Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Free Sample

Industry Report

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

This product is also available in English

Product details

Price:

2 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Free Sample

Raport szczegółowo prezentuje aktualną sytuację na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, a także przedstawia perspektywy rozwoju na najbliższe lata, zarówno dla całego rynku jak i poszczególnych jego segmentów.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description

Osobny rozdział raportu poświęcony jest segmentowi laboratoriów analitycznych w Polsce. Zaprezentowano w nim między innymi liczbę laboratoriów w podziale na województwa i największe miasta w Polsce, z uwzględnieniem formy własności oraz analizę nasycenia według województw i miast.

Raport zawiera również analizę outsourcingu szpitalnego, w tym liczbę laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu w Polsce, w podziale na województwo, formę własności szpitala, liczbę łóżek w szpitalu i firmę prowadzącą.

W raporcie zaprezentowano także profile największych graczy, które pokazują m.in. strukturę danej grupy, liczbę laboratoriów i punktów pobrań w podziale na województwa oraz wykaz laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu.  

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników dwóch unikalnych badań przeprowadzonych przez PMR specjalnie na potrzeby raportu – badania wśród laboratoriów w Polsce oraz badania konsumenckiego

Doskonałym uzupełnieniem raportu jest „Baza laboratoriów diagnostycznych  w Polsce 2018” w formie pliku Excel, która zawiera dane teleadresowe wszystkich aktywnych laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Baza zawiera również wykaz laboratoriów szpitalnych w Polsce, z określeniem, czy dane laboratorium prowadzone jest przez szpital czy jest laboratorium outsourcingowym.


What is the content of the report?

 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce z podziałem na segment publiczny i prywatny
 • Najważniejsze przeszłe i przyszłe trendy rynkowe, w tym polityka państwa w odniesieniu do sektora badań laboratoryjnych
 • Liczba przeprowadzanych w Polsce badań laboratoryjnych
 • Liczba aktywnych laboratoriów diagnostycznych w Polsce, z podziałem na województwa, miasta, formę własności
 • Liczba laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu w Polsce, odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (w podziale na województwa i liczbę łóżek w szpitalu), z uwzględnieniem osobno szpitali publicznych i niepublicznych
 • Profile największych sieci laboratoriów diagnostycznych – struktura, liczba laboratoriów i punktów pobrań w podziale na województwa, wykaz laboratoriów outsourcingowych, wyniki finansowe
 • Prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród laboratoriów w Polsce
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego badań laboratoryjnych
 • Uzupełnieniem raportu jest produkt „Baza laboratoriów diagnostycznych w Polsce 2018”, która zawiera dane teleadresowe wszystkich aktywnych laboratoriów działających na rynku polskim.

Who benefits from the analysis?

 • Sieci laboratoriów
 • Producenci sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Publiczne i niepubliczne szpitale
 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży medycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej.

Why to buy the report?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
 • Analiza konkurencji
 • Analiza i tworzenie bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług, w tym uruchamianie laboratoriów w nowych lokalizacjach
 • Rozpoczęcie działalności na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Table of Contents

