Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Industry Report

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

This product is also available in English

Product details

Price:

3 550

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

View Leaflet

Najbardziej kompleksowa publikacja dotycząca polskiej branży telekomunikacyjnej. Oferuje rozbudowany zestaw strategicznych danych i prognoz oraz kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dotyczące zarówno całego rynku usług telekomunikacyjnych jak i poszczególnych segmentów: telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu. Prezentowane wskaźniki pokazują zarówno trendy historyczne i bieżące (dane za lata 2006-2017), prognozy krótkookresowe (2018-2019), jak również prognozy dla średniego i długiego okresu (2020-2023).

Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Opis

Opis

W opracowaniu uwzględniono szczegółowe profile najważniejszych podmiotów na rynku działających w poszczególnych segmentach, ich wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn).

Ponadto raport zawiera eksperckie analizy trendów, inwestycji, najważniejszych wydarzeń (w tym pełne kalendarium za ostatnie 15 lat) oraz działań regulacyjnych i zmian w prawie wpływających na branżę telekomunikacyjną w Polsce.

Raport 3w1 zawiera dwa dodatkowe narzędzia, mianowicie Executive Summary (streszczenie menadżerskie) przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, a także Bazę Statystyk z Raportu (plik Excel) z najważniejszymi statystykami z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.


Jakie informacje zawiera raport ?

 • Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego i rynku usług telekomunikacyjnych w latach 2005-2017
 • Wartość kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego – usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, transmisji danych i łączy dzierżawionych (DLISP) w latach 2005-2017
 • Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku, jego segmentów, wartości i dynamiki wzrostu w latach 2018-2023
 • Szczegółowe profile najważniejszych operatorów: wskaźniki finansowe i operacyjne (m.in. przychody całkowite, przychody w danym segmencie rynku, struktura przychodów, wynik EBITDA, wydatki inwestycyjne - CAPEX, liczba RGU, liczba abonentów, ARPU, MoU, SAC, churn), najważniejsze wydarzenia, przejęcia, inwestycje
 • Analiza trendów konsumenckich, zmian regulacyjnych i technologicznych kształtujących rynek i oddziałujących na jego dynamikę
 • Szczegółowe dane i analiza rynku dostępu do internetu z podziałem na technologie dostępowe, zarówno w lokalizacji stacjonarnej: xDSL, TVK, FTTx, Ethernet, FWA, Wi-Fi, WiMAX oraz w sieciach telefonii komórkowej
 • KPI w poszczególnych segmentach rynku: liczba RGU, liczba głównych operatorów, w tym całkowita liczba kart SIM z podziałem na pre-paid i post-paid, linii telefonii stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu
 • Blisko 20 zestawień obrazujących udziały w rynku poszczególnych operatorów, ilościowo i wartościowo, w poszczególnych segmentach rynku usług telekomunikacyjnych

Kto skorzysta z tej analizy?

Z raportu skorzystają menedżerowie i specjaliści z obszaru sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju z poniższych typów firm:

 • Operatorzy telefonii komórkowej
 • Operatorzy telefonii stacjonarnej (PSTN i VoIP)
 • Dostawcy usług dostępu do internetu (ISP)
 • Operatorzy telewizji kablowej i platformy cyfrowe
 • Dostawcy rozwiązań IT (usług, oprogramowania) dla operatorów telekomunikacyjnych
 • Dostawcy sprzętu sieciowego
 • Producenci telefonów komórkowych
 • Portale internetowe i dostawcy treści (w tym media: prasa, radio, telewizja)
 • Przedstawiciele administracji centralnej, regulatora i organizacji pozarządowych
 • Podmioty świadczące usługi finansowe i inwestycyjne
 • Organizacje zajmujące się badaniem rynku i doradztwem biznesowo-prawnym

Dlaczego warto kupić ten raport?

Raport będzie użyteczny w trakcie realizacji takich projektów, jak:

 • Prowadzenie działalności na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w szczególności na rynku telefonii komórkowej, rynku telefonii stacjonarnej i rynku dostępu do internetu.
 • Analiza konkurencji i potencjału poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście ew. inwestycji, fuzji i przejęć, wprowadzania nowych produktów na rynek, kierunku własnych działań marketingowych.
 • Wyznaczanie targetów sprzedażowych w oparciu o benchmark/konsensus w postaci prognoz i założeń zaprezentowanych w raporcie, jak również wyników innych uczestników rynku.
 • Identyfikowanie obszarów mogących zapewnić dodatkowe przychody i/lub zmniejszenie rotacji bazy.
 • Budowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej i ocena ryzyka, przede wszystkim w zakresie inwestycji w sieci przesyłowe i dostępowe

Główne atuty raportu to:

 • Najbardziej kompleksowa i rozbudowana analiza rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce dostępna na rynku.
 • Raport wydawany cyklicznie co roku od ponad 15 lat
 • Bogate doświadczenie zespołu analitycznego PMR przede wszystkim w zakresie właściwej interpretacji danych i wskaźników
 • Wieloletnie kontakty z uczestnikami rynku skutkujące pozyskiwaniem danych bezpośrednio od operatorów, dające możliwość dyskusji i uzyskania wyjaśnień
 • Wnikliwa weryfikacja i unifikacja danych pochodzących z różnych źródeł (operatorzy, raporty przygotowane na potrzeby udziałowców i potencjalnych inwestorów, badania własne i firm trzecich, dane regulatora rynku, formularze sprawozdawcze operatorów). Sprowadzanie danych do „wspólnego mianownika”, by ich porównanie było w ogóle faktycznie możliwe
 • Wysoka sprawdzalność prognoz wynikająca z wykorzystania modelowania matematycznego jako narzędzia wspomagającego ekspercką ocenę analityków
Spis Treści

Spis Treści

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Przegląd rynku telekomunikacyjnego w Polsce
  • Wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego
  • Bieżąca sytuacja, wydarzenia i trendy na rynku
   • Bieżąca sytuacja
   • Najważniejsze wydarzenia na rynku
   • Najważniejsze trendy na rynku
   • Nakłady inwestycyjne operatorów
  • Prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce
   • Prognozy rozwoju rynku w latach 2018-2023
   • Najważniejsze trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym w nadchodzących latach
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku do końca III kw. 2018 r.
  • Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku telekomunikacyjnego
   • Prawo telekomunikacyjne
   • Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe
   • Inne istotne wydarzenia, zmiany prawne i regulacyjne
 • Wartość i dynamika rynku telekomunikacyjnego
 • Bieżąca sytuacja, wydarzenia i trendy na rynku
  • Bieżąca sytuacja
  • Najważniejsze wydarzenia na rynku
  • Najważniejsze trendy na rynku
  • Nakłady inwestycyjne operatorów
 • Bieżąca sytuacja
 • Najważniejsze wydarzenia na rynku
 • Najważniejsze trendy na rynku
 • Nakłady inwestycyjne operatorów
 • Prognozy dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce
  • Prognozy rozwoju rynku w latach 2018-2023
  • Najważniejsze trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym w nadchodzących latach
 • Prognozy rozwoju rynku w latach 2018-2023
 • Najważniejsze trendy na polskim rynku telekomunikacyjnym w nadchodzących latach
 • Najważniejsze wydarzenia na rynku do końca III kw. 2018 r.
 • Regulacje prawne i otoczenie instytucjonalne rynku telekomunikacyjnego
  • Prawo telekomunikacyjne
  • Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe
  • Inne istotne wydarzenia, zmiany prawne i regulacyjne
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Urzędy regulacyjne i instytucje branżowe
 • Inne istotne wydarzenia, zmiany prawne i regulacyjne
 • Rynek telefonii komórkowej
  • Wartość rynku
  • Liczba użytkowników i penetracja telefonii komórkowej
  • Trendy i wydarzenia na rynku
  • Przenoszenie numerów
  • Struktura rynku telefonii komórkowej
  • Główni gracze na rynku telefonii komórkowej
   • Grupa CPS (Polkomtel, Cyfrowy Polsat, Midas)
   • T-Mobile Polska
   • Orange Polska
   • P4
  • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej
  • Dodatek 1: Rynek MVNO w Polsce
  • Dodatek 2: Dystrybucja i rynek telefonów komórkowych w Polsce
 • Wartość rynku
 • Liczba użytkowników i penetracja telefonii komórkowej
 • Trendy i wydarzenia na rynku
 • Przenoszenie numerów
 • Struktura rynku telefonii komórkowej
 • Główni gracze na rynku telefonii komórkowej
  • Grupa CPS (Polkomtel, Cyfrowy Polsat, Midas)
  • T-Mobile Polska
  • Orange Polska
  • P4
 • Grupa CPS (Polkomtel, Cyfrowy Polsat, Midas)
 • T-Mobile Polska
 • Orange Polska
 • P4
 • Prognozy dla rynku telefonii komórkowej
 • Dodatek 1: Rynek MVNO w Polsce
 • Dodatek 2: Dystrybucja i rynek telefonów komórkowych w Polsce
 • Rynek telefonii stacjonarnej
  • Wartość rynku
  • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
  • Trendy i wydarzenia na rynku
   • Rynek VoIP
  • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
   • Rynek połączeń krajowych: strefowych i międzystrefowych (LC i DLD) oraz z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
   • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
  • Główni gracze na rynku telefonii stacjonarnej
   • Orange
   • Netia
   • UPC
   • Multimedia Polska
   • Inni operatorzy
  • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej
   • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Wartość rynku
 • Liczba usług i penetracja telefonii stacjonarnej
 • Trendy i wydarzenia na rynku
  • Rynek VoIP
 • Rynek VoIP
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej
  • Rynek połączeń krajowych: strefowych i międzystrefowych (LC i DLD) oraz z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
  • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
 • Rynek połączeń krajowych: strefowych i międzystrefowych (LC i DLD) oraz z sieci stacjonarnych do komórkowych (F2M)
 • Rynek połączeń międzynarodowych (ILD)
 • Główni gracze na rynku telefonii stacjonarnej
  • Orange
  • Netia
  • UPC
  • Multimedia Polska
  • Inni operatorzy
 • Orange
 • Netia
 • UPC
 • Multimedia Polska
 • Inni operatorzy
 • Prognozy dla rynku telefonii stacjonarnej
  • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
  • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
 • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu
  • Wartość rynku
  • Rynek dostępu do internetu
   • Liczba abonentów i technologie dostępowe
   • Wartość i dynamika rynku
   • Trendy na rynku i kluczowe wskaźniki
   • Rozwój rynku FTTx
  • Główni gracze na rynku DLISP
   • Orange
   • Netia
   • Operatorzy sieci kablowych
  • Prognozy dla rynku DLISP
   • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Wartość rynku
 • Rynek dostępu do internetu
  • Liczba abonentów i technologie dostępowe
  • Wartość i dynamika rynku
  • Trendy na rynku i kluczowe wskaźniki
  • Rozwój rynku FTTx
 • Liczba abonentów i technologie dostępowe
 • Wartość i dynamika rynku
 • Trendy na rynku i kluczowe wskaźniki
 • Rozwój rynku FTTx
 • Główni gracze na rynku DLISP
  • Orange
  • Netia
  • Operatorzy sieci kablowych
 • Orange
 • Netia
 • Operatorzy sieci kablowych
 • Prognozy dla rynku DLISP
  • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
  • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach
 • Prognozy rozwoju rynku i struktura w ujęciu ilościowym i wartościowym
 • Czynniki wpływające na rynek i sytuacja w poszczególnych segmentach

