Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

2 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę sektora usług dentystycznych w Polsce z podziałem rynku na poszczególne segmenty usług świadczonych pacjentom. Oprócz aktualnej wartości, trendów oraz uwarunkowań prawnych dla tego rynku, analizie poddano również usługi w zakresie: protetyki, ortodoncji, stomatologii zachowawczej oraz implantologii. Raport przedstawia prognozy rozwoju dla wszystkich sektorów rynku usług dentystycznych w okresie pozostałym do końca obecnej dekady.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Description

Description


What is the content of the report?

 • Sytuacja na rynku usług dentystycznych w Polsce oraz kompleksowa analiza najważniejszych trendów
 • Wartość, potencjał wzrostowy oraz prognozy rozwoju dla rynku usług dentystycznych w Polsce oraz jego głównych segmentów – ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii
 • Szczegółowe profile głównych graczy na rynku
 • Analiza zachowań konsumenckich w zakresie usług dentystycznych
 • Otoczenie prawne oraz planowane zmiany, które będą miały znaczący wpływ na sytuację na rynku usług dentystycznych w Polsce
 • Sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na rynek
 • Turystyka medyczna – główny trend i szansa rozwoju dla sektora usług dentystycznych.

Who benefits from the analysis?

 • Kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu prywatnych firm świadczących usługi medyczne, ubezpieczeniowe oraz konsultingowe
 • Dystrybutorzy i dostawcy materiałów medycznych dla stomatologii (raport skupia się na usługach dentystycznych, ale również dostawcy materiałów medycznych mogą czerpać korzyści z tego raportu)
 • Jednostki świadczące usługi dentystyczne
 • Zagraniczni inwestorzy zainteresowani tym sektorem
 • Instytucje finansowe, banki oraz domy maklerskie
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy konsultingowe, badawcze oraz analityczne.

Why to buy the report?

 • Uwarunkowania prawne, np. dyrektywa Unii Europejskiej “Pacjenci bez granic”, przewidują wprowadzenie zmian w zakresie dostępu do usług dentystycznych w różnych krajach UE
 • Raport określa możliwości oraz potencjalne przeszkody w zakresie świadczenia usług dentystycznych w Polsce
 • Duże znaczenie sektora prywatnego oraz konsumpcyjny charakter tych usług stwarza duże możliwości inwestycyjne
 • Rozwijający się rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych stwarza nowe możliwości dla rozwoju praktyk dentystycznych w Polsce
 • Wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju dla rynku usług dentystycznych.
Table of Contents