Table of Contents

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2016-2018
   • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
   • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
   • Zdalna autoryzacja wyników badań
   • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
   • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
   • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2018-2023
  • Wartość rynku i perspektywy rozwoju
  • Szanse i bariery rozwoju rynku
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów
  • Liczba wykonywanych badań
  • Profil pacjenta przeprowadzającego badania laboratoryjne
   • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
   • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
  • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych
  • Zasady finansowania badań laboratoryjnych
  • Źródła finansowania badań laboratoryjnych
  • Jakość badań laboratoryjnych
   • Centralne Ośrodki Badań Jakości
   • Certyfikaty ISO
   • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2016-2018
  • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
  • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
  • Zdalna autoryzacja wyników badań
  • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
  • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
  • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
 • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
 • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
 • Zdalna autoryzacja wyników badań
 • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
 • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
 • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2018-2023
 • Wartość rynku i perspektywy rozwoju
 • Szanse i bariery rozwoju rynku
 • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów
 • Liczba wykonywanych badań
 • Profil pacjenta przeprowadzającego badania laboratoryjne
  • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
  • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
 • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
 • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
 • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych
 • Zasady finansowania badań laboratoryjnych
 • Źródła finansowania badań laboratoryjnych
 • Jakość badań laboratoryjnych
  • Centralne Ośrodki Badań Jakości
  • Certyfikaty ISO
  • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Centralne Ośrodki Badań Jakości
 • Certyfikaty ISO
 • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Charakterystyka rynku laboratoriów analitycznych w Polsce
  • Liczba i struktura własnościowa placówek
  • Analiza nasycenia według województw
  • Analiza nasycenia według największych miast
  • Outsourcing
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
  • Wybrani czołowi gracze – profile
   • Grupa Diagnostyka
   • Grupa Alab Laboratoria
   • Synevo
   • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
   • Korlab Laboratoria Medyczne
   • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Liczba i struktura własnościowa placówek
 • Analiza nasycenia według województw
 • Analiza nasycenia według największych miast
 • Outsourcing
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
 • Wybrani czołowi gracze – profile
  • Grupa Diagnostyka
  • Grupa Alab Laboratoria
  • Synevo
  • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
  • Korlab Laboratoria Medyczne
  • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Grupa Diagnostyka
 • Grupa Alab Laboratoria
 • Synevo
 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
 • Korlab Laboratoria Medyczne
 • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród laboratoriów diagnostycznych
  • Automatyczne i manualne metody badań
  • Potrzeby i plany zakupowe laboratoriów
  • Sytuacja finansowa laboratoriów
  • Znajomość marek sprzętu diagnostycznego
  • Znajomość marek odczynników
  • Źródła pozyskiwania informacji
 • Automatyczne i manualne metody badań
 • Potrzeby i plany zakupowe laboratoriów
 • Sytuacja finansowa laboratoriów
 • Znajomość marek sprzętu diagnostycznego
 • Znajomość marek odczynników
 • Źródła pozyskiwania informacji
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Struktura próby laboratoriów w badaniu PMR, 2018
 • Podstawowe dane dotyczące laboratoriów szpitalnych w Polsce, luty 2018
 • Znajomość marek sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Znajomość marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek diagnostyki in vitro w Polsce, 2016-2018
 • Liczba diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych województwach w Polsce, styczeń 2018
 • Liczba aktywnych diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych województwach w Polsce, grudzień 2016
 • Liczba lekarzy ze specjalizacją diagnosty laboratoryjnego i mikrobiologa w Polsce, według stopnia specjalizacji, grudzień 2017
 • Częstotliwość wykonywania badań cytologicznych w Polsce (%), 2016-2017
 • Wybrane przejęcia przez firmy działające na rynku diagnostyki in vitro w Polsce, 2016-2018
 • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek diagnostyki in vitro w Polsce, 2018-2023
 • Udział finansowania NFZ i prywatnego w wybranych badaniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), ilościowo, 2016
 • Gwarantowane badania laboratoryjne z zakresu POZ w Polsce, według kategorii, 2018
 • Gwarantowane badania laboratoryjne z zakresu AOS w Polsce, według kategorii, 2018
 • Źródła finansowania wybranych badań laboratoryjnych w Polsce (%), 2017
 • Liczba świadectw przyznanych laboratoriom mikrobiologicznym w ramach programu Polmicro w Polsce (%), 1998-2016
 • Programy oceny jakości badań laboratoryjnych prowadzone przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Polsce, wg liczby uczestników, 2018
 • Laboratoria medyczne akredytowane w odniesieniu do ISO 15189 w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w poszczególnych województwach w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Średni obszar terytorialny przypadający na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce (km²), luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w wybranych miastach w Polsce, luty 2018
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno laboratorium w wybranych miastach w Polsce (tys.), luty 2018
 • Średni obszar terytorialny przypadający na jedno laboratorium w wybranych miastach w Polsce (km²), luty 2018
 • Podstawowe dane dotyczące laboratoriów szpitalnych w Polsce, luty 2018
 • Odsetek szpitali niepublicznych i publicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według liczby łóżek, luty 2018
 • Struktura własności laboratoriów w szpitalach w Polsce (%), według liczby łóżek, luty 2018
 • Liczba placówek prowadzonych na zasadzie outsourcingu przez wybrane największe sieci laboratoriów w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań wybranych największych sieci laboratoriów w Polsce, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań przypadających na jedno laboratorium w wybranych największych sieciach laboratoriów diagnostycznych w Polsce, luty 2018
 • Ogólne informacje dotyczące działalności grupy Diagnostyka w Polsce, 2018
 • Struktura grupy Diagnostyka w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez grupę Diagnostyka w Polsce, luty 2018
 • Przychody i zysk netto wybranych firm w grupie Diagnostyka w Polsce (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności grupy Alab w Polsce, 2018
 • Struktura grupy Alab w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez grupę Alab w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa Synevo Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Synevo w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez Synevo w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez Synevo w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez Synevo w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa CDL w Polsce (%), 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez CDL w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez CDL w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez CDL w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez Korlab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez Korlab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez Korlab w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez OptiMed w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez OptiMed w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez OptiMed w Polsce, luty 2018
 • Znajomość marek sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do biochemii klinicznej i analityki medycznej przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do immunologii i immunochemii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 5 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do hematologii i koagulologii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do immunologii chorób zakaźnych i mikrobiologii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, top 5 marek, 2018
 • Znajomość marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018