 

Wykres i Tabele

Wykres i Tabele

List of tables

 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce – kluczowe dane i prognozy, 2013-2023
 • Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w Polsce, według obszarów działania, 2011-2017
 • Rekomendacje wydane dla spółki Play Communications, październik 2018
 • Szacunkowe nakłady inwestycyjne (CAPEX) pięciu największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i całkowita wartość inwestycji w kraju (mln zł), 2010-2017
 • Długość sieci przesyłowych wybudowanych w ramach RSS (tys. km) wraz z wartością projektu oraz dotacją (mln zł) w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2017
 • Popyt na usługi regionalnych sieci szerokopasmowych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2017
 • Liczba miejscowości, które zadeklarowały obecność węzłów dostępowych w Polsce według wielkości miejscowości, 2017
 • Liczba węzłów w miejscowościach różnej wielkości w Polsce, według medium, 2017
 • 20 firm z największą kwotą dofinansowania (zł) oraz liczba realizowanych przez nie projektów w pierwszym konkursie POPC w Polsce
 • Firmy, które otrzymały dofinansowanie (zł) oraz liczba realizowanych przez nie projektów w drugim konkursie POPC w Polsce
 • Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii komórkowej w Polsce
 • Penetracja telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2017
 • Liczba nowych użytkowników netto telefonii komórkowej w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Maksymalne opłaty za usługi detaliczne i hurtowe w roamingu w krajach UE (€, zł), od 1 lipca 2013 r., 1 lipca 2014 r., 1 lipca 2015 r., 1 lipca 2016 r., 30 kwietnia 2017 r. i 15 czerwca 2018 r.
 • Proponowane hurtowe opłaty za transfer 1 GB danych w roamingu w krajach UE (€), od 15 czerwca 2018 r., 1 stycznia 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 1 stycznia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.
 • Wartość zagregowanego ARPU głównych operatorów telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2007-2017
 • Analiza konkurencyjności rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2018
 • Liczba przeniesionych numerów z podziałem na poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), 2017
 • Liczba przeniesionych numerów z podziałem na poszczególnych operatorów komórkowych w Polsce (tys.), I poł. 2018
 • Struktura ruchu w sieciach mobilnych w Polsce z podziałem na połączenia wewnątrz własnej sieci, do innych sieci ruchomych i stacjonarnych oraz połączenia międzynarodowe (mld minut), 2009-2017
 • Struktura przychodów na rynku detalicznym w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (mld zł), 2010-2017
 • Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2010-2017
 • Grupa CPS: wybrane skonsolidowane dane operacyjne i finansowe, 2013-I poł. 2018
 • Grupa CPS: wybrane dane operacyjne i finansowe w segmencie telefonii komórkowej oraz udziały w rynku, 2007-I poł. 2018
 • T-Mobile Polska: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2007-I poł. 2018
 • T-Mobile Polska: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2012-I poł. 2018
 • Orange Polska: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2007-I poł. 2018
 • Orange Polska: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2012-I poł. 2018
 • P4: wybrane dane operacyjne i finansowe oraz udziały w rynku, 2008-I poł. 2018
 • P4: wskaźniki i dane operacyjne dla rynku telefonii komórkowej, 2014-I poł. 2018
 • Liczba nadajników we własnej sieci P4, według technologii, 2014-2018
 • Struktura przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (mld zł), 2017-2023
 • Roczna dynamika zmian przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, z podziałem na poszczególne kategorie (%), 2017-2023
 • Czynniki wpływające na wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2017-2023
 • Operatorzy wirtualni działający na rynku telefonii komórkowej oraz submarki operatorów infrastrukturalnych w Polsce, III kw. 2018
 • Najpopularniejsze funkcje, z jakich korzystają użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce (%), 2018
 • Podstawowe dane dotyczące rynku telefonii stacjonarnej w Polsce
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej według przychodów największych graczy w Polsce (mln zł, %), 2017
 • Struktura ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (mln), 2007-2017
 • Ilościowa roczna dynamika zmian rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (%), 2007-2017
 • Struktura rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%) według liczby usług największych graczy (mln), 2017
 • Analiza konkurencyjności rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2018
 • Roczna dynamika zmian liczby użytkowników telefonii VoIP w sieciach operatorów kablowych, telefonii stacjonarnej, operatorów VoIP oraz operatorów ISP w Polsce (%), 2007-2017
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, według źródła przychodów operatorów (%), 2007-2017
