Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

This product is also available in English

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Public healthcare
Zakres: Poland

Niniejsza publikacja prezentuje analizę rynku szpitali publicznych i niepublicznych, w tym prywatnych i przekształconych, w Polsce, opartą na danych własnych PMR. W piątej edycji raportu przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. Ważną część publikacji stanowi analiza nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta. Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Plany inwestycyjne szpitali po wejściu w życie sieci
 • Główne specjalizacje w szpitalach w Polsce
 • Regulacje prawne mające wpływ na szpitalnictwo
 • Całkowita liczba szpitali w Polsce, wraz z ich lokalizacją
 • Rodzaje oddziałów w poszczególnych szpitalach
 • Rankingi szpitali publicznych i niepublicznych
 • Profile największych szpitali
 • Całkowita liczba łóżek w poszczególnych szpitalach i na oddziałach specjalistycznych w każdym ze szpitali
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach publicznych i niepublicznych w największych miastach w Polsce oraz w poszczególnych województwach
 • Sposoby finansowania szpitali w Polsce – możliwości inwestycyjne
 • Wartość kontraktów zawartych przez szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)
 • Wydarzenia i trendy kształtujące ten segment
 • Cyfryzacja szpitali oraz budżety przeznaczone na ten cel przez szpitale
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce
 • Porównanie segmentu publicznego do sytuacji na rynku szpitali niepublicznych
 • Liczba hospitalizacji w podziale na typy szpitali
 • Analiza nasycenia specjalizacji medycznych – przeprowadzona w podziale na województwa i specjalizacje; użyteczna przy wyborze lokalizacji szpitala lub specjalizacji
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Analiza rynku szpitali to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie.
 • Jest ona również niezbędna dla dostawców sprzętu i leków, firm konsultingowych czy też informatycznych w celu oszacowania potencjału rynku w podziale na regiony oraz warunków na nim panujących.
 • Pomoże również w opracowaniu strategii dystrybucji na rynku szpitalnym dla produktów (leków, sprzętu medycznego) oraz usług przeznaczonych na ten rynek.
 • Umożliwi ocenę potencjału rozwoju poszczególnych specjalizacji medycznych przy modyfikacji portfolio firmy.
 • Wesprze planowanie inwestycji na rynku szpitali w Polsce.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • operatorom szpitali publicznych, niepublicznych przekształconych i prywatnych
 • firmom farmaceutycznym oraz producentom sprzętu medycznego
 • firmom zainteresowanym przejęciami szpitali na polskim rynku
 • jednostkom świadczącym usługi na rzecz szpitali w Polsce
 • funduszom typu private equity oraz funduszom inwestycyjnym
 • organizacjom akademickim i badawczym
 • izbom handlowym i organizacjom branżowym
 • firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskieCharakterystyka rynku szpitali w PolscePlany inwestycyjne i perspektywy rozwoju rynku szpitali
Wykresy i Tabele
 • Liczba unikalnych NIP szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce, kwiecień 2017 i październik 2018
 • Liczba łóżek szpitalnych publicznych i niepublicznych w Polsce, kwiecień 2017 i październik 2018

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Public healthcare
Zakres: Poland

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2019

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.