Raport branżowy

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport PMR zawiera analizę polskiego rynku usług stomatologicznych z podziałem na segmenty oraz 5-letnie prognozy jego rozwoju. W publikacji uzględniony został podział na sektor publiczny i prywatny oraz główne segmenty:

 • stomatologię zachowawczą,
 • ortodoncję,
 • protetykę i implantologię,

Oprócz aktualnej wartości rynku usług stomatologicznych, najnowszych trendów oraz przewidywanych zmian, raport zawiera analizę otoczenia konkurencyjnego, w tym: największe sieci i ich przychody, liczbę gabinetów dentystycznych, a także popyt na usługi dentystyczne

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i struktura rynku wraz z prognozami jego rozwoju do roku 2029.
 • Prognozy zmiany cen usług stomatologicznych.
 • Najważniejsze trendy i czynniki na rynku usług stomatologicznych w Polsce (makroekonomiczne, w tym inflacyjne, demograficzne, popytowe, podażowe, technologiczne i prawne) oraz potencjał rozwoju stomatologii w Polsce.
 • Prognozy PMR wartości rynku do 2029 r. według źródła finansowania (rynek prywatny i publiczny) oraz według głównych segmentów (ortodoncji, protetyki z implantologią i stomatologii zachowawczej).
 • Dynamika realna i nominalna wartości rynku.
 • Identyfikacja największych sieci klinik stomatologicznych.
 • Profile głównych graczy na rynku – wyniki finansowe i liczba klinik dentystycznych.
 • Analiza zachowań konsumenckich i popytu na usługi dentystyczne - wyniki badania PMR.

 

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Analizuje najatrakcyjniejsze segmenty stomatologii i czynniki ryzyka w zakresie świadczenia usług
 • Obrazuje możliwości inwestycyjne wraz z analizą popytu i podaży usług dentystycznych w Polsce
 • Ukazuje zachowania konsumenckie, wydatki klientów gabinetów stomatologicznych
 • Wskazuje kierunki rozwoju stomatologii oraz wykorzystywanych technologii i materiałów medycznych
 • Prezentuje najważniejsze aspekty prawne i nadchodzące zmiany na rynku usług stomatologicznych

 

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile wart jest rynek usług stomatologicznych w Polsce?
 • Jaka jest wartość poszczególnych rodzajów usług i które segmenty będą rozwijać się najszybciej w ciągu najbliższych kilku lat?
 • Jak finansowane są świadczenia stomatologiczne w Polsce?
 • Jak Polacy planują korzystać z usług stomatologicznych w 2024 r.?
 • Jakie są dominujące trendy na rynku usług stomatologicznych w Polsce?
 • W jaki sposób wysoka inflacja wpływa na rynek usług stomatologicznych w Polsce?
 • Jaka jest realna dynamika rynku usług stomatologicznych w Polsce?
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • placówki prywatnej opieki medycznej i stomatologicznej,
 • ubezpieczycieli posiadających w ofercie produkty zdrowotne,
 • prywatne gabinety dentystyczne, sieci,
 • dystrybutorów i producentów materiałów medycznych i sprzętu,
 • instytucje finansowe, fundusze private equity, banki oraz domy maklerskie.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Wartość rynku usług stomatologicznych w Polsce w latach 2020-2023 i prognoza PMR na lata 2024-2029 
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług stomatologicznych w Polsce, 2020-2029
 • Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2020-2029

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.