Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Najbardziej kompleksowa publikacja dotycząca polskiej branży telekomunikacyjnej. Oferuje rozbudowany zestaw strategicznych danych i prognoz oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące zarówno całego rynku usług telekomunikacyjnych jak i poszczególnych segmentów: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu. Prezentowane wskaźniki pokazują zarówno trendy historyczne i bieżące (dane za lata 2006-2017), prognozy krótkookresowe (2018-2019), jak również prognozy dla średniego i długiego okresu (2020-2023).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2006-2017
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2006-2017
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2018-2023
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów: wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, wydatki inwestycyjne - CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn), najważniejsze wydarzenia, przejęcia, inwestycje
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu
 • Blisko 20 zestawień obrazujących udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Prowadzenie działalności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w szczególności na rynku telefonii komórkowej, rynku telefonii stacjonarnej i rynku dostępu do internetu.
 • Analiza konkurencji i potencjału poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć, wprowadzania nowych produktów na rynek, kierunku własnych działań marketingowych.
 • Wyznaczanie targetów sprzedażowych w oparciu o benchmark/konsensus w postaci prognoz i założeń zaprezentowanych w raporcie, jak również wyników innych uczestników rynku.
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacji bazy.
 • Budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej i ocena ryzyka, przede wszystkim w zakresie inwestycji w sieci przesyłowe i dostępowe

Główne atuty raportu to:

 • Najbardziej kompleksowa i rozbudowana analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce dostępna na rynku.
 • Raport wydawany cyklicznie co roku od ponad 15 lat
 • Bogate doświadczenie zespołu analitycznego PMR przede wszystkim w zakresie właściwej interpretacji danych i wskaźników
 • Wieloletnie kontakty z uczestnikami rynku skutkujące pozyskiwaniem danych bezpośrednio od operatorów, dające możliwość dyskusji i uzyskania wyjaśnień
 • Wnikliwa weryfikacja i unifikacja danych pochodzących z różnych źródeł (operatorzy, raporty przygotowane na potrzeby udziałowców i potencjalnych inwestorów, badania własne i firm trzecich, dane regulatora rynku, formularze sprawozdawcze operatorów). Sprowadzanie danych do „wspólnego mianownika”, by ich porównanie było w ogóle faktycznie możliwe
 • Wysoka sprawdzalność prognoz wynikająca z wykorzystania modelowania matematycznego jako narzędzia wspomagającego ekspercką ocenę analityków
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:

 • Operatorzy telefonii komórkowej
 • Operatorzy telefonii stacjonarnej (PSTN i VoIP)
 • Dostawcy usług dostępu do internetu (ISP)
 • Operatorzy telewizji kablowej i platformy cyfrowe
 • Dostawcy rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Dostawcy sprzętu sieciowego
 • Producenci telefonów komórkowych
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce – kluczowe dane i prognozy, 2013-2023
 • Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w Polsce, według obszarów działania, 2011-2017

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Telecommunications & Pay TV
Zakres: Poland

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.