Table of Contents

 • Streszczenie menedżerskie
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku usług dentystycznych
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2018
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2018-2023
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2018
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2018-2023
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju do 2023 r.
  • Segment prywatny
  • Segment publiczny
 • Metodologia
 • Segment prywatny
 • Segment publiczny
 • Struktura rynku
  • Stomatologia zachowawcza
  • Protetyka
   • Implantologia
  • Ortodoncja
  • Udziały poszczególnych segmentów w rynku
  • Tempo wzrostu poszczególnych segmentów
 • Stomatologia zachowawcza
 • Protetyka
  • Implantologia
 • Implantologia
 • Ortodoncja
 • Udziały poszczególnych segmentów w rynku
 • Tempo wzrostu poszczególnych segmentów
 • Organizacja opieki stomatologicznej w Polsce
  • Podstawowe założenia systemu ochrony zdrowia w Polsce
   • Segment publiczny
   • Segment prywatny
  • Liczba lekarzy dentystów
  • Liczba praktyk dentystycznych
  • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce
   • Według województw
   • Według typu miejscowości
   • Według wieku pacjentów
   • Według płci pacjentów
 • Podstawowe założenia systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • Segment publiczny
  • Segment prywatny
 • Segment publiczny
 • Segment prywatny
 • Liczba lekarzy dentystów
 • Liczba praktyk dentystycznych
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce
  • Według województw
  • Według typu miejscowości
  • Według wieku pacjentów
  • Według płci pacjentów
 • Według województw
 • Według typu miejscowości
 • Według wieku pacjentów
 • Według płci pacjentów
 • Epidemiologia
  • Próchnica
  • Choroby przyzębia
  • Wady zgryzu
  • Inne
 • Próchnica
 • Choroby przyzębia
 • Wady zgryzu
 • Inne
 • Zachowania konsumenckie
  • Częstość wizyt u dentysty
   • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
   • Wizyty u dentysty według wieku
  • Częstość czyszczenia zębów
  • Usługi wykupywane w ramach FFS
  • Średnie wydatki na stomatologię
  • Przyczyny niekorzystania z usług stomatologicznych
  • Świadczenia realizowane u dentysty
  • Potrzeby szkoleniowe dentystów
 • Częstość wizyt u dentysty
  • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
  • Wizyty u dentysty według wieku
 • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
 • Wizyty u dentysty według wieku
 • Częstość czyszczenia zębów
 • Usługi wykupywane w ramach FFS
 • Średnie wydatki na stomatologię
 • Przyczyny niekorzystania z usług stomatologicznych
 • Świadczenia realizowane u dentysty
 • Potrzeby szkoleniowe dentystów
 • Turystyka medyczna
  • Wartość rynku
  • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej
  • Ceny
 • Wartość rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej
 • Ceny
 • Profile wybranych graczy na rynku usług dentystycznych
  • Firmy medyczne, dla których stomatologia stanowi część działalności
  • Wybrane firmy stomatologiczne
 • Firmy medyczne, dla których stomatologia stanowi część działalności
 • Wybrane firmy stomatologiczne
Graphs and Tables

Graphs and Tables

List of tables

 • Czynniki makroekonomiczne wpływające na wartość rynku usług dentystycznych w Polsce, 2018-2023
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług dentystycznych w Polsce, 2016-2018
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług dentystycznych w Polsce, 2018-2023
 • Liczba gabinetów stomatologicznych w szkołach w Polsce, rok szkolny 2016/2017
 • Wydatki NFZ na opiekę dentystyczną w Polsce (mln zł), według województw, 2014-2018
 • Wydatki NFZ na opiekę dentystyczną przypadające na jednego pacjenta w poszczególnych województwach w Polsce (zł), 2014-2016
 • Liczba pacjentów i liczba wykonanych świadczeń w ramach leczenia stomatologicznego w Polsce, 2014-2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, według rodzaju prawa wykonywania zawodu, 2017