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń według technologii dostępu (%), 2007-2017
 • Wartość rynku połączeń głosowych w telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na główne segmenty (mln zł), 2007-2017
 • Wartość rynku połączeń krajowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mln zł), 2007-2017
 • Wielkość rynku połączeń krajowych z podziałem na VoIP i sieci PSTN (mld minut), 2007-2017
 • Wielkość rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mld minut), 2007-2017
 • Wartość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce z podziałem na sieci PSTN i VoIP (mln zł), 2007-2017
 • Wielkość rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, z podziałem na rynek tradycyjny i VoIP (mld minut), 2007-2017
 • Orange: podstawowe dane, 2007-I poł. 2018
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej Orange z podziałem na typy łączy, rynek detaliczny i hurtowy (tys.), I kw. 2014-II kw. 2018
 • Netia: podstawowe dane, 2007-I poł. 2018
 • UPC: podstawowe dane, 2009-I poł. 2018
 • Multimedia Polska: podstawowe dane, 2007-I poł. 2018
 • Vectra: podstawowe dane, 2010-2017
 • T-Mobile: podstawowe dane, 2009-2017
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez Telestradę w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2014-2017
 • Struktura ilościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (mln), 2017-2023
 • Ilościowa roczna dynamika zmian rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według form realizacji usługi (%), 2017-2023
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według źródła przychodów operatorów (mln zł), 2017-2023
 • Roczna wartościowa dynamika wzrostu rynku telefonii stacjonarnej w Polsce według źródła przychodów operatorów (%), 2017-2023
 • Struktura wartościowa rynku telefonii stacjonarnej w Polsce z podziałem na przychody z abonamentu i połączeń według technologii dostępu (%), 2017-2023
 • Czynniki wpływające na wartość rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2017-2023
 • Podstawowe dane na temat rynku transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do internetu (DLISP) w Polsce
 • Abonenci internetu szerokopasmowego w technologii xDSL, TVK, Ethernet, FTTx i w stacjonarnych sieciach bezprzewodowych w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Analiza konkurencyjności rynku usług dostępu do internetu w lokalizacji stacjonarnej w Polsce, 2018
 • Odsetek gospodarstw posiadających dostęp do internetu w Polsce (%) – profil, 2017
 • Średnia prędkość pobierania danych w wybranych krajach (Mbit/s), 2018
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii FTTH/B w Polsce na tle wybranych krajów UE (tys.), styczeń 2015, 2016, 2017 oraz lipiec 2015, 2016, 2017
 • Liczba łączy światłowodowych oraz ich udział w ogólnej liczbie łączy dostępowych do szerokopasmowego stacjonarnego internetu w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (tys., %), 2015-2017
 • Liczba abonentów (tys.) i udziały operatorów w liczbie abonentów usługi dostępu do internetu w technologii FTTH w Polsce (%), 2016 i 2017
 • Liczba abonentów wybranych usług z segmentu DLISP Orange w Polsce (tys.), 2013-I poł. 2018
 • Przychody jednostkowe Orange z segmentu DLISP z podziałem na kategorie (mln zł), 2007-2017
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu obsługiwanych przez Netię (tys.), 2008-I poł. 2018
 • Liczba operatorów telewizji kablowej w Polsce zarejestrowanych w UKE, 2010-2017
 • Liczba RGU UPC Polska z podziałem na rodzaje usług (tys.), 2012-I poł. 2018
 • Podstawowe dane finansowe spółki Vectra (jednostkowe, tys. zł), 2011-2017
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez Vectrę (tys.), IV kw. 2012-II kw. 2018
 • Liczba RGU Multimedia Polska (tys.), z podziałem na typy usług, I kw. 2016-II kw. 2018
 • Podstawowe dane finansowe spółki Multimedia Polska (skonsolidowane, tys. zł), 2011-I poł. 2018
 • Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA (tys.), 2012-I poł. 2018
 • Podstawowe dane finansowe spółki INEA (jednostkowe, tys. zł), 2011-2017
 • Liczba abonentów internetu i telewizji cyfrowej korzystających z usług Toya (tys.), 2012-I poł. 2018
 • Pakiety oraz prędkości pobierania i wysyłania danych wraz z ich cenami (zł) oferowane przez Toya, 2018
 • Podstawowe dane finansowe spółki Toya (jednostkowe, tys. zł), 2010-2016
 • Liczba abonentów poszczególnych technologii dostępu szerokopasmowego w lokalizacji stacjonarnej Polsce (tys.), 2017-2023
 • Liczba aktywacji netto na rynku dostępu do internetu w Polsce (tys.), z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny, 2013-2023
 • Czynniki wpływające na wartość rynku usług dostępu do internetu w lokalizacji stacjonarnej w Polsce, 2017-2023
 • Standardowa oferta szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu dla użytkowników indywidualnych w Polsce, według ceny (zł) i przepustowości (Mbit/s), 2013-2023


