Industry Report

Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

To odpowiedź na pytanie jak wygląda sytuacja w branży stomatologicznej i jej przewidywany rozwój aż do 2024 roku. Uwzględnia podział na sektor publiczny i prywatny oraz główne segmenty: protetykę i implantologię, ortodoncję oraz stomatologię zachowawczą. Oprócz aktualnej wartości rynku usług stomatologicznych, najnowszych trendów oraz przewidywanych zmian, zawiera analizę otoczenia konkurencyjnego, w tym: największe sieci i ich przychody, liczbę gabinetów dentystycznych, a także popyt na usługi dentystyczne. To najbardziej kompleksowa pozycja dostępna na polskim rynku. 

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Najważniejsze trendy, prognozy oraz potencjał rozwoju stomatologii i jej głównych segmentów: ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii.
 • Profil głównych graczy na rynku – wyniki finansowe i liczba gabinetów dentystycznych
 • Analizę zachowań konsumenckich i popytu na usługi dentystyczne
 • Planowane zmiany i aspekty prawne oraz ich wpływ na rozwój stomatologii
 • Sytuację epidemiologiczną, turystykę stomatologiczną i ich wpływ na rynek narzędzi oraz materiałów stomatologicznych
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Prezentuje najważniejsze aspekty prawne i nadchodzące zmiany na rynku dentystyki
 • Analizuje najatrakcyjniejsze segmenty stomatologii i czynniki ryzyka w zakresie świadczenia usług
 • Obrazuje możliwości inwestycyjne wraz z analizą popytu i podaży usług dentystycznych w Polsce
 • Ukazuje zachowania konsumenckie, wydatki klientów gabinetów stomatologicznych
 • Wskazuje kierunki rozwoju stomatologii oraz wykorzystywanych technologii i materiałów medycznych
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Osoby zarządzające placówkami prywatnej opieki medycznej i stomatologicznej
 • Dyrektorzy marketingu, sprzedaży i finansów reprezentujący:
  • prywatne gabinety dentystyczne,
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • dystrybutorów i producentów materiałów medycznych,
  • instytucje finansowe, banki oraz domy maklerskie.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku usług dentystycznych Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2017-2019 Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2019-2024

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.