Industry Report

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

This product is also available in English

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2020

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Raport PMR szczegółowo opisuje obecną dynamikę rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz prognozy. Stworzono od podstaw zweryfikowaną bazę czynnych laboratoriów w kraju. Dodatkowo raport analizuje bieżące trendy rynku pod kątem zmian systemowych i prawnych. Co ważne dane na podstawie których powstał raport w 95% są pierwotne, pochodzące z badań własnych PMR. Raport zawiera najnowsze dane zrewidowane o wpływ koronawirusa na rynek!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Ocena dokonana przez ekspertów PMR wpływu epidemii na rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce – wpływ na wartość rynku, wpływ na usługodawców i producentów.
 • Wartość rynku testów na koronawirusa.
 • Wartość i dynamika rynku wraz z prognozami rozwoju do 2021 r.
 • Zweryfikowaną baza laboratoriów  w Polsce.
 • Ocenę wartości rynku usług laboratoryjnych, dynamika, struktura.
 • Profile pacjentów przeprowadzających badania laboratoryjne.
 • Ocenę rozpoznawalności marek sprzętu i odczynników.
 • Analiza rynku laboratoriów outsourcowanych.
 • Omówienie przeszłych i przyszłych trendów pod kątem zmian systemowych i aktów prawnych.
 • Ilość wykonywanych badań, również w podziale na pacjentów prywatnych i publicznych.
 • Wydatki na  badania laboratoryjne i źródła finansowania.
 • Szanse i bariery rozwoju rynku okiem praktyków – laboratoriów.
 • Analiza nasycenia w podziale na województwa i największe miasta.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyny taki raport w Polsce prezentujący dane wszystkich laboratoriów aktywnych w 2020 roku.
 • Unikalne dane, w 95% są to dane pierwotne, pochodzące z badań własnych PMR.
 • Zawiera szczegółową analizę rynku usług laboratoryjnych, dynamiki i struktury.
 • To wiarygodne kompendium wiedzy dotyczące analizy i tworzenia bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej.
 • Szczegółowo opisuje formułowany budżet NFZ na kolejny rok oraz opracowywaną obecnie ustawę o diagnostyce laboratoryjnej.
 • Badanie B2B wśród kadry kierowniczej laboratoriów prywatnych i publicznych
 • Badanie B2C
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Sieci laboratoriów;
 • Producentów sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej;
 • Publiczne i niepubliczne szpitale;
 • Dostawców prywatnych usług medycznych;
 • Banki;
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej;
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze;
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Struktura próby laboratoriów w badaniu PMR, 2020
 • Znajomość marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), według typów laboratoriów, 2020
Inne wersje: English
Sektor: Pharma & Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Zaloguj się Zamów próbki

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.