Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

2 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę sektora usług dentystycznych w Polsce z podziałem rynku na poszczególne segmenty usług świadczonych pacjentom. Oprócz aktualnej wartości, trendów oraz uwarunkowań prawnych dla tego rynku, analizie poddano również usługi w zakresie: protetyki, ortodoncji, stomatologii zachowawczej oraz implantologii. Raport przedstawia prognozy rozwoju dla wszystkich sektorów rynku usług dentystycznych w okresie pozostałym do końca obecnej dekady.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Sytuacja na rynku usług dentystycznych w Polsce oraz kompleksowa analiza najważniejszych trendów
 • Wartość, potencjał wzrostowy oraz prognozy rozwoju dla rynku usług dentystycznych w Polsce oraz jego głównych segmentów – ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii
 • Szczegółowe profile głównych graczy na rynku
 • Analiza zachowań konsumenckich w zakresie usług dentystycznych
 • Otoczenie prawne oraz planowane zmiany, które będą miały znaczący wpływ na sytuację na rynku usług dentystycznych w Polsce
 • Sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na rynek
 • Turystyka medyczna – główny trend i szansa rozwoju dla sektora usług dentystycznych.

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu prywatnych firm świadczących usługi medyczne, ubezpieczeniowe oraz konsultingowe
 • Dystrybutorzy i dostawcy materiałów medycznych dla stomatologii (raport skupia się na usługach dentystycznych, ale również dostawcy materiałów medycznych mogą czerpać korzyści z tego raportu)
 • Jednostki świadczące usługi dentystyczne
 • Zagraniczni inwestorzy zainteresowani tym sektorem
 • Instytucje finansowe, banki oraz domy maklerskie
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy konsultingowe, badawcze oraz analityczne.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Uwarunkowania prawne, np. dyrektywa Unii Europejskiej “Pacjenci bez granic”, przewidują wprowadzenie zmian w zakresie dostępu do usług dentystycznych w różnych krajach UE
 • Raport określa możliwości oraz potencjalne przeszkody w zakresie świadczenia usług dentystycznych w Polsce
 • Duże znaczenie sektora prywatnego oraz konsumpcyjny charakter tych usług stwarza duże możliwości inwestycyjne
 • Rozwijający się rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych stwarza nowe możliwości dla rozwoju praktyk dentystycznych w Polsce
 • Wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju dla rynku usług dentystycznych.
Spis Treści

