Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

This product is also available in English

Product details

Price:

2 600

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

View Leaflet Free Sample

Raport szczegółowo prezentuje aktualną sytuację na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, z uwzględnieniem wartości rynku w podziale na segment publiczny i prywatny, liczby i struktury własnościowej placówek, analizy nasycenia pod kątem województw i największych miast oraz outsourcingu badań laboratoryjnych.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

Osobny rozdział raportu poświęcony jest segmentowi laboratoriów analitycznych w Polsce. Zaprezentowano w nim między innymi liczbę laboratoriów w podziale na województwa i największe miasta w Polsce, z uwzględnieniem formy własności oraz analizę nasycenia według województw i miast.

Raport zawiera również analizę outsourcingu szpitalnego, w tym liczbę laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu w Polsce, w podziale na województwo, formę własności szpitala, liczbę łóżek w szpitalu i firmę prowadzącą.

W raporcie zaprezentowano także profile największych graczy, które pokazują m.in. strukturę danej grupy, liczbę laboratoriów i punktów pobrań w podziale na województwa oraz wykaz laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu.  

Uzupełnieniem analizy jest prezentacja wyników dwóch unikalnych badań przeprowadzonych przez PMR specjalnie na potrzeby raportu – badania wśród laboratoriów w Polsce oraz badania konsumenckiego

Doskonałym uzupełnieniem raportu jest „Baza laboratoriów diagnostycznych  w Polsce 2018” w formie pliku Excel, która zawiera dane teleadresowe wszystkich aktywnych laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Baza zawiera również wykaz laboratoriów szpitalnych w Polsce, z określeniem, czy dane laboratorium prowadzone jest przez szpital czy jest laboratorium outsourcingowym.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce z podziałem na segment publiczny i prywatny
 • Najważniejsze przeszłe i przyszłe trendy rynkowe, w tym polityka państwa w odniesieniu do sektora badań laboratoryjnych
 • Liczba przeprowadzanych w Polsce badań laboratoryjnych
 • Liczba aktywnych laboratoriów diagnostycznych w Polsce, z podziałem na województwa, miasta, formę własności
 • Liczba laboratoriów prowadzonych na zasadzie outsourcingu w Polsce, odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (w podziale na województwa i liczbę łóżek w szpitalu), z uwzględnieniem osobno szpitali publicznych i niepublicznych
 • Profile największych sieci laboratoriów diagnostycznych – struktura, liczba laboratoriów i punktów pobrań w podziale na województwa, wykaz laboratoriów outsourcingowych, wyniki finansowe
 • Prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród laboratoriów w Polsce
 • Prezentacja wyników badania konsumenckiego dotyczącego badań laboratoryjnych
 • Uzupełnieniem raportu jest produkt „Baza laboratoriów diagnostycznych w Polsce 2018”, która zawiera dane teleadresowe wszystkich aktywnych laboratoriów działających na rynku polskim.