 • Liczba lekarzy dentystów ze specjalizacją w Polsce, według dziedziny specjalizacji, 2017
 • Liczba świadczeniodawców świadczących publiczne usługi stomatologiczne w Polsce, według województw, 2014-2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), w podziale na miasto i wieś, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według wieku, z podziałem na miasto i wieś, 2015
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według wieku, z podziałem na miasto i wieś, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według płci, z podziałem na miasto i wieś, 2015
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według płci, z podziałem na miasto i wieś, 2016
 • Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 3, 6, 12, 15 i 18 lat bez próchnicy w Polsce (%), 1995-2015
 • Odsetek osób w wieku 15 i 18 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej jednym zębem stałym w Polsce (%), według wybranych cech społeczno-demograficznych, 2015
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 35-44 lata w wybranych dużych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 35-44 lata w wybranych małych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 65-74 lata występujące w wybranych dużych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 65-74 lata występujące w wybranych małych miastach w Polsce (%), 2013
 • Odsetek osób w wieku 15 i 18 lat obserwujących krwawienie z dziąseł w Polsce (%), według miejsca zamieszkania i płci, 2015
 • Odsetek badanych dzieci w wieku 10 lat i młodzieży w wieku 15 lat wymagających leczenia ortodontycznego w Polsce (%), 2015
 • Liczba zębów mieszkańców Polski, według wybranych cech społeczno-demograficznych, 2013
 • Częstotliwość zgłaszania się młodzieży w wieku 12 i 15 lat do stomatologa w Polsce (%), 2015
 • Częstość czyszczenia zębów przez młodzież w wieku 12 i 15 lat w Polsce (%), według płci, 2015
 • Częstość czyszczenia zębów przez młodzież w wieku 12 i 15 lat w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2015
 • Wydatki FFS na stomatologię w Polsce (zł), według wybranych cech demograficznych, 2016
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej w Polsce, 2018
 • Pozycja polskich klinik w międzynarodowym rankingu Global Clinic Rating, 2017
 • Najlepsze kliniki stomatologiczne w Polsce, według Global Clinic Rating, 2017
 • Najlepsze kliniki stomatologiczne w Polsce, według Global Clinic Rating, luty 2018
 • Porównanie średnich cen wybranych świadczeń stomatologicznych w Polsce i w wybranych krajach (€), 2018
 • Liczba placówek stomatologicznych w wybranych sieciach prywatnych klinik w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa Grupy LUX MED w Polsce (%), 2018
 • Struktura segmentu stomatologii Grupy LUX MED w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Medicover Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura segmentu stomatologii Medicover w Polsce, 2018
 • Przejęcia w segmencie firm stomatologicznych dokonane przez Medicover, 2016-luty 2018
 • Struktura własnościowa Centrum Medyczne Enel-Med SA w Polsce (%), 2018
 • Struktura segmentu stomatologii Enel-Med w Polsce, 2018
 • Struktura przychodów Grupy Enel-Med w Polsce (%), według pionów medycznych, 2015-2016
 • Struktura własnościowa Centrum Stomatologicznego Atria w Polsce (%), 2018
 • Struktura Centrum Stomatologicznego Atria w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Dentalux w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Euro Dent w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Help Center w Polsce (%), 2018
 • Struktura firmy Help Center w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Impladent w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Karedent w Polsce (%), 2018
 • Struktura Karedent w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa firmy Metropolis w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Polskich Centrów Stomatologicznych Dens w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Vivadental w Polsce (%), 2018
 • Struktura Vivadental w segmencie stomatologii w Polsce, 2018