Spis Treści

 • Streszczenie menedżerskie
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku usług dentystycznych
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2018
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2018-2023
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2018
 • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2018-2023
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju do 2023 r.
  • Segment prywatny
  • Segment publiczny
 • Metodologia
 • Segment prywatny
 • Segment publiczny
 • Struktura rynku
  • Stomatologia zachowawcza
  • Protetyka
   • Implantologia
  • Ortodoncja
  • Udziały poszczególnych segmentów w rynku
  • Tempo wzrostu poszczególnych segmentów
 • Stomatologia zachowawcza
 • Protetyka
  • Implantologia
 • Implantologia
 • Ortodoncja
 • Udziały poszczególnych segmentów w rynku
 • Tempo wzrostu poszczególnych segmentów
 • Organizacja opieki stomatologicznej w Polsce
  • Podstawowe założenia systemu ochrony zdrowia w Polsce
   • Segment publiczny
   • Segment prywatny
  • Liczba lekarzy dentystów
  • Liczba praktyk dentystycznych
  • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce
   • Według województw
   • Według typu miejscowości
   • Według wieku pacjentów
   • Według płci pacjentów
 • Podstawowe założenia systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • Segment publiczny
  • Segment prywatny
 • Segment publiczny
 • Segment prywatny
 • Liczba lekarzy dentystów
 • Liczba praktyk dentystycznych
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce
  • Według województw
  • Według typu miejscowości
  • Według wieku pacjentów
  • Według płci pacjentów
 • Według województw
 • Według typu miejscowości
 • Według wieku pacjentów
 • Według płci pacjentów
 • Epidemiologia
  • Próchnica
  • Choroby przyzębia
  • Wady zgryzu
  • Inne
 • Próchnica
 • Choroby przyzębia
 • Wady zgryzu
 • Inne
 • Zachowania konsumenckie
  • Częstość wizyt u dentysty
   • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
   • Wizyty u dentysty według wieku
  • Częstość czyszczenia zębów
  • Usługi wykupywane w ramach FFS
  • Średnie wydatki na stomatologię
  • Przyczyny niekorzystania z usług stomatologicznych
  • Świadczenia realizowane u dentysty
  • Potrzeby szkoleniowe dentystów
 • Częstość wizyt u dentysty
  • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
  • Wizyty u dentysty według wieku
 • Wizyty u dentysty według źródła finansowania
 • Wizyty u dentysty według wieku
 • Częstość czyszczenia zębów
 • Usługi wykupywane w ramach FFS
 • Średnie wydatki na stomatologię
 • Przyczyny niekorzystania z usług stomatologicznych
 • Świadczenia realizowane u dentysty
 • Potrzeby szkoleniowe dentystów
 • Turystyka medyczna
  • Wartość rynku
  • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej
  • Ceny
 • Wartość rynku
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej
 • Ceny
 • Profile wybranych graczy na rynku usług dentystycznych
  • Firmy medyczne, dla których stomatologia stanowi część działalności
  • Wybrane firmy stomatologiczne
 • Firmy medyczne, dla których stomatologia stanowi część działalności
 • Wybrane firmy stomatologiczne
Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Czynniki makroekonomiczne wpływające na wartość rynku usług dentystycznych w Polsce, 2018-2023
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług dentystycznych w Polsce, 2016-2018
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek usług dentystycznych w Polsce, 2018-2023
 • Liczba gabinetów stomatologicznych w szkołach w Polsce, rok szkolny 2016/2017
 • Wydatki NFZ na opiekę dentystyczną w Polsce (mln zł), według województw, 2014-2018
 • Wydatki NFZ na opiekę dentystyczną przypadające na jednego pacjenta w poszczególnych województwach w Polsce (zł), 2014-2016
 • Liczba pacjentów i liczba wykonanych świadczeń w ramach leczenia stomatologicznego w Polsce, 2014-2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, według rodzaju prawa wykonywania zawodu, 2017
