Raport branżowy

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2024-2029

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2024-2029

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Raport PMR szczegółowo opisuje obecną dynamikę rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz prognozy. Stworzono od podstaw zweryfikowaną bazę czynnych laboratoriów w kraju. W raporcie znajdują się informacje na temat liczby badań laboratoryjnych w Polsce oraz liczby laboratoriów diagnostycznych, w tym w podziale na typ, formę własności oraz laboratoria sieciowe i indywidualne (nie-sieciowe). Przestawione zostały największe sieci laboratoryjne w Polsce, najbardziej i najmniej perspektywiczne dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, a także prognozy zmiany cen usług medycznych i innych czynników makroekonomicznych.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rynku wraz z perspektywami rozwoju
 • Rozmiar rynku badań laboratoryjnych pod względem liczby wykonywanych badań
 • Struktura rynku w podziale na źródło finansowania badań i typ laboratorium
 • Prognozowany CAGR liczby badań na lata 2024-2026 dla poszczególnych dziedzin:
  • immunologia i immunochemia
  • biochemia kliniczna
  • biologia molekularna
  • cytogenetyka
  • histologia i cytologia
  • hematologia i koagulologia
  • mikrobiologia
  • analiza parametrów krytycznych
  • transfuzjologia
 • Najbardziej perspektywiczne dziedziny diagnostyki laboratoryjnej w latach 2024-2026
 • Najwięksi gracze na rynku (zarówno dostawcy usług, jak i producenci sprzętu i odczynników)
 • Perspektywy rozwoju wraz z analizą najważniejszych czynników,które będą oddziaływać na rynek w okresie prognozy
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyny taki raport w Polsce prezentujący dane wszystkich laboratoriów aktywnych w Polsce.
 • Unikalne dane pochodzące z badań własnych PMR.
 • Zawiera szczegółową analizę rynku usług laboratoryjnych, dynamiki i struktury.
 • To wiarygodne kompendium wiedzy dotyczące analizy i tworzenia bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej.
 • Szczegółowo opisuje formułowany budżet NFZ na kolejny rok oraz opracowywaną obecnie ustawę o diagnostyce laboratoryjnej.
 • Badanie B2B wśród kadry kierowniczej laboratoriów prywatnych i publicznych.
 • Badanie B2C.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Sieci laboratoriów
 • Producentów sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Publiczne i niepubliczne szpitale
 • Dostawców prywatnych usług medycznych
 • Banki
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Główne trendy i kluczowe czynniki wpływające na rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce  Czynniki makroekonomiczne i demograficzne  Ogólne perspektywy makroekonomiczne  Tempo wzrostu cen ogółem oraz ceny usług diagnostyki laboratoryjnej  Sytuacja na polskim rynku pracy  Sytuacja materialna ludności  Wydatki gospodarstw domowych w Polsce na usługi ambulatoryjne i inne usługi związane ze zdrowiem  Demografia  Wojna w Ukrainie  Czynniki popytowe  Dług zdrowotny po pandemii  Wzrost popularności szybkich testów diagnostycznych  Rozwój programów zdrowotnych  Czynniki podażowe  Krajowy rejestr laboratoriów analitycznych  Konsolidacja rynku Wydatki na sprzęt i odczynniki laboratoryjne  Liczba diagnostów laboratoryjnych  Największe bariery dla rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w ocenie kierowników laboratoriów  Czynniki technologiczne Automatyzacja pracy laboratoriów  AI  Transport próbek    Czynniki prawne  Szerszy zakres badań dostępnych w POZ i NiŚOZ  Główne zmiany prawne wynikające z ustawy o medycynie laboratoryjnej  Nowe wymogi dla laboratoriów diagnostycznych i personelu  Indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego 
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2020-2029
 • Prognoza PMR: Inflacja CPI, zharmonizowana inflacja cen na rynku diagnostyki oraz cen usług ambulatoryjnych i innych związanych ze zdrowiem w Polsce (%, r/r), 2020-2029

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Farmacja i ochrona zdrowia
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.