Raport branżowy

Rynek telekomunikacyjny w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek telekomunikacyjny w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telefonia komórkowa
Zakres: Polska

Raport zawiera zbiór unikalnych danych o sektorze, zawiera szczegółowe profile najważniejszych operatorów, opis aktualnych trendów konsumenckich, KPI w poszczególnych segmentach rynku, oraz szczegółową analizę dostępu do internetu stacjonarnego (z podziałem na technologie dostępowe). Gromadzone co roku najświeższe informacje rynkowe uzupełnione głównymi wskaźnikami dotyczącymi rozwoju rynku i jego segmentów to najrzetelniejsze źródło wiedzy. 

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego w Polsce
 • struktura rynku telekomunikacyjnego w Polsce w podziale na poszczególne segmenty
 • liczba abonentów (RGU) na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w podziale na poszczególne segmenty
 • nakłady inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych na usługi związane z instalacją i budową sieci telekomunikacyjnej
 • konkurencja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w każdym analizowanym segmencie
 • najważniejsze wydarzenia oraz główne trendy na rynku telekomunikacyjnym w Polsce
 • czynniki makroekonomiczne i regulacyjne, popytowe, podażowe oraz technologiczne wpływające na rynek telekomunikacyjny w Polsce
 • prognozy rozwoju rynku telekomunikacyjnego na lata 2023-2028 w każdym analizowanym segmencie
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport odpowiada m.in. na następujące pytania:

 • Ile warty jest rynek telekomunikacyjny w Polsce?
 • Jaka jest wartość poszczególnych segmentów i prognozy ich rozwoju w ciągu najbliższych pięciu lat?
 • Jak wpłynęły obniżki stawek MTR i FTR na przychody operatorów telekomunikacyjnych?
 • Jak podwyżki cen usług telekomunikacyjnych wpływają na przychody operatorów?
 • Ile usług świadczonych jest na rynku telekomunikacyjnych w Polsce w każdym analizowanym segmencie?
 • Jak wpłynęła wojna w Ukrainie oraz napływ uchodźców do Polski na rynek telekomunikacyjny w Polsce?
 • Ile wynoszą nakłady inwestycyjne (CAPEX) operatorów na polski rynku telekomunikacyjnym oraz który z operatorów przeznacza na to najwięcej środków?
 • Jak wpływa model otwartej infrastruktury szerokopasmowej (BSA) na rynek ISP w Polsce?
 • Jak fundusze unijne (POPC, KPO, FERC) wpływają na inwestycje operatorów na polskim rynku telekomunikacyjnym?
 • Jakie są najważniejsze wydarzenia oraz trendy na rynku telekomunikacyjnym w Polsce?
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra menedżerska i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju, reprezentujące:

 • Operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej (PST i VoIP)
 • Dostawców usług dostępu do internetu (ISP)
 • Operatorów telewizji kablowej i platform cyfrowych 
 • Instytucje finansowe zainteresowane rynkiem telekomunikacyjnym (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Banki
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym
 • Administrację centralną, regulatora i organizacje pozarządowe
 • Dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Dostawców sprzętu telekomunikacyjnego, głównie telefonów komórkowych oraz rozwiązań VoIP
 • Operatorów sieci szkieletowych
 • Dostawców rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Dostawców sprzętu sieciowego
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Telefonia komórkowa
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.