Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Industry Report

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

2 200

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet Free Sample

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę sektora usług dentystycznych w Polsce z podziałem rynku na poszczególne segmenty usług świadczonych pacjentom. Oprócz aktualnej wartości, trendów oraz uwarunkowań prawnych dla tego rynku, analizie poddano również usługi w zakresie: protetyki, ortodoncji, stomatologii zachowawczej oraz implantologii. Raport przedstawia prognozy rozwoju dla wszystkich sektorów rynku usług dentystycznych w okresie pozostałym do końca obecnej dekady.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Sytuacja na rynku usług dentystycznych w Polsce oraz kompleksowa analiza najważniejszych trendów
 • Wartość, potencjał wzrostowy oraz prognozy rozwoju dla rynku usług dentystycznych w Polsce oraz jego głównych segmentów – ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz implantologii
 • Szczegółowe profile głównych graczy na rynku
 • Analiza zachowań konsumenckich w zakresie usług dentystycznych
 • Otoczenie prawne oraz planowane zmiany, które będą miały znaczący wpływ na sytuację na rynku usług dentystycznych w Polsce
 • Sytuacja epidemiologiczna i jej wpływ na rynek
 • Turystyka medyczna – główny trend i szansa rozwoju dla sektora usług dentystycznych.

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu prywatnych firm świadczących usługi medyczne, ubezpieczeniowe oraz konsultingowe
 • Dystrybutorzy i dostawcy materiałów medycznych dla stomatologii (raport skupia się na usługach dentystycznych, ale również dostawcy materiałów medycznych mogą czerpać korzyści z tego raportu)
 • Jednostki świadczące usługi dentystyczne
 • Zagraniczni inwestorzy zainteresowani tym sektorem
 • Instytucje finansowe, banki oraz domy maklerskie
 • Uczelnie, instytuty naukowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Firmy konsultingowe, badawcze oraz analityczne.

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Uwarunkowania prawne, np. dyrektywa Unii Europejskiej “Pacjenci bez granic”, przewidują wprowadzenie zmian w zakresie dostępu do usług dentystycznych w różnych krajach UE
 • Raport określa możliwości oraz potencjalne przeszkody w zakresie świadczenia usług dentystycznych w Polsce
 • Duże znaczenie sektora prywatnego oraz konsumpcyjny charakter tych usług stwarza duże możliwości inwestycyjne
 • Rozwijający się rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych stwarza nowe możliwości dla rozwoju praktyk dentystycznych w Polsce
 • Wskazanie przewidywanych kierunków rozwoju dla rynku usług dentystycznych.
Infografika

Infografika

Product details

Price:

2 200

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: April 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Pharma & Healthcare
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Rynek usług dentystycznych w Polsce 2018

Get free excerpts, white papers and more info about PMR report.

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process