Raport branżowy

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Raport przedstawia analizę rynku usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce – wartość tych segmentów wraz z prognozami do 2025 roku oraz profile głównych graczy. W publikacji przeanalizowane są także najważniejsze przeszłe i spodziewane wydarzenia i trendy wraz z oceną ich wpływu na obecną i przyszłą wartość rynku. Jest to narzędzie niezbędne do oszacowania potencjału rynku – możliwych przychodów z takiej działalności oraz liczby przeprowadzanych badań. Analiza bierze również pod uwagę źródła finansowanie badań. Przeanalizowane segmenty:

 • rentgenodiagnostyka,
 • ultrasonografia,
 • rezonans magnetyczny,
 • tomografia komputerowa,
 • medycyna nuklearna,
 • radioterapia.

Obecne wydanie uzupełniono także o analizy wpływu pandemii koronawirusa na rynek.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość sektora usług diagnostyki obrazowej i radioterapii wraz z prognozami na lata 2020-2025 uwzględniającymi najnowsze prognozy makroekonomiczne przygotowane przez ekonometryków PMR, planowane zmiany prawne oraz wpływ koronawirusa.
 • Struktura rynku (według typów badań, źródła finansowania i liczby pacjentów)
 • Charakterystyka i pespektywy rozwoju poszczególnych segmentów diagnostyki obrazowej i radioterapii.
 • Uwzględniony wpływ epidemii koronawirusa na polski rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii np. wyniki badania wśród świadczeniodawców – wpływ na funkcjonowanie ich przedsiębiorstwa, podjęte kroki oraz na plany na przyszłość
 • Czynniki i bariery rozwoju rynku diagnostyki obrazowej i radioterapii (wyniki badania PMR).
 • Nakłady NFZ na finansowanie poszczególnych świadczeń.
 • Wykaz największych kontraktobiorców NFZ i podmiotów z największą liczbą pracowni diagnostycznych.
 • Profile największych prywatnych świadczeniodawców w segmencie diagnostyki obrazowej wraz z wykazem pracowni diagnostycznych i danymi finansowymi.
 • Plany zakupowe i znajomość marek producentów przez ośrodki diagnostyki obrazowej (wyniki badania PMR).
 • Szczegółowa analiza segmentów teleradioterapii i brachyterapii, wraz z wykazem podmiotów, informacją o liczbie sprzętu i liczbie świadczeń finansowanych przez NFZ.
 • Profile największych świadczeniodawców w segmencie radioterapii wraz z wykazem pracowni, informacją o liczbie leczonych pacjentów i danymi finansowymi.
 • Trendy epidemiologiczne.
 • Polityka państwa w odniesieniu do sektorów diagnostyki obrazowej i radioterapii.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport pomoże stworzyć strategię rozwoju ekspansji usług i sprzętu diagnostyki obrazowej i radioterapii, również w kilku scenariuszach ze względu na różne możliwości rozwoju epidemii COVID.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach firmy działającej w tym segmencie.
 • Ułatwi decyzje odnośnie oferty sprzętu usług diagnostycznych, np. dodanie nowych specjalizacji.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • producentów sprzętu medycznego,
 • prywatnych i publicznych świadczeniodawców, 
 • firmy obecne na rynku, jak i planujące wejść w segment,
 • inwestorów planujących wejście na rynek, np.;
  • planujących przejęcie centrów diagnostycznych lub/i radioterapii,
  • albo planujących rozszerzyć działalność w zakresie takich usług,
 • instytucje finansowe,
 • fundusze private equity,
 • badaczy rynku,
 • konsultantów biznesowych.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie – Rynek diagnostyki obrazowej

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.