List of graphs

 

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnych usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wydatki NFZ na leczenie stomatologiczne w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2009-2018
 • Udział wartościowy poszczególnych segmentów w rynku dentystycznym w Polsce (%), 2017 i 2023
 • Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) poszczególnych segmentów rynku dentystycznego w Polsce (%), 2018-2023
 • Akceptowalność ceny za wizytę u dentysty w Polsce (%), 2017
 • Odsetek osób, które były w stanie określić kwotę, którą mogą zapłacić za daną wizytę lekarską w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wartościowe udziały prywatnych i publicznych nakładów na opiekę dentystyczną w Polsce (%), 2017-2023
 • Wskaźnik CPI usługi dentystyczne w Polsce (%), 2009-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnych usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wydatki NFZ na leczenie stomatologiczne w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2009-2018
 • Udział środków przeznaczanych na leczenie stomatologiczne w całkowitych kosztach świadczeń zdrowotnych NFZ w Polsce (%), 2009-2018
 • Najczęściej świadczone usługi stomatologiczne w Polsce (%), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług stomatologii zachowawczej w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług protetycznych w Polsce, 2017-2023
 • Szacunkowa wartość rynku usług wszczepiania implantów w Polsce (mln zł), 2007, 2017 i 2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług ortodontycznych w Polsce, 2017-2023
 • Udział wartościowy poszczególnych segmentów w rynku dentystycznym w Polsce (%), 2017 i 2023
 • Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) poszczególnych segmentów rynku dentystycznego w Polsce (%), 2018-2023
 • Liczba lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2003-2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, wskaźnik na 10 000 ludności, 2015-2016
 • Lekarze dentyści ze specjalizacją w Polsce (%), 2016
 • Specjalizacje lekarzy dentystów w Polsce (%), 2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, według województwa, 2016
 • Zatrudnienie lekarzy dentystów w Polsce (%), 2016
 • Liczba gabinetów stomatologicznych w Polsce, według województw, 2018
 • Liczba praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia finansowane w ramach środków publicznych w Polsce i dynamika (%), 2001-2016
 • Struktura praktyk stomatologicznych świadczących usługi finansowane ze środków publicznych w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce (mln) i ich dynamika (%), 2012-2016
 • Liczba porad dentystycznych wykonywanych w praktykach prywatnych i praktykach posiadających umowę z NFZ (%), 2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce (%), według województw, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce, według województw, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), w podziale na miasto i wieś, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), według wieku, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), według płci, 2015-2016
 • Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 3, 12, 15 i 18 lat bez próchnicy w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2015
 • Odsetek osób w wieku 15 lat z urazami zmineralizowanych tkanek zębów w Polsce (%), według rodzaju urazu, 2015
 • Odsetek osób w wieku 15 lat z erozją szkliwa w Polsce (%), według miejsca występowania erozji, 2015
 • Odsetek Polaków korzystających z usług dentystycznych i protetycznych w Polsce (%), publicznie i prywatnie, I poł. 2016
 • Wiek pacjentów stomatologicznych w Polsce (%), 2016
 • Częstość korzystania z usług zdrowotnych FFS (%), według rodzaju usługi, 2016-I poł. 2017
 • Średnie wydatki na usługi zdrowotne FFS (zł), według rodzaju usługi, 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych ze świadczeń stomatologicznych w porównaniu do innych świadczeń medycznych w Polsce (%), 2011, 2013 i 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych, które pomimo odczuwania takiej potrzeby zrezygnowały z powodów finansowych ze świadczeń stomatologicznych w porównaniu do innych świadczeń medycznych w Polsce (%), 2011, 2013 i 2015
 • Najczęstsze przyczyny zgłaszania się do stomatologa osób w wieku 35-44 lat oraz 65-74 lat w Polsce (%), 2013
 • Sposoby doskonalenia zawodowego dentystów w Polsce (%), październik 2015-wrzesień 2016
 • Tematyka szkoleń, którą zainteresowani są dentyści w Polsce (%), 2016
 • Wartość rynku turystyki medycznej w Polsce (mld zł), 2013-2015
 • Średnie wydatki na pobyt w Polsce turystów, którzy deklarowali cel zdrowotny jako motywację podróży do Polski (zł), 2014-2016
 • Przychody Grupy Enel-Med w segmencie stomatologii w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2015-2016
 • Wysokość kontraktu Centrum Stomatologicznego Atria z NFZ na leczenie stomatologiczne (mln zł) i dynamika (%), 2012-2018
 • Przychody i zysk netto Atria Med Sp. z o.o. (mln zł), 2015-2016
 • Przychody i zysk netto Dentalux Sp. z o.o. (mln zł), 2009-2015
 • Wysokość kontaktu Help Center z NFZ na leczenie stomatologiczne (mln zł) i dynamika (%), 2012-2018
 • Przychody i zysk netto Help Center Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2007-2014
 • Przychody i zysk netto Impladent MDC Sp. z o.o. Sk. w Polsce (mln zł), 2015-2016
 • Przychody Metropolis SA w segmencie stomatologii w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2012-2017
 • Przychody i zysk netto Polskich Centrów Stomatologicznych Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2005-2016
 • Przychody i zysk netto Vivadental Sp. z o.o. (mln zł), 2009-2016

 

Infographic

Infographic

Product details

Price:

2 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Clients' Testimonials

 We are a long-standing subscriber of PMR’s information services, and specifically its pharmaceutical and healthcare market news bulletins.

We appreciate the reliability of the information provided,and the high standards of data analysis offered by PMR.    

President

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o. o

I have been using PMR reports in my daily work for over 3 years. They are a source of consolidated knowledge based on the relevant indicators. At the same time I value our cooperation as an expert in the Health Care market in Poland. Your forecasts are important to us when working on marketing and promotional strategies.

Head of Sales and Marketing

Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process