Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Raport branżowy

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek usług stomatologicznych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport PMR zawiera analizę polskiego rynku usług stomatologicznych z podziałem na segmenty oraz 5-letnie prognozy jego rozwoju. W publikacji uzględniony został podział na sektor publiczny i prywatny oraz główne segmenty:

  • stomatologię zachowawczą,
  • ortodoncję,
  • protetykę i implantologię,

Oprócz aktualnej wartości rynku usług stomatologicznych, najnowszych trendów oraz przewidywanych zmian, raport zawiera analizę otoczenia konkurencyjnego, w tym: największe sieci i ich przychody, liczbę gabinetów dentystycznych, a także popyt na usługi dentystyczne

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wartość i struktura rynku wraz z prognozami jego rozwoju do roku 2029. Prognozy zmiany cen usług stomatologicznych. Najważniejsze trendy i czynniki na rynku usług stomatologicznych w Polsce (makroekonomiczne, w tym inflacyjne, demograficzne, popytowe, podażowe, technologiczne i prawne) oraz potencjał rozwoju stomatologii w
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Analizuje najatrakcyjniejsze segmenty stomatologii i czynniki ryzyka w zakresie świadczenia usług Obrazuje możliwości inwestycyjne wraz z analizą popytu i podaży usług dentystycznych w Polsce Ukazuje zachowania konsumenckie, wydatki klientów gabinetów stomatologicznych Wskazuje kierunki rozwoju stomatologii oraz wykorzystywanych technologii i materiałów medycznych Prezentuje n
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące: placówki prywatnej opieki medycznej i stomatologicznej, ubezpieczycieli posiadających w ofercie produkty zdrowotne, prywatne gabinety dentystyczne, sieci, dystrybutorów i producentów materiałów medycznych i sprzętu, insty
Spis Treści
  • Streszczenie menedżerskie
  • Wartość rynku usług stomatologicznych w Polsce w latach 2017-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028
Wykresy i Tabele
  • Prognoza PMR: Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług stomatologicznych w Polsce, 2017-2028
  • Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2019-2028  

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.