Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 700

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Raport pozwala przeanalizować sytuację na polskim rynku budowlanym po I półroczu 2018 r. wraz z perspektywą na drugie półrocze. Dzięki przeprowadzonym na potrzeby raportu badaniom pierwotnym, ta wyczerpująca analiza daje czytelnikowi dostęp do fachowej wiedzy rynkowej zarówno ekspertów PMR jak i przedstawicieli 200 największych firm budowlanych działających w Polsce a także przedstawicieli kilkuset małych firm remontowo-budowlanych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników).

Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Dzięki przeprowadzonym badaniom, raport konfrontuje obecne trendy z segmentach małych oraz dużych podmiotów budowlanych. Badania skupiają się na postrzeganiu przez firmy obecnej kondycji rynku budowlanego oraz jego perspektyw rozwoju z uwzględnieniem jego trzech głównych segmentów: mieszkaniowego, niemieszkaniowego i inżynieryjnego.

Zadane w badaniu firmom wykonawczym pytania dotyczą takich kwestii jak: najbardziej perspektywiczne obszary rynku budowlanego, opóźnienia w płatnościach, poziomy marż i portfele zamówień, czynniki ułatwiające i utrudniające prowadzenie działalności, ocena inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ocena wpływu sytuacji politycznej na rynek budowlany, ocena intensywności konkurencji cenowej.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
 • Prognozy rozwoju do 2023 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
 • Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
 • Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
 • Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
 • Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
 • Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana dla wsparcia działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem firm takich jak:

 • Firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • Firmy deweloperskie
 • Instytucje finansowe
 • Firmy logistyczne
 • Biura projektowe
 • Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przed analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej
 • Prezentacja nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków
 • Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek rozwoju/inwestycji w Państwa firmie
 • Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy
 • Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej
 • Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku
 • Analiza głównych firm wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym: podstawowe dane finansowe, najnowsze kontrakty, strategia na najbliższe lata
 • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego I ułatwi ważne decyzje
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęć
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia     
 • Ogólna sytuacja na polskim rynku budowlanym
  • Wartość rynku budowlanego
 • Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana przez ogół firm budowlanych oraz podmioty niebudowlane             
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w budownictwie
  • Ceny w budownictwie i sytuacja finansowa firm budowlanych
  • Koniunktura w branży budowlanej
  • Produkcja cementu
  • Prognoza produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2023
  • Otoczenie makroekonomiczne
   • Ocena roku 2017           
   • Prognozy na rok 2018  
   • Perspektywa średniookresowa: 2019-2023        
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród 130 największych polskich firm budowlanych
  • Metodologia    
  • Ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym   
   • Indeks Koniunktury Budowlanej
   • Bieżąca ocena sytuacji na polskim rynku budowlanym
   • Prognozy dotyczące kondycji na polskim rynku budowlanym
   • Najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego
   • Zmiany w strukturze grup inwestorów i prac w poszczególnych segmentach budowlanych
   • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności              
   • Wpływ mechanizmu odwróconego VAT na sytuację firm budowlanych
   • Opóźnienia w płatnościach
   • Opóźnienia w realizacji prac budowlanych
   • Inwestycje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020
   • Strategie walki z kryzysem         
   • Znaczenie kryteriów pozacenowych w przetargach publicznych
   • Wykorzystywanie oprogramowania BIM
   • Zmiany cen materiałów budowlanych   
   • Ceny usług budowlanych            
   • Strategie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej  
   • Prognozy poziomu inwestycji    
   • Główne marki maszyn i urządzeń budowlanych
   • Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską    
   • Wpływ sytuacji politycznej na koniunkturę rynku budowlanego
   • Otoczenie konkurencyjne.
   • Przetasowania na polskim rynku budowlanym..
   • Zakup materiałów budowlanych w małych firmach budowlanych.
  • Charakterystyka i sytuacja rynkowa małych i dużych firm budowlanych.
   • Struktura zleceń budowlanych  
   • Struktura zleceń budowlanych.
   • Inwestor strategiczny   
    • Kondycja finansowa firm budowlanych 
    • Liczba zamówień na prace budowlane  
    • Prognoza dotycząca sytuacji finansowej oraz liczby zamówień   
    • Zmiana poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych 
    • Zagraniczni pracownicy w firmach budowlanych             
    • Zmiana poziomu wynagrodzenia w małych firmach budowlanych
    • Współpraca z podwykonawcami
    • Dywersyfikacja portfela zamówień
    • Realizacja kontraktów nierentownych oraz kontraktów poniżej kosztorysu inwestorskiego         
 • Budownictwo inżynieryjne          
  • Budownictwo wodno-kanalizacyjne       
   • Najnowsze trendy         
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport drogowy       
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Transport kolejowy       
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Inwestycje przemysłu ciężkiego
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje       
   • Prognozy na lata 2018-2023     
  • Prognoza rozwoju budownictwa inżynieryjnego w latach 2018-2023
 • Budownictwo niemieszkaniowe               
  • Budownictwo przemysłowo-magazynowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo handlowo-usługowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo biurowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo hotelowe
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Budownictwo obiektów użyteczności publicznej
   • Najnowsze trendy
   • Główne inwestycje
   • Prognozy na lata 2018-2023
  • Prognoza rozwoju budownictwa niemieszkaniowego w latach 2018-2023
 • Budownictwo mieszkaniowe     
  • Budynki jednorodzinne              
  • Budynki wielomieszkaniowe     
   • Główne inwestycje       
  • Zmiany przepisów prawnych oddziaływujących na sferę mieszkaniową
   • Potencjalna nowelizacja ustawy deweloperskiej              
   • REIT-y – kolejne odsłony przygotowywania przepisów   
   • Specustawa Mieszkaniowa        
  • Programy rządowe w sferze budownictwa mieszkaniowego       
   • Program Mieszkanie+   
   • Mieszkanie na Start      
   • Wnioski i przewidywany realny start programu Mieszkanie+      
   • Koniec programu Mieszkanie dla Młodych         
   • Fundusz Mieszkań na Wynajem – wygaszenie   
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Ceny mieszkań
  • Prognoza rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2018-2023  
 • Profile wiodących wykonawców 
  • Główne dane finansowe
  • Portfele zamówień
  • Główne kontrakty (w trakcie budowy i podpisane w ostatnim roku)
  • Strategie rozwoju
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 700

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: October 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Construction
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process