List of graphs

 

 

 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (mld zł, %), w podziale na segment publiczny i prywatny, 2017
 • Liczba analizatorów biochemicznych w szpitalach w Polsce i dynamika (%, r/r), 2010-2016
 • Liczba aktywnych zawodowo diagnostów laboratoryjnych przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Liczba aktywnych zawodowo specjalistów diagnostyki laboratoryjnej przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (mld zł, %), w podziale na segment publiczny i prywatny, 2017
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w ciągu najbliższych 3 lat (%), 2018
 • Najważniejsze czynniki rozwoju rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018
 • Największe bariery rozwoju rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018
 • Ocena tendencji zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018-2020
 • Szacowana średnioroczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018-2020
 • Segmenty rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, które będą rozwijać się szybciej niż cały rynek (%), 2018-2020
 • Segmenty rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, które będą rozwijać się wolniej niż cały rynek (%), 2018-2020
 • Udział wykonanych i sprawozdanych do NFZ badań laboratoryjnych w ramach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2016
 • Odsetek pacjentów publicznych i prywatnych obsługiwanych tygodniowo w laboratoriach w Polsce (%), według typów laboratoriów, 2018
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wielkości gospodarstwa domowego, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wykształcenia, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według regionu, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wielkości gospodarstwa domowego, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wykształcenia, 2017
 • Częstość przeprowadzania badania moczu w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania badania moczu w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych w Polsce (%), 2017
 • Koszty świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w zakresie badań genetycznych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2014-2017
 • Udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba laboratoriów analitycznych w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), luty 2018
 • Udział laboratoriów prywatnych w całkowitej liczbie laboratoriów w wybranych miastach w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Liczba szpitali z laboratoriami prowadzonymi na zasadzie outsourcingu w Polsce, według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według formy własności szpitala, luty 2018
 • Odsetek szpitali niepublicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali publicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Struktura szpitali z laboratoriami outsourcingowymi w podziale na jednostki publiczne i niepubliczne w Polsce, według województw (%), luty 2018
 • Struktura szpitali z laboratoriami własnymi w podziale na jednostki publiczne i niepubliczne w Polsce, według województw (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Diagnostyka Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Alab Laboratoria Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez grupę Alab w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez Synevo w Polsce (%), luty 2018
 • Przychody i wynik finansowy netto Synevo Sp. z o.o. (mln zł), 2010-2016
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez CDL w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Korlab Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. Sp.k. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez Korlab w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Laboratoria Medyczne OptiMed Sp.j. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez OptiMed w Polsce (%), luty 2018
 • Przychody i wynik finansowy netto OptiMed Sp.j. (mln zł), 2011-2016
 • Wykorzystywane metody badań przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), 2018
 • Główne potrzeby laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2018
 • Plany laboratoriów diagnostycznych odnośnie zakupu sprzętu na najbliższe dwa lata w Polsce (%), według typów laboratoriów, 2018
 • Plany laboratoriów diagnostycznych odnośnie zakupu sprzętu na najbliższe dwa lata w Polsce (%), według rodzaju sprzętu, 2018
 • Źródła finansowania zaplanowanych zakupów sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), 2018
 • Główne źródła informacji o sprzęcie do diagnostyki laboratoryjnej dla laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2018
 • Ocena zmiany poziomu przychodów laboratoriów diagnostycznych w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), 2017
 • Prognoza zmiany poziomu przychodów laboratoriów diagnostycznych w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), 2018
 • Średnioroczna dynamika przychów laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2017-2018

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process