Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2019-2024. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku opieki zdrowotnej w Polsce ogółem oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku (abonamenty, ubezpieczenia, FFS).
 • Prognozy rozwoju oraz kluczowe trendy w raz z ich wpływem na rynek w latach 2019 do 2024: dla całego rynku prywatnej opieki zdrowotnej, rynku abonamentów, rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Prywatne ubezpieczenia zdrowotne – wartość segmentu, prognozy dla wartości sprzedaży do roku 2024, główni ubezpieczyciele, rodzaje i ceny polis dostępnych dla polskich klientów.
 • Abonamenty medyczne – wartość segmentu, perspektywy rozwoju do roku 2024, kluczowi gracze oraz ich udziały w rynku.
 • Prywatne firmy medyczne – liczba placówek (w tym przychodni przyzakładowych i partnerskich), wyniki finansowe, liczba pacjentów,  plany rozwojowe.
 • Zachowania konsumenckie – ocena systemu opieki zdrowotnej, bariery finansowe ograniczające dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej, zakres korzystania z prywatnej i publicznej opieki zdrowotnej, oczekiwania względem tego segmentu usług, profil konsumenta dokonującego zakupu usług medycznych z własnej kieszeni oraz wydatki fee-for-service w rozbiciu na grupy demograficzne oraz typ usług na podstawie badania PMR.
 • Turystyka medyczna – wartość segmentu, główne specjalizacje, bariery i czynniki wspierające rozwój.
 • Inne niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce – laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z największymi graczami.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku.
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje.
 • Dostosowywanie oferty polis ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych do oczekiwań konsumentów, aktualnej sytuacji na rynki i prognoz.
 • Rozpoczęcie działalności na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Dostawcy prywatnych usług medycznych
 • Niepubliczne placówki opieki zdrowotnej w Polsce, czyli m.in. laboratoria, stacje dializ, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, ratownictwo medyczne, szpitale
 • Firmy oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne
 • Podmioty oferujące abonamenty medyczne
 • Administratorzy i operatorzy prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych, konsultingowych, badawczych i analitycznych dla branży farmaceutycznej
 • Banki
 • Instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze
 • Fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej
 • Dostawcy dla sektora opieki medycznej: producenci sprzętu medycznego i leków.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Healthcare
Zakres: Poland

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.