 • Liczba lekarzy dentystów ze specjalizacją w Polsce, według dziedziny specjalizacji, 2017
 • Liczba świadczeniodawców świadczących publiczne usługi stomatologiczne w Polsce, według województw, 2014-2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), w podziale na miasto i wieś, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według wieku, z podziałem na miasto i wieś, 2015
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według wieku, z podziałem na miasto i wieś, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według płci, z podziałem na miasto i wieś, 2015
 • Liczba porad stomatologicznych w poszczególnych województwach w Polsce (tys.), według płci, z podziałem na miasto i wieś, 2016
 • Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 3, 6, 12, 15 i 18 lat bez próchnicy w Polsce (%), 1995-2015
 • Odsetek osób w wieku 15 i 18 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej jednym zębem stałym w Polsce (%), według wybranych cech społeczno-demograficznych, 2015
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 35-44 lata w wybranych dużych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 35-44 lata w wybranych małych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 65-74 lata występujące w wybranych dużych miastach w Polsce (%), 2013
 • Choroby przyzębia u osób w wieku 65-74 lata występujące w wybranych małych miastach w Polsce (%), 2013
 • Odsetek osób w wieku 15 i 18 lat obserwujących krwawienie z dziąseł w Polsce (%), według miejsca zamieszkania i płci, 2015
 • Odsetek badanych dzieci w wieku 10 lat i młodzieży w wieku 15 lat wymagających leczenia ortodontycznego w Polsce (%), 2015
 • Liczba zębów mieszkańców Polski, według wybranych cech społeczno-demograficznych, 2013
 • Częstotliwość zgłaszania się młodzieży w wieku 12 i 15 lat do stomatologa w Polsce (%), 2015
 • Częstość czyszczenia zębów przez młodzież w wieku 12 i 15 lat w Polsce (%), według płci, 2015
 • Częstość czyszczenia zębów przez młodzież w wieku 12 i 15 lat w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2015
 • Wydatki FFS na stomatologię w Polsce (zł), według wybranych cech demograficznych, 2016
 • Czynniki i bariery rozwoju turystyki stomatologicznej w Polsce, 2018
 • Pozycja polskich klinik w międzynarodowym rankingu Global Clinic Rating, 2017
 • Najlepsze kliniki stomatologiczne w Polsce, według Global Clinic Rating, 2017
 • Najlepsze kliniki stomatologiczne w Polsce, według Global Clinic Rating, luty 2018
 • Porównanie średnich cen wybranych świadczeń stomatologicznych w Polsce i w wybranych krajach (€), 2018
 • Liczba placówek stomatologicznych w wybranych sieciach prywatnych klinik w Polsce, luty 2018
 • Struktura własnościowa Grupy LUX MED w Polsce (%), 2018
 • Struktura segmentu stomatologii Grupy LUX MED w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Medicover Sp. z o.o. w Polsce (%), 2017
 • Struktura segmentu stomatologii Medicover w Polsce, 2018
 • Przejęcia w segmencie firm stomatologicznych dokonane przez Medicover, 2016-luty 2018
 • Struktura własnościowa Centrum Medyczne Enel-Med SA w Polsce (%), 2018
 • Struktura segmentu stomatologii Enel-Med w Polsce, 2018
 • Struktura przychodów Grupy Enel-Med w Polsce (%), według pionów medycznych, 2015-2016
 • Struktura własnościowa Centrum Stomatologicznego Atria w Polsce (%), 2018
 • Struktura Centrum Stomatologicznego Atria w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Dentalux w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Euro Dent w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Help Center w Polsce (%), 2018
 • Struktura firmy Help Center w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa Impladent w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Karedent w Polsce (%), 2018
 • Struktura Karedent w Polsce, 2018
 • Struktura własnościowa firmy Metropolis w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Polskich Centrów Stomatologicznych Dens w Polsce (%), 2018
 • Struktura własnościowa Vivadental w Polsce (%), 2018
 • Struktura Vivadental w segmencie stomatologii w Polsce, 2018