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Sieci laboratoriów
 • Producenci sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Publiczne i niepubliczne szpitale
 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży medycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
 • Analiza konkurencji
 • Analiza i tworzenie bazy klientów w zakresie sprzętu i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług, w tym uruchamianie laboratoriów w nowych lokalizacjach
 • Rozpoczęcie działalności na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej
   • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
   • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
   • Zdalna autoryzacja wyników badań
   • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
   • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
   • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2018-2023
  • Wartość rynku i perspektywy rozwoju
  • Szanse i bariery rozwoju rynku
  • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów
  • Liczba wykonywanych badań
  • Profil pacjenta przeprowadzającego badania laboratoryjne
   • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
   • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
  • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych
  • Zasady finansowania badań laboratoryjnych
  • Źródła finansowania badań laboratoryjnych
  • Jakość badań laboratoryjnych
   • Centralne Ośrodki Badań Jakości
   • Certyfikaty ISO
   • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2016-2018
  • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
  • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
  • Zdalna autoryzacja wyników badań
  • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
  • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
  • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
 • Spadek liczby analizatorów biochemicznych
 • Wzrost liczby diagnostów laboratoryjnych
 • Zdalna autoryzacja wyników badań
 • Wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych
 • Mała liczba wykonywanych badań diagnostycznych
 • Przejęcia w segmencie producentów i laboratoriów
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy na rynku diagnostyki laboratoryjnej w latach 2018-2023
 • Wartość rynku i perspektywy rozwoju
 • Szanse i bariery rozwoju rynku
 • Perspektywy rozwoju poszczególnych segmentów
 • Liczba wykonywanych badań
 • Profil pacjenta przeprowadzającego badania laboratoryjne
  • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
  • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
 • Profil pacjenta przeprowadzającego morfologię krwi
 • Profil pacjenta przeprowadzającego badania moczu
 • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych
 • Zasady finansowania badań laboratoryjnych
 • Źródła finansowania badań laboratoryjnych
 • Jakość badań laboratoryjnych
  • Centralne Ośrodki Badań Jakości
  • Certyfikaty ISO
  • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Centralne Ośrodki Badań Jakości
 • Certyfikaty ISO
 • Jednostki kontrolujące i wyniki kontroli NIK
 • Charakterystyka rynku laboratoriów analitycznych w Polsce
  • Liczba i struktura własnościowa placówek
  • Analiza nasycenia według województw
  • Analiza nasycenia według największych miast
  • Outsourcing
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
   • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
  • Wybrani czołowi gracze – profile
   • Grupa Diagnostyka
   • Grupa Alab Laboratoria
   • Synevo
   • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
   • Korlab Laboratoria Medyczne
   • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Liczba i struktura własnościowa placówek
 • Analiza nasycenia według województw
 • Analiza nasycenia według największych miast
 • Outsourcing
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
  • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według województw
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według formy własności szpitala
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według liczby łóżek w szpitalu
 • Liczba laboratoriów outsourcingowych według podmiotu prowadzącego
 • Wybrani czołowi gracze – profile
  • Grupa Diagnostyka
  • Grupa Alab Laboratoria
  • Synevo
  • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
  • Korlab Laboratoria Medyczne
  • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Grupa Diagnostyka
 • Grupa Alab Laboratoria
 • Synevo
 • Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Maryla Drynkowska-Panasiuk (CDL)
 • Korlab Laboratoria Medyczne
 • Laboratoria Medyczne OptiMed
 • Wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród laboratoriów diagnostycznych
  • Automatyczne i manualne metody badań
  • Potrzeby i plany zakupowe laboratoriów
  • Sytuacja finansowa laboratoriów
  • Znajomość marek sprzętu diagnostycznego
  • Znajomość marek odczynników
  • Źródła pozyskiwania informacji
 • Automatyczne i manualne metody badań
 • Potrzeby i plany zakupowe laboratoriów
 • Sytuacja finansowa laboratoriów
 • Znajomość marek sprzętu diagnostycznego
 • Znajomość marek odczynników
 • Źródła pozyskiwania informacji
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Struktura próby laboratoriów w badaniu PMR, 2018
