Raport branżowy

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Rumunia

To już 11. edycja raportu, zawierającego szczegółową analizę rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii. Raport szczegółowo opisuje obecną sytuację na rynku wraz z perspektywami jego rozwoju na lata 2023-2028, z uwzględnieniem wpływu aktualnych trendów makroekonomicznych, takich jak wzrost inflacji, a także pandemii koronawirusa na sprzedaż prywatnych spółek medycznych.

Zawiera także szereg wskaźników i danych dotyczących aspektów rynku, takich jak np.:

 • wartość i struktura według kategorii usług i źródeł finansowania,
 • profile wiodących firm,
 • liczba pacjentów korzystających z abonamentów medycznych i polis ubezpieczeniowych.
Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Prognozy wydatków prywatnych i publicznych na zdrowie od chwili obecnej do 2028 r. z uwzględnieniem zmian będących efektem inflacji i pandemii koronawirusa.
 • Analiza głównych obszarów rynku: ubezpieczenia zdrowotne, abonamenty medyczne, prywatne kliniki i szpitale.
 • Zachowania konsumenckie i trendy społeczne.
 • Zmiany w regulacjach rynku prywatnej opieki zdrowotnej.
 • Analiza konkurencji na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Rumunii
 • Profile wiodących firm działających na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, w tym aktualizacje finansowe, istotne projekty i plany na przyszłość, a także ich działania w wyniku pojawienia się COVID-19 w Rumunii
 • Możliwości rozwoju dla firm:
  • Ulgi podatkowe przy zakupie abonamentów/ubezpieczeń
  • Wady systemu publicznego
  • Pobyty krótkoterminowe
  • Kompleksowa oferta
  • Klienci z zagranicy
 • Innowacje w branży, także te wdrażane w celu zwalczania skutków koronawirusa: nowe produkty ubezpieczeniowe, nowe usługi prywatne jak np. telemedycyna
 • Turystyka medyczna i jej perspektywy w najbliższej przyszłości
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Kompletna analiza rozwoju prywatnych usług medycznych w Rumunii
 • Wartość i prognozy rozwoju rynku od chwili obecnej do 2028 r.  
 • Analityczna ocena wpływu wydarzeń i trendów na rynek
 • Identyfikacja głównych graczy i ich wyników finansowych
 • Ogólny obraz – wpływ poprzednich lat, zaktualizowane dane i nowe prognozy
 • Szczegółowa analiza zagrożeń i ryzyka
 • Scenariusze rozwoju wraz z szacunkowymi wydatkami publicznymi
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu, dyrektorzy oraz osoby decyzyjne z działów marketingu i sprzedaży wraz z osobami odpowiedzialnymi za rozwój firmy:

 • Prywatne firmy medyczne oferujące abonamenty
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Kliniki i sieci przychodni
 • Centra diagnostyczne
 • Szpitale
 • Banki
 • Fundusze private equity
 • Instytucje akademickie i rządowe
 • Firmy farmaceutyczne
 • Dostawcy sprzętu medycznego i nowych technologii
Spis Treści
 • Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej i prognozy PMR na lata 2023-2028 Prognozy PMR do 2028 roku: ogólny rynek Struktura rynku według źródła finansowania Prognozy PMR do 2028 roku: prywatne ubezpieczenie zdrowotne
 • Prognozy PMR do 2028 roku: ogólny rynek Struktura rynku według źródła finansowania

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Rumunia

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.