List of graphs

 

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2007-2017
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce: udziały poszczególnych segmentów w całkowitej wartości rynku (mld zł, %), 2017
 • Liczba przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, 2014-2018
 • Udziały pięciu największych dostawców w rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce (mld zł, %), 2017
 • Ranking operatorów stacjonarnych w Polsce według średniej przepustowości łączy mobilnych (Mbit/s), 2017
 • Ranking operatorów mobilnych w Polsce według średniej przepustowości łączy mobilnych (Mbit/s), 2017
 • Zagregowane miesięczne przychody na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i stałego dostępu do internetu w Polsce (zł), 2007-2018
 • Wartość inwestycji Netii z podziałem na poszczególne segmenty (mln zł), 2016-2017
 • Liczba węzłów światłowodowych w Polsce, 2014-2017
 • Liczba węzłów światłowodowych w poszczególnych województwach w Polsce, 2017
 • Penetracja lokalowa zasięgami min. 30 Mbit/s w Polsce i jej wzrost po dwóch konkursach POPC (%), 2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telekomunikacyjnego w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, 2017-2023
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce (mld zł), 2013-2023
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce: udział poszczególnych segmentów w wartości rynku (%), 2013-2023
 • Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce: dynamiki wartości poszczególnych segmentów (%), 2013-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość przychodów Orange ze sprzedaży sprzętu (mln zł), I poł. 2013-I poł. 2018
 • Wartość przychodów P4 ze sprzedaży sprzętu (mln zł), 2014-I poł. 2018
 • Wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, z wyłączeniem przychodów operatorów ze sprzedaży dedykowanego sprzętu (mld zł), 2014-I poł. 2018
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) hurtowego rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Udziały największych operatorów w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według wielkości przychodów (mld zł, %), 2017
 • Liczba kart SIM (mln) raportowanych przez operatorów do GUS w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 2007-I poł. 2018
 • Całkowita, deklarowana przez operatorów liczba kart SIM (mln) w sieciach komórkowych w Polsce i roczna dynamika zmian (%), 2007-I poł. 2018
 • Udziały poszczególnych operatorów sieci w rynku telefonii komórkowej w Polsce, według liczby raportowanych kart SIM (mln, %), 2017
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie kart SIM w Polsce (%), 2007-2017
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie kart SIM raportowanych przez operatorów do GUS w Polsce (%), 2010-I poł. 2018
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej, deklarowanej przez operatorów liczbie kart SIM w Polsce (%), 2009-2017
 • Udziały operatorów w rynku usług abonamentowych w telefonii komórkowej w Polsce, według liczby kart SIM (mln, %), 2017
 • Udziały operatorów w rynku przedpłaconej telefonii komórkowej w Polsce, według liczby raportowanych kart SIM (mln, %), 2017
 • Średnie przychody miesięcznie (ARPU) na użytkownika telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2007-2017
 • Średnia liczba wydzwonionych minut miesięcznie (AUPU) na użytkownika telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość średnich efektywnych przychodów za minutę połączenia w telefonii komórkowej w Polsce (zł), 2007-2017
 • Udział przychodów z usług pozagłosowych w całkowitych przychodach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2007-2017
 • Liczba przeniesionych numerów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (mln) i dynamika zmian (%), 2010-I poł. 2018
 • Udział numerów przeniesionych do innej sieci w całkowitej bazie kart SIM w Polsce (%), 2010-I poł. 2018
 • Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie przeniesionych numerów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2014-2017
 • Całkowity czas (mln minut) i dynamika (%) wykonywanych połączeń w telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych SMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Liczba (mln) i dynamika (%) wysłanych MMS-ów w sieciach telefonii komórkowej w Polsce, 2007-2017
 • Udział połączeń wewnątrz własnej sieci, do innych sieci ruchomych i stacjonarnych oraz połączeń międzynarodowych w ruchu w sieciach mobilnych w Polsce (%), 2009-2017