 • Podstawowe dane dotyczące laboratoriów szpitalnych w Polsce, luty 2018
 • Znajomość marek sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Znajomość marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek diagnostyki in vitro w Polsce, 2016-2018
 • Liczba diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych województwach w Polsce, styczeń 2018
 • Liczba aktywnych diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych województwach w Polsce, grudzień 2016
 • Liczba lekarzy ze specjalizacją diagnosty laboratoryjnego i mikrobiologa w Polsce, według stopnia specjalizacji, grudzień 2017
 • Częstotliwość wykonywania badań cytologicznych w Polsce (%), 2016-2017
 • Wybrane przejęcia przez firmy działające na rynku diagnostyki in vitro w Polsce, 2016-2018
 • Najważniejsze przyszłe wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek diagnostyki in vitro w Polsce, 2018-2023
 • Udział finansowania NFZ i prywatnego w wybranych badaniach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), ilościowo, 2016
 • Gwarantowane badania laboratoryjne z zakresu POZ w Polsce, według kategorii, 2018
 • Gwarantowane badania laboratoryjne z zakresu AOS w Polsce, według kategorii, 2018
 • Źródła finansowania wybranych badań laboratoryjnych w Polsce (%), 2017
 • Liczba świadectw przyznanych laboratoriom mikrobiologicznym w ramach programu Polmicro w Polsce (%), 1998-2016
 • Programy oceny jakości badań laboratoryjnych prowadzone przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Polsce, wg liczby uczestników, 2018
 • Laboratoria medyczne akredytowane w odniesieniu do ISO 15189 w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w poszczególnych województwach w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Średni obszar terytorialny przypadający na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce (km²), luty 2018
 • Liczba laboratoriów analitycznych w wybranych miastach w Polsce, luty 2018
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno laboratorium w wybranych miastach w Polsce (tys.), luty 2018
 • Średni obszar terytorialny przypadający na jedno laboratorium w wybranych miastach w Polsce (km²), luty 2018
 • Podstawowe dane dotyczące laboratoriów szpitalnych w Polsce, luty 2018
 • Odsetek szpitali niepublicznych i publicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według liczby łóżek, luty 2018
 • Struktura własności laboratoriów w szpitalach w Polsce (%), według liczby łóżek, luty 2018
 • Liczba placówek prowadzonych na zasadzie outsourcingu przez wybrane największe sieci laboratoriów w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań wybranych największych sieci laboratoriów w Polsce, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań przypadających na jedno laboratorium w wybranych największych sieciach laboratoriów diagnostycznych w Polsce, luty 2018
 • Ogólne informacje dotyczące działalności grupy Diagnostyka w Polsce, 2018
 • Struktura grupy Diagnostyka w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez grupę Diagnostyka w Polsce, luty 2018
 • Przychody i zysk netto wybranych firm w grupie Diagnostyka w Polsce (mln zł), 2010-2016
 • Ogólne informacje dotyczące działalności grupy Alab w Polsce, 2018
 • Struktura grupy Alab w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów i punktów pobrań prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez grupę Alab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez grupę Alab w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa Synevo Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Ogólne informacje dotyczące działalności Synevo w Polsce, 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez Synevo w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez Synevo w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez Synevo w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa CDL w Polsce (%), 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez CDL w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez CDL w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez CDL w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez Korlab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez Korlab w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez Korlab w Polsce, luty 2018
 • Liczba laboratoriów prowadzonych przez OptiMed w Polsce, według województw, luty 2018
 • Liczba punktów pobrań prowadzonych przez OptiMed w Polsce, według województw, luty 2018
 • Laboratoria szpitalne prowadzone na zasadzie outsourcingu przez OptiMed w Polsce, luty 2018
 • Znajomość marek sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do biochemii klinicznej i analityki medycznej przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do immunologii i immunochemii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 5 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do hematologii i koagulologii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek sprzętu do immunologii chorób zakaźnych i mikrobiologii przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, top 5 marek, 2018
 • Znajomość marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018
 • Korzystanie z marek odczynników przez laboratoria diagnostyczne w Polsce, według typów laboratoriów, top 10 marek, 2018


