Raport branżowy

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji, wojny w Ukrainie i skutków pandemii COVID-19

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2023-2028, zarówno dla całego rynku, jak i dla najważniejszych segmentów: abonamentów medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych i usług płatnych z kieszeni pacjenta (FFS). Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu usług i źródła finansowania, największych firm, liczby pacjentów korzystających z abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych.

Ważną częścią raportu jest analiza profilu pacjenta korzystającego z płatnych usług medycznych. Badanie jest poszerzone o analizę korzystania przez pacjentów z usług finansowanych w ramach abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Uzupełnieniem raportu są profile największych prywatnych firm medycznych oraz firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność w segmencie ochrony zdrowia.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Analiza wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w ujęciu ogólnym oraz w podziale na poszczególne segmenty rynku.
 • Perspektywy rozwoju oraz kluczowe uwarunkowania i trendy wraz z oceną ich wpływu na rynek w latach 2023-2028 dla:
  • rynku prywatnej opieki zdrowotnej - wartość segmentu, prognozy PMR do roku 2028, również osobno dla samej wartości fee-for-service
  • rynku abonamentów medycznych - wartość segmentu, prognozy PMR do roku 2028, kluczowi gracze oraz ich udziały w rynku, liczba placówek, wyniki finansowe firm i plany rozwojowe
  • rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – wartość segmentu, prognozy PMR do roku 2028, liczba ubezpieczonych, analiza oferty firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, główni ubezpieczyciele, wyniki finansowe, plany rozwojowe.
 • Wpływ inflacji medycznej na rynek, prognozy PMR dla inflacji na nadchodzące pięć lat.
 • Wyniki badania PMR na podstawie których określono profil pacjenta korzystającego z prywatnych usług stomatologicznych, konsultacji specjalistycznych, konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu, rehabilitacji, badań laboratoryjnych i innych