Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

This product is also available in English

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Raport prezentuje analizę rynku szpitali publicznych i niepublicznych, w tym prywatnych i przekształconych, w Polsce, opartą na danych własnych PMR. W kolejnej, 7. już edycji autorskiego raportu PMR przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. Ważną część publikacji stanowi analiza nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta. Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie. W raporcie przeanalizowano także wpływ pandemii COVID-19 na rynek szpitali w Polsce.

Ważną częścią raportu jest baza szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce zawierająca szczegółowe i aktualne informacje dotyczące poszczególnych szpitali w Polsce. Informacje dotyczące szpitali – w tym m.in. liczba łóżek według oddziału w każdym szpitalu, wysokość kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne, dane finansowe szpitali, a także dane kontaktowe do placówek, zostały przygotowane w przystępnej formie – w formacie Excel.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR Największe problemy i wyzwania w obliczu pandemii, w podziale na różne typy własności szpitali Główne specjalizacje w szpitalach w Polsce Regulacje prawne mające wpływ na szpitalnictwo Całkowita liczba szpitali
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Analiza rynku szpitali to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie. Jest ona również niezbędna dla dostawców sprzętu medycznego i leków, firm informatycznych oraz dostawców innych technologii w celu oszacowania potencjału rynku w podziale na regiony oraz warunków na nim panujących. P
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące: Operatorów szpitali publicznych, niepublicznych przekształconych i prywatnych, Firmy farmaceutyczne, Producentów sprzętu medycznego, Dostawców nowoczesnych technologii dla szpitali, Firmy zainteresowane przejęciami szpitali na polskim ryn
Spis Treści
  • Streszczenie menedżerskie
  • Charakterystyka rynku szpitali w Polsce Uwarunkowania rynkowe Krytyczne determinanty funkcjonowania szpitali Covid-19 Deficyt kadr w Polsce Inwazja Rosji na Ukrainę – wpływ na polską gospodarkę Infrastruktura szpitalna oraz efekty działania szpitali Struktura rynku szpitalnego Trendy długoterminowe Indeks Koniunktury Szpitalnej PMR Zakres wdrożenia HIS, RIS/PACS, EOD, BI, AI, VR/AR, Cloud
Wykresy i Tabele
  • Najważniejsze uwarunkowania rynkowe oraz ich wpływ na rynek szpitali w Polsce, 2020-2027
  • Wpływ pandemii koronawirusa na rynek szpitali w Polsce, 2020-2022

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.