Raport branżowy

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce

Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport prezentuje analizę rynku szpitali publicznych i niepublicznych, w tym prywatnych i przekształconych, w Polsce, opartą na danych własnych PMR. W kolejnej, 7. już edycji autorskiego raportu PMR przeanalizowane są obecne i przyszłe trendy oraz akty prawne wraz z oceną ekspertów PMR odnośnie ich wpływu na rynek. Ważną część publikacji stanowi analiza nasycenia świadczeniami w sektorze szpitali z podziałem na województwa oraz najważniejsze miasta. Raport zawiera niezbędne informacje o cyfryzacji szpitali oraz ich dostosowaniu do wymogów innych ustaw i rozporządzeń. Przedstawia najbardziej palące problemy i szanse sektora z punktu widzenia praktyków – kadry zarządzającej ponad 200 szpitali, z którym PMR przeprowadził badanie. W raporcie przeanalizowano także wpływ pandemii COVID-19 na rynek szpitali w Polsce.

Ważną częścią raportu jest baza szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce zawierająca szczegółowe i aktualne informacje dotyczące poszczególnych szpitali w Polsce. Informacje dotyczące szpitali – w tym m.in. liczba łóżek według oddziału w każdym szpitalu, wysokość kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne, dane finansowe szpitali, a także dane kontaktowe do placówek, zostały przygotowane w przystępnej formie – w formacie Excel.

Pakiet zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych oraz streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Największe problemy i wyzwania w obliczu pandemii, w podziale na różne typy własności szpitali
 • Główne specjalizacje w szpitalach w Polsce
 • Regulacje prawne mające wpływ na szpitalnictwo
 • Całkowita liczba szpitali w Polsce, wraz z ich lokalizacją oraz w podziale na szpitale publiczne, prywatne i spółki z udziałem Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Rodzaje oddziałów w poszczególnych szpitalach
 • Rankingi szpitali publicznych i niepublicznych
 • Profile największych szpitali
 • Całkowita liczba łóżek w poszczególnych szpitalach i na oddziałach specjalistycznych w każdym ze szpitali
 • Porównanie nasycenia świadczeniami w szpitalach publicznych i niepublicznych w największych miastach w Polsce oraz w poszczególnych województwach
 • Sposoby finansowania szpitali w Polsce – możliwości inwestycyjne
 • Wartość kontraktów zawartych przez szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)
 • Wydarzenia i trendy kształtujące ten segment
 • Cyfryzacja szpitali: stopień wdrożenia EDM, HIS, RIS/PACS, zintegrowanego portalu pacjenta, sztuczna inteligencja
 • Wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce
 • Porównanie segmentu publicznego do sytuacji na rynku szpitali niepublicznych
 • Liczba hospitalizacji w podziale na typy szpitali
 • Analiza nasycenia specjalizacji medycznych – przeprowadzona w podziale na województwa i specjalizacje; użyteczna przy wyborze lokalizacji szpitala lub specjalizacji
 • Specjalizacje notujące największe wzrosty i największe spadki liczby pacjentów w segmencie prywatnego szpitalnictwa w czasach pandemii
 • Nowe problemy (IV fala pandemii koronawirusa)

Dołączona do raportu baza szpitali zawiera kluczowe informacje odnośnie każdej z około 1200 placówek zlokalizowanych w poszczególnych województwach:

 • Pełna nazwa jednostki
 • Dane kontaktowe szpitala (np. adres, e-mail, strona www, telefon)
 • Informacja o obecności w sieci szpitali
 • Dane rejestrowe firmy prowadzącej działalność gospodarczą (NIP, REGON)
 • Forma własności (prywatny, publiczny, spółka z udziałem SP lub JST, inna)
 • Profil szpitala (np. wielospecjalistyczny, specjalistyczny – z określeniem specjalizacji)
 • Oddziały z łóżkami działające w każdym szpitalu z wydzieloną informacją na temat liczby łóżek na każdym oddziale (specjalizacje)
 • Oddziały chirurgii jednego dnia - wielospecjalistycznej i w rozbiciu na specjalizacje
 • Całkowita liczba łóżek
 • Dane finansowe szpitali (przychody oraz zysk/strata netto)
 • Wartość kontraktów z NFZ

Baza danych prezentuje również profile szpitali o jednej specjalizacji.

Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Analiza rynku szpitali to niezbędne narzędzie dla inwestorów (świadczeniodawców), którzy chcą sprawdzić nasycenie specjalizacjami w danym regionie.
 • Jest ona również niezbędna dla dostawców sprzętu medycznego i leków, firm informatycznych oraz dostawców innych technologii w celu oszacowania potencjału rynku w podziale na regiony oraz warunków na nim panujących.
 • Pomoże również w opracowaniu strategii dystrybucji na rynku szpitalnym dla produktów (leków, sprzętu medycznego) oraz usług przeznaczonych na ten rynek.
 • Umożliwi ocenę potencjału rozwoju poszczególnych specjalizacji medycznych przy modyfikacji portfolio firmy.
 • Wesprze planowanie inwestycji na rynku szpitali w Polsce.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Operatorów szpitali publicznych, niepublicznych przekształconych i prywatnych,
 • Firmy farmaceutyczne,
 • Producentów sprzętu medycznego,
 • Dostawców nowoczesnych technologii dla szpitali,
 • Firmy zainteresowane przejęciami szpitali na polskim rynku,
 • Jednostki świadczące usługi na rzecz szpitali w Polsce,
 • Fundusze typu private equity oraz funduszom inwestycyjnym,
 • Organizacje akademickie i badawcze,
 • Izby handlowe i organizacje branżowe.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku szpitali w Polsce Uwarunkowania rynkowe Krytyczne determinanty funkcjonowania szpitali Covid-19 Deficyt kadr w Polsce Inwazja Rosji na Ukrainę – wpływ na polską gospodarkę Infrastruktura szpitalna oraz efekty działania szpitali Struktura rynku szpitalnego Trendy długoterminowe Indeks Koniunktury Szpitalnej PMR Zakres wdrożenia HIS, RIS/PACS, EOD, BI, AI, VR/AR, Cloud
Wykresy i Tabele
 • Najważniejsze uwarunkowania rynkowe oraz ich wpływ na rynek szpitali w Polsce, 2020-2027
 • Wpływ pandemii koronawirusa na rynek szpitali w Polsce, 2020-2022

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.