List of graphs

 

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnych usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wydatki NFZ na leczenie stomatologiczne w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2009-2018
 • Udział wartościowy poszczególnych segmentów w rynku dentystycznym w Polsce (%), 2017 i 2023
 • Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) poszczególnych segmentów rynku dentystycznego w Polsce (%), 2018-2023
 • Akceptowalność ceny za wizytę u dentysty w Polsce (%), 2017
 • Odsetek osób, które były w stanie określić kwotę, którą mogą zapłacić za daną wizytę lekarską w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wartościowe udziały prywatnych i publicznych nakładów na opiekę dentystyczną w Polsce (%), 2017-2023
 • Wskaźnik CPI usługi dentystyczne w Polsce (%), 2009-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnych usług dentystycznych w Polsce, 2017-2023
 • Wydatki NFZ na leczenie stomatologiczne w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2009-2018
 • Udział środków przeznaczanych na leczenie stomatologiczne w całkowitych kosztach świadczeń zdrowotnych NFZ w Polsce (%), 2009-2018
 • Najczęściej świadczone usługi stomatologiczne w Polsce (%), 2016
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług stomatologii zachowawczej w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług protetycznych w Polsce, 2017-2023
 • Szacunkowa wartość rynku usług wszczepiania implantów w Polsce (mln zł), 2007, 2017 i 2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług ortodontycznych w Polsce, 2017-2023
 • Udział wartościowy poszczególnych segmentów w rynku dentystycznym w Polsce (%), 2017 i 2023
 • Średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) poszczególnych segmentów rynku dentystycznego w Polsce (%), 2018-2023
 • Liczba lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce (tys.) i dynamika (%), 2003-2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, wskaźnik na 10 000 ludności, 2015-2016
 • Lekarze dentyści ze specjalizacją w Polsce (%), 2016
 • Specjalizacje lekarzy dentystów w Polsce (%), 2016
 • Liczba lekarzy dentystów w Polsce, według województwa, 2016
 • Zatrudnienie lekarzy dentystów w Polsce (%), 2016
 • Liczba gabinetów stomatologicznych w Polsce, według województw, 2018
 • Liczba praktyk stomatologicznych realizujących świadczenia finansowane w ramach środków publicznych w Polsce i dynamika (%), 2001-2016
 • Struktura praktyk stomatologicznych świadczących usługi finansowane ze środków publicznych w Polsce (%), 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce (mln) i ich dynamika (%), 2012-2016
 • Liczba porad dentystycznych wykonywanych w praktykach prywatnych i praktykach posiadających umowę z NFZ (%), 2016
 • Liczba porad stomatologicznych udzielonych w Polsce (%), według województw, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Polsce, według województw, 2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), w podziale na miasto i wieś, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), według wieku, 2015-2016
 • Liczba porad stomatologicznych w Polsce (%), według płci, 2015-2016
 • Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 3, 12, 15 i 18 lat bez próchnicy w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2015
 • Odsetek osób w wieku 15 lat z urazami zmineralizowanych tkanek zębów w Polsce (%), według rodzaju urazu, 2015
 • Odsetek osób w wieku 15 lat z erozją szkliwa w Polsce (%), według miejsca występowania erozji, 2015
 • Odsetek Polaków korzystających z usług dentystycznych i protetycznych w Polsce (%), publicznie i prywatnie, I poł. 2016
 • Wiek pacjentów stomatologicznych w Polsce (%), 2016
 • Częstość korzystania z usług zdrowotnych FFS (%), według rodzaju usługi, 2016-I poł. 2017
 • Średnie wydatki na usługi zdrowotne FFS (zł), według rodzaju usługi, 2016
 • Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych ze świadczeń stomatologicznych w porównaniu do innych świadczeń medycznych w Polsce (%), 2011, 2013 i 2015
 • Odsetek gospodarstw domowych, które pomimo odczuwania takiej potrzeby zrezygnowały z powodów finansowych ze świadczeń stomatologicznych w porównaniu do innych świadczeń medycznych w Polsce (%), 2011, 2013 i 2015
 • Najczęstsze przyczyny zgłaszania się do stomatologa osób w wieku 35-44 lat oraz 65-74 lat w Polsce (%), 2013
 • Sposoby doskonalenia zawodowego dentystów w Polsce (%), październik 2015-wrzesień 2016
 • Tematyka szkoleń, którą zainteresowani są dentyści w Polsce (%), 2016
 • Wartość rynku turystyki medycznej w Polsce (mld zł), 2013-2015
 • Średnie wydatki na pobyt w Polsce turystów, którzy deklarowali cel zdrowotny jako motywację podróży do Polski (zł), 2014-2016
 • Przychody Grupy Enel-Med w segmencie stomatologii w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2015-2016
 • Wysokość kontraktu Centrum Stomatologicznego Atria z NFZ na leczenie stomatologiczne (mln zł) i dynamika (%), 2012-2018
 • Przychody i zysk netto Atria Med Sp. z o.o. (mln zł), 2015-2016
 • Przychody i zysk netto Dentalux Sp. z o.o. (mln zł), 2009-2015
 • Wysokość kontaktu Help Center z NFZ na leczenie stomatologiczne (mln zł) i dynamika (%), 2012-2018
 • Przychody i zysk netto Help Center Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2007-2014
 • Przychody i zysk netto Impladent MDC Sp. z o.o. Sk. w Polsce (mln zł), 2015-2016
 • Przychody Metropolis SA w segmencie stomatologii w Polsce (mln zł) i ich dynamika (%), 2012-2017
 • Przychody i zysk netto Polskich Centrów Stomatologicznych Sp. z o.o. w Polsce (mln zł), 2005-2016
 • Przychody i zysk netto Vivadental Sp. z o.o. (mln zł), 2009-2016

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process