prowadzenie działalności
   • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2018-2023
   • Strategie radzenia sobie z kryzysem
   • Prognozy poziomu cen oraz inwestycji
   • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
   • Wiodące marki w parkach maszynowych dużych wykonawców
   • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską
   • Wpływ sytuacji politycznej na kondycję rynku budowlanego
   • Otoczenie konkurencyjne
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa największych polskich firm budowlanych
   • Struktura firm budowlanych
   • Kryteria decydujące o wyborze podwykonawcy
   • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego
   • Sytuacja finansowa badanych firm budowlanych
 • Budownictwo inżynieryjne
  • Projekty związane z ochroną środowiska
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport drogowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport kolejowy
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Obiekty hydrotechniczne
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo niemieszkaniowe
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe
  • Najnowsze trendy
  • Zasoby mieszkaniowe
  • Budynki i mieszkania oddane do użytku
  • Pozwolenia budowlane i rozpoczęte budowy
  • Główne inwestycje
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego
   • Rekomendacje bankowe
   • Program Mieszkanie+
   • Program Mieszkanie dla Młodych
   • Reaktywacja spółdzielni mieszkaniowych
   • Fundusz mieszkań na wynajem
  • Ceny mieszkań
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Plany inwestorów indywidualnych
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Otoczenie konkurencyjne
  • Konkurencja rynkowa
  • Fuzje i przejęcia
  • Sytuacja finansowa firm
  • Główni wykonawcy
  • Główni producenci materiałów budowlanych
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 700

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process