 • Udział segmentu post-paid i pre-paid w całkowitym czasie połączeń wykonywanych w sieciach telefonii komórkowej w Polsce (%), 2008-2017
 • Udział smartfonów w sprzedaży telefonów komórkowych przez Grupę CPS (%), 2012-2017
 • Liczba smartfonów w sieci Orange Polska (tys.), 2010-I poł. 2018
 • Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (mln) i roczna dynamika zmian (%), 2017-2023
 • Penetracja telefonią komórkową w Polsce (%), 2017-2023
 • Liczba kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce, z podziałem na segment pre-paid i post-paid (mln), 2017-2023
 • Roczna dynamika zmian liczby kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce, z podziałem na segment pre-paid i post-paid (%), 2017-2023
 • Udział segmentów pre-paid i post-paid w całkowitej, deklarowanej przez operatorów liczbie kart SIM w sieciach komórkowych w Polsce (%), 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) przychodów operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii komórkowej w Polsce, 2017-2023
 • Udział przychodów detalicznych i hurtowych w wartości rynku telefonii komórkowej w Polsce (%), 2017-2023
 • Struktura rynku MVNO według deklarowanej bazy kart SIM największych operatorów wirtualnych w Polsce (tys., %), 2017
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) telefonów komórkowych w Polsce, 2007-2017
 • Odsetek osób korzystających z telefonu komórkowego w Polsce, według typu urządzenia (%), sierpień 2016 i lipiec 2018
 • Sprzedaż (mln sztuk) i dynamika sprzedaży (%) smartfonów w Polsce, 2009-2017
 • Odsetek użytkowników telefonii komórkowej w Polsce deklarujących używanie smartfona (%), 2014-2017
 • Liczba użytkowników (mln) i poziom penetracji smartfonami w Polsce (%), 2012-2017
 • Sklepy z produktami operatorów komórkowych w Polsce, 2015-wrzesień 2017
 • Najwięksi dystrybutorzy na rynku telefonii komórkowej w Polsce, pod względem liczby posiadanych punktów sprzedaży, 2018
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) detalicznego rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2017
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej (mln) i penetracja (%) w Polsce, 2007-2017
 • Liczba linii oraz usług (mln) telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2017
 • Penetracja usługami telefonii stacjonarnej oraz liniami tradycyjnymi w Polsce (%), 2007-2017
 • Dynamika wzrostu liczby linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz usług alternatywnych w Polsce (%), 2007-2017
 • Udział tradycyjnych linii (PSTN) oraz usług alternatywnych w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2017
 • Liczba linii telefonii stacjonarnej w technologii WLL w Polsce, z podziałem na samych operatorów komórkowych oraz z uwzględnieniem podmiotów migrujących abonentów z WLR na WLL (tys.), 2010-2017
 • Roczna dynamika zmian liczby linii telefonii stacjonarnej w technologii WLL w Polsce, z podziałem na samych operatorów komórkowych oraz z uwzględnieniem podmiotów migrujących abonentów z WLR na WLL (%), 2011-2017
 • Struktura rynku WLR w Polsce według liczby usług największych graczy (tys., %), 2017
 • Liczba linii obsługiwanych w sieci Orange w ramach usług WLR dla operatorów alternatywnych (tys.), IV kw. 2008-II kw. 2018
 • Liczba abonentów usług Netii świadczonych na bazie LLU z podziałem na telefonię stacjonarną i dostęp do internetu, IV kw. 2009-II kw. 2018
 • Udział połączeń VoIP w całkowitym czasie połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce (%), 2007-2017
 • Odsetek użytkowników internetu skłonnych do rezygnacji z telefonu stacjonarnego w sieci PSTN na rzecz telefonii VoIP w Polsce (%), 2014-2017
 • Odsetek dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stosujących technologię VoIP (%), 2015-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku telefonii VoIP w Polsce, 2007-2017
 • Zagregowane miesięczne przychody na jednego abonenta usług telefonii stacjonarnej ogółem i telefonii VoIP w Polsce (zł), 2007-2017
 • Liczba użytkowników telefonii VoIP w sieciach operatorów kablowych, telefonii stacjonarnej, operatorów VoIP oraz operatorów ISP w Polsce (tys.), 2007-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów uzyskiwanych z abonamentu w sieciach telefonii stacjonarnej w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2007-2017
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń krajowych w Polsce, 2007-2017
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń z sieci stacjonarnych do komórkowych w Polsce, 2007-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2007-2017
