Industry Report

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

15. edycja raportu PMR zawiera zbiór unikalnych danych o sektorze. Gromadzone co roku najświeższe informacje rynkowe uzupełnione głównymi wskaźnikami dotyczącymi rozwoju rynku i jego segmentów to najrzetelniejsze źródło wiedzy rynkowej. Raport PMR oferuje niezależne spojrzenie na rynek, przydatne szczególnie kadrze zarządzającej podejmującej strategiczne decyzje w firmie.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2009-2018
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2009-2018
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Analizuje wpływ podwyżek cen usług telekomunikacyjnych na rynek
 • Zawiera dane historyczne i autorskie prognozy z uwzględnieniem czynników wpływających na wartość rynku w poszczególnych segmentach
 • Prezentuje strukturę detalicznych przychodów na rynku tradycyjnej telefonii stacjonarnej w podziale na sieci PSTN i WLR w latach 2013-2018
 • Uwzględnia wartość ARPU z detalicznych i hurtowych usług komórkowych
 • Analizuje konkurencję i potencjał poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce
 • Identyfikuje obszary mogące zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacje bazy
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra menedżerska i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju, reprezentujące:

 • Operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej (PST i VoIP)
 • Dostawców usług dostępu do internetu (ISP)
 • Operatorów telewizji kablowej i platformy cyfrowe 
 • Instytucje finansowe zainteresowane rynkiem telekomunikacyjnym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Banki
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym
 • Administracje centralną, regulatora i organizacje pozarządowe
 • Dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, głównie telefonów komórkowych oraz rozwiązań VoIP
 • Operatorów sieci szkieletowych
 • Dostawców rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Dostawców sprzętu sieciowego
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.