Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Raport przedstawia analizę rynku usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce – wartość tych segmentów wraz z prognozami do 2025 roku oraz profile głównych graczy. W publikacji przeanalizowane są także najważniejsze przeszłe i spodziewane wydarzenia i trendy wraz z oceną ich wpływu na obecną i przyszłą wartość rynku. Jest to narzędzie niezbędne do oszacowania potencjału rynku – możliwych przychodów z takiej działalności oraz liczby przeprowadzanych badań. Analiza bierze również pod uwagę źródła finansowanie badań. Przeanalizowane segmenty: rentgenodiagnostyka, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, medycyna nuklearna i radioterapia. Obecne wydanie uzupełniono także o analizy wpływu pandemii koronawirusa na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wartość sektora usług diagnostyki obrazowej i radioterapii wraz z prognozami na lata 2020-2025 uwzględniającymi najnowsze prognozy makroekonomiczne przygotowane przez ekonometryków PMR, planowane zmiany prawne oraz wpływ koronawirusa. Struktura rynku (według typów badań, źródła finansowania i liczby pacjentów) Char
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport pomoże stworzyć strategię rozwoju ekspansji usług i sprzętu diagnostyki obrazowej i radioterapii, również w kilku scenariuszach ze względu na różne możliwości rozwoju epidemii COVID. Urealni dane w biznesplanach i budżetach firmy działającej w tym segmencie. Ułatwi decyzje odnośnie oferty sprzętu usług diagnostycznych, np. dodanie nowych specjalizacji. Umożliwi monitoring rynku i jego p
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące: producentów sprzętu medycznego, prywatnych i publicznych świadczeniodawców,  firmy obecne na rynku, jak i planujące wejść w segment, inwestorów planujących wejście na rynek, np.; planujących przej
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie – Rynek diagnostyki obrazowej
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.