List of graphs

 

 

 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (mld zł, %), w podziale na segment publiczny i prywatny, 2017
 • Liczba analizatorów biochemicznych w szpitalach w Polsce i dynamika (%, r/r), 2010-2016
 • Liczba aktywnych zawodowo diagnostów laboratoryjnych przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Liczba aktywnych zawodowo specjalistów diagnostyki laboratoryjnej przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce, luty 2018
 • Wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (mld zł, %), w podziale na segment publiczny i prywatny, 2017
 • Prognoza zmian wartości polskiego rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w ciągu najbliższych 3 lat (%), 2018
 • Najważniejsze czynniki rozwoju rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018
 • Największe bariery rozwoju rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018
 • Ocena tendencji zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018-2020
 • Szacowana średnioroczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce (%), 2018-2020
 • Segmenty rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, które będą rozwijać się szybciej niż cały rynek (%), 2018-2020
 • Segmenty rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, które będą rozwijać się wolniej niż cały rynek (%), 2018-2020
 • Udział wykonanych i sprawozdanych do NFZ badań laboratoryjnych w ramach realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2016
 • Odsetek pacjentów publicznych i prywatnych obsługiwanych tygodniowo w laboratoriach w Polsce (%), według typów laboratoriów, 2018
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wielkości gospodarstwa domowego, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wykształcenia, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Polsce (%), według regionu, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wielkości gospodarstwa domowego, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania morfologii krwi w Polsce (%), według wykształcenia, 2017
 • Częstość przeprowadzania badania moczu w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość przeprowadzania badania moczu w Polsce (%), według wielkości miejscowości, 2017
 • Częstość przeprowadzania wybranych badań laboratoryjnych w Polsce (%), 2017
 • Koszty świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w zakresie badań genetycznych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2014-2017
 • Udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba laboratoriów analitycznych w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Liczba mieszkańców przypadających na jedno laboratorium w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), luty 2018
 • Udział laboratoriów prywatnych w całkowitej liczbie laboratoriów w wybranych miastach w Polsce (%), według formy własności, luty 2018
 • Liczba szpitali z laboratoriami prowadzonymi na zasadzie outsourcingu w Polsce, według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według formy własności szpitala, luty 2018
 • Odsetek szpitali niepublicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Odsetek szpitali publicznych posiadających laboratorium prowadzone na zasadzie outsourcingu w Polsce (%), według województw, luty 2018
 • Struktura szpitali z laboratoriami outsourcingowymi w podziale na jednostki publiczne i niepubliczne w Polsce, według województw (%), luty 2018
 • Struktura szpitali z laboratoriami własnymi w podziale na jednostki publiczne i niepubliczne w Polsce, według województw (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Diagnostyka Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez grupę Diagnostyka w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Alab Laboratoria Sp. z o.o. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez grupę Alab w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez Synevo w Polsce (%), luty 2018
 • Przychody i wynik finansowy netto Synevo Sp. z o.o. (mln zł), 2010-2016
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez CDL w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Korlab Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. Sp.k. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez Korlab w Polsce (%), luty 2018
 • Struktura własnościowa firmy Laboratoria Medyczne OptiMed Sp.j. w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa laboratoriów prowadzonych przez OptiMed w Polsce (%), luty 2018
 • Przychody i wynik finansowy netto OptiMed Sp.j. (mln zł), 2011-2016
 • Wykorzystywane metody badań przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), 2018
 • Główne potrzeby laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2018
 • Plany laboratoriów diagnostycznych odnośnie zakupu sprzętu na najbliższe dwa lata w Polsce (%), według typów laboratoriów, 2018
 • Plany laboratoriów diagnostycznych odnośnie zakupu sprzętu na najbliższe dwa lata w Polsce (%), według rodzaju sprzętu, 2018
 • Źródła finansowania zaplanowanych zakupów sprzętu przez laboratoria diagnostyczne w Polsce (%), 2018
 • Główne źródła informacji o sprzęcie do diagnostyki laboratoryjnej dla laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2018
 • Ocena zmiany poziomu przychodów laboratoriów diagnostycznych w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), 2017
 • Prognoza zmiany poziomu przychodów laboratoriów diagnostycznych w Polsce w porównaniu z ubiegłym rokiem (%), 2018
 • Średnioroczna dynamika przychów laboratoriów diagnostycznych w Polsce (%), 2017-2018

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 600

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: March 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process