 • Wielkość (mld minut) i dynamika (%) rynku połączeń międzynarodowych w Polsce, 2007-2017
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Orange według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2009-I poł. 2018
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Orange z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2007-2017
 • Wartość wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce (mln zł), I poł. 2012-I poł. 2018
 • Struktura wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce w podziale na sektory (mln zł, %), I poł. 2018
 • Struktura wydatków inwestycyjnych Orange w Polsce w podziale na sektory (mln zł, %), 2017
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Netii według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2009-I poł. 2018
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Netii z usług głosowych w Polsce (%), 2009-I poł. 2018
 • Udziały abonamentu i rozmów w przychodach Netii z telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-I poł. 2018
 • Struktura bazy klientów usług głosowych Netii w Polsce (%), z podziałem na własną sieć dostępową oraz dostęp regulowany (WLR i LLU), 2009-I poł. 2018
 • Struktura bazy klientów VoIP Netii w Polce (%), z podziałem na własną sieć dostępową oraz dostęp regulowany LLU, 2009-I poł. 2018
 • Struktura wartościowa przychodów skonsolidowanych Multimedia Polska według udziałów poszczególnych segmentów (%), 2009-I poł. 2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów spółki Exatel w Polsce, 2009-2016
 • Zysk/strata netto spółki Exatel w Polsce (mln zł), 2010-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów z telefonii stacjonarnej grupy Exatel, 2009-2017
 • Udział przychodów grupy Exatel w segmencie telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2009-2017
 • Struktura liczby usług telefonicznych świadczonych przez Telestradę w Polsce z podziałem na poszczególne technologie dostępowe (%), 2016-2017
 • Liczba aktywnych abonenckich kart SIM (tys.) obsługiwanych przez Telestradę w Polsce z podziałem na segment WLL i MVNO, IV kw. 2016 oraz IV kw. 2017-II kw. 2018
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Telestrady w Polsce, 2009-2017
 • Zysk netto Telestrady w Polsce (mln zł), 2009-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) w Polsce, 2012-2017
 • Zysk/strata netto Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) w Polsce (mln zł), 2012-2017
 • Udział przychodów Niezależnego Operatora Międzystrefowego (NOM) w segmencie telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2012-2017
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez Novum w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2012-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów Novum w segmencie telefonii stacjonarnej w Polsce, 2012-2017
 • Udział przychodów Novum z telefonii stacjonarnej w wartości rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2012-2017
 • Liczba usług telefonii stacjonarnej obsługiwanych przez operatora INEA w Polsce (tys.) i udział w rynku według liczby usług (%), 2010-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) przychodów operatora INEA w Polsce, 2010-2017
 • Całkowita liczba usług (mln) i penetracja (%) usługami telefonii stacjonarnej w Polsce, 2017-2023
 • Liczba linii w sieciach stacjonarnych PSTN (mln) i penetracja telefonią stacjonarną w Polsce (%), 2017-2023
 • Roczna dynamika zmian dla liczby linii telefonii tradycyjnej (PSTN) oraz usług alternatywnych w Polsce (%), 2017-2023
 • Udział tradycyjnych linii (PSTN) oraz usług alternatywnych w całkowitej liczbie usług telefonii stacjonarnej w Polsce (%), 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku telefonii stacjonarnej w Polsce, 2017-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2007-2017
 • Udziały poszczególnych segmentów w wartości rynku DLISP w Polsce (mld zł, %), 2017
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce (mln) oraz dynamika zmian (%), 2007-2017
 • Liczba linii z dostępem do internetu realizowanym w modelu BSA i LLU w Polsce (tys.), 2012-2017
 • Łączne przychody z realizacji usług dostępu do internetu w modelu BSA i LLU w Polsce (mln zł), 2012-2017
 • Rynek stałego dostępu do internetu w Polsce: udziały głównych graczy/typów dostępu pod względem liczby abonentów (tys., %), I poł. 2018
 • Penetracja szerokopasmowego internetu w Polsce (%), 2007-I poł. 2018
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku dostępu do internetu w Polsce, 2007-2017
