Industry Report

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Nowa edycja bestsellerowego raportu PMR, w zwięzły i przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze dane, tendencje i prognozy rynkowe. To analityczne podsumowanie kluczowych trendów, najnowszych sygnałów rynkowych, obszarów szans i zagrożeń oraz prognoz na lata 2020-2025. Dane zawarte w raporcie są doskonałą podstawą w budowaniu strategii, budżetowaniu, analizie strategii największych firm wykonawczych czy wyznaczaniu celów sprzedażowych w poszczególnych segmentach rynku. 

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wiarygodne prognozy uwzględniające wieloaspektowe podejście prognostyczne (badanie firm budowlanych, agregowane dane z bazy inwestycji budowlanych PMR, modele ekonometryczne, wiedza ekspercka autorów raportu)
 • Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej: ogółem oraz w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe i inżynieryjne, a także dla kilkunastu kluczowych podsegmentów rynku
 • Prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.
 • Autorskie badanie małych i dużych firm budowlanych – wskaźniki koniunktury, szacowanie struktury produkcji budowlano-montażowej w małych firmach budowlanych
 • Kluczowe trendy i zjawiska w sektorze
 • Największe planowane i realizowane inwestycje na rynku w poszczególnych segmentach
 • Dane i statystyki z raportu, m.in.:

  • produkcja budowlano-montażowa ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
  • pozwolenia budowlane oraz nowo rozpoczynane budowy
  • budynki oddane do użytkowania
  • liczebność firm budowlanych
  • wyniki finansowe największych firm wykonawczych, deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych
  • produkcja cementu
  • fundusze UE
  • kredyty mieszkaniowe
  • mieszkania ukończone
  • wolumen rocznie budowanych budynków niemieszkaniowych
  • wartość i dynamika PKB
 • Segmenty ujęte w raporcie:

  • budownictwo mieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na budynki jednorodzinne i wielomieszkaniowe
  • budownictwo niemieszkaniowe, ogółem oraz w podziale na biura, centra handlowe, hotele, magazyny, budynki użyteczności publicznej
  • budownictwo inżynieryjne, ogółem oraz w podziale na drogi, koleje, energetykę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną
 • Profile wiodących wykonawców – najważniejsze dane o 20 największych firmach budowlanych w Polsce (dane finansowe, opis działalności i specjalizacji, najważniejsze kontrakty), a także ranking 10 największych deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych.
 • Excel z kluczowymi informacjami z bazy inwestycji budowlanych PMR – najważniejsze dane nt. aktualnie realizowanych oraz planowanych inwestycji budowlanych.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Oferuje cykliczny monitoring rynku i jego potencjału rozwoju realizowany przez analityków z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę analizowanego sektora.
 • Zapewnia bieżący dostęp do wszystkich najważniejszych statystyk zebranych w jednym miejscu, wraz z wytłumaczeniem jak prezentowane dane mają się do rzeczywistości rynkowej.
 • Prezentuje nie tylko dane historyczne, ale także prognozy na najbliższe 5 lat
 • Zawiera autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych co do dalszego rozwoju branży budowlanej.
 • Przedstawia zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku.
 • Analizuje główne firmy wykonawcze i deweloperów działających na polskim rynku budowlanym.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, inwestycji oraz zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 • firmy wykonawcze i podwykonawcze
 • producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
 • producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
 • firmy deweloperskie
 • instytucje finansowe
 • firmy logistyczne
 • biura projektowe
 • dostawcy oprogramowania dla budownictwa
 • organy administracji państwowej i samorządowej
 • izby handlowe, organizacje branżowe
 • banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
Spis Treści
 • Metodologia
 • Otoczenie makroekonomiczne – gospodarka Polski Prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych do 2025 r.          
Inne wersje: English
Sektor: Construction
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.