Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Imaging diagnostics
Zakres: Poland

Raport przedstawia analizę rynku usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce – wartość tych segmentów wraz z prognozami do 2023 roku oraz profile głównych graczy.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość sektora usług diagnostyki obrazowej wraz z prognozami na lata 2018-2023 oraz struktura rynku (według typów badań, źródła finansowania i liczby pacjentów). Charakterystyka i pespektywy rozwoju poszczególnych segmentów diagnostyki obrazowej.
 • Czynniki i bariery rozwoju rynku diagnostyki obrazowej (wyniki badania PMR).
 • Nakłady NFZ na finansowanie poszczególnych świadczeń diagnostyki obrazowej.
 • Wykaz największych kontraktobiorców NFZ i podmiotów z największą liczbą pracowni diagnostycznych.
 • Profile największych prywatnych świadczeniodawców w segmencie diagnostyki obrazowej wraz z wykazem pracowni diagnostycznych i danymi finansowymi.
 • Plany zakupowe i znajomość marek producentów przez ośrodki diagnostyki obrazowej (wyniki badania PMR).
 • Wartość sektora usług radioterapii wraz z prognozami na lata 2018-2023.
 • Czynniki i bariery rozwoju rynku radioterapii (wyniki badania PMR).
 • Szczegółowa analiza segmentów teleradioterapii i brachyterapii, wraz z wykazem podmiotów, informacją o liczbie sprzętu i liczbie świadczeń finansowanych przez NFZ.
 • Profile największych świadczeniodawców w segmencie radioterapii wraz z wykazem pracowni, informacją o liczbie leczonych pacjentów i danymi finansowymi.
 • Trendy epidemiologiczne.
 • Polityka państwa w odniesieniu do sektorów diagnostyki obrazowej i radioterapii.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Raport pomoże stworzyć strategię rozwoju ekspansji usług i sprzętu diagnostyki obrazowej i radioterapii.
 • Urealni dane w biznesplanach i budżetach firmy działającej w tym segmencie.
 • Ułatwi decyzje odnośnie oferty sprzętu usług diagnostycznych, np. dodanie nowych specjalizacji.
 • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
 • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego.
 • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy prowadzące działalność na rynku – producenci sprzętu medycznego , jak również świadczeniodawcy, prywatni i publiczni.
 • Zespoły ds. sprzedaży, marketingu i rozwoju zarówno w firmach obecnych na rynku, jak i planujących wejść w segment.
 • Inwestorzy planujący wejście na rynek, np. planujący przejęcie centrów diagnostycznych lub/i radioterapii albo planujący rozszerzyć działalność w zakresie takich usług.
 • Instytucje finansowe i fundusze private equity.
 • Badacze rynku i konsultanci biznesowi.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie - Diagnosytka Obrazowa Charakterystyka rynku diagnostyki obrazowej w Polsce Charakterystyka poszczególnych segmentów Wyniki badania Polityka państwa w odniesieniu do sektora diganostyki obrazowej Świadczeniodawcy badań diagnostyki obrazowej Trendy epidemilogiczne

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Imaging diagnostics
Zakres: Poland

Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.