 • Liczba użytkowników (mln) i penetracja internetu (%) w Polsce, 2007-2017
 • Odsetek użytkowników internetu w Polsce korzystających z internetu w domu oraz korzystających z niego codziennie lub prawie codziennie (%), I poł. 2007-I poł. 2018
 • Częstotliwość korzystania z internetu wśród osób, które kiedykolwiek korzystały z internetu (%), 2016-2017
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z dostępem do internetu i dostępem szerokopasmowym (%), 2010-2018
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce z dostępem do internetu, według województw (%), 2017
 • Odsetek osób korzystających z internetu w Polsce, według wielkości miejsca zamieszkania (%), 2018
 • Odsetek stałych łączy w Polsce według transferu do użytkownika końcowego (%), 2013-2017
 • Odsetek gospodarstw domowych, które korzystają z usług dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp mobilny i stacjonarny (%), 2018
 • Czynniki wpływające na substytucję stacjonarnych usług dostępu do internetu przez usługi mobilne w opinii użytkowników indywidualnych w Polsce (%), 2017
 • Odsetek gospodarstw domowych w Polsce deklarujących posiadanie określonego typu dostępu do internetu (%), 2017
 • Średnie miesięczne koszty dostępu do internetu w Polsce (zł), 2010-2017
 • Średni miesięczny koszt dostępu do internetu w wybranych krajach UE w przedziale prędkości 10 Mbit/s-30 Mbit/s (€), 2017
 • Średni miesięczny koszt dostępu do internetu w wybranych krajach UE w przedziale prędkości 30 Mbit/s-100 Mbit/s (€), 2017
 • Średnie miesięczne deklarowane koszty dostępu do internetu w Polsce (zł), w zależności od operatora, 2017
 • Wskaźnik wzrostu bazy abonenckiej sieci światłowodowych w wybranych krajach europejskich (%), 2016-2017
 • Abonenci usług FTTx Orange oraz liczba gospodarstw w jego zasięgu (tys.), I kw. 2016-III kw. 2018
 • Udział bazy klientów w technologiach VDSL i FTTx w całej bazie klientów xDSL/FTTx Orange w Polsce (%), II kw. 2014-II kw. 2018
 • Liczba abonentów stacjonarnego, szerokopasmowego internetu, obsługiwanych przez Orange na rynku detalicznym i hurtowym (tys.), 2009-I poł. 2018
 • Liczba usług świadczonych przez Netię we własnej sieci (tys.), z podziałem na NGA i inne, II kw. 2015-II kw. 2018
 • Udziały największych operatorów telewizji kablowej w Polsce pod względem przychodów uzyskiwanych z usług dostępu do internetu (%), 2017
 • Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce pod względem liczby abonentów usług dostępu do internetu (tys., %), I poł. 2018
 • Przychody ze sprzedaży UPC Polska (mln zł) i dynamika (%), 2009-2017
 • Przychody grupy Multimedia Polska w segmencie usług internetowych w Polsce (mln zł), roczna dynamika zmian oraz ich udział w całkowitych przychodach grupy, 2011-I poł. 2018
 • Liczba użytkowników (mln) i penetracja (%) internetu w Polsce, 2017-2023
 • Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce, z podziałem na segment klientów biznesowych i gospodarstwa domowe (tys.), 2013-2023
 • Udział poszczególnych technologii w ogólnej liczbie stacjonarnych łączy szerokopasmowych wykorzystywanych w Polsce (%), 2013-2023
 • Całkowita liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce z podziałem na dostęp stacjonarny i mobilny (tys.), 2013-2023
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku DLISP w Polsce, 2017-2023
 • Wartość rynku DLISP w Polsce z podziałem na poszczególne segmenty (mln zł), 2017-2023
 • Dynamika rozwoju poszczególnych segmentów rynku DLISP w Polsce (%), 2017-2023
 • Liczba łączy szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci Orange (tys.), z podziałem na łącza detaliczne oraz dostęp hurtowy, 2013-2023

 

Infografika

Infografika

Product details

Price:

3 550

Select languages:

Choose language

You don't have to wait. The content will be accessible online at the My PMR account.

Subscription: 12 months
Publication date: November 2018
Other versions: English
Delivery: Online with easy export (PDF, PPT, XLS, DOC)
Sector: Telecommunications & Pay TV
Country: Poland

Do you need assistance?

Phone: +48 12 340 51 30

Email: support@pmrcorporate.com

Standard - license option entitles Client to make use of the product for a maximum of 2 persons indicated in the purchase process

Standard Plus - license option entitles Client to make use of the product for between 3 and 9 persons indicated in the purchase process

Corporate - license option entitles Client to make use of the product for between 10 and an unlimited number of persons indicated in the purchase process