Industry Report

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji, wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19

This product is also available in English

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2023-2028, zarówno dla całego rynku, jak i dla najważniejszych segmentów: abonamentów medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych i usług płatnych z kieszeni pacjenta (FFS). Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych.

Ważną częścią raportu jest analiza profilu pacjenta korzystającego z płatnych usług medycznych. Badanie jest poszerzone o analizę korzystania przez pacjentów z usług finansowanych w ramach abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Uzupełnieniem raportu są profile największych prywatnych firm medycznych oraz firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność w segmencie ochrony zdrowia.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Analiza wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w ujęciu ogólnym oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku. Perspektywy rozwoju oraz kluczowe uwarunkowania i trendy wraz z oceną ich wpływu na rynek w latach 2023-2028 dla: rynku prywatnej opieki zdrowotnej - wartość segmentu, prognozy PMR do roku 2028, równie
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej powstałej w wyniki autorskich prognoz PMR i ekskluzywnych wywiadów pogłębionych z największymi graczami na rynku. Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku. Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywic
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące: operatorów prywatnych placówek opieki zdrowotnej w Polsce, firmy oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne, podmioty oferujące abonamenty medyczne, administratorów i operatorów prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne,</li
Spis Treści
  • Metodologia
  • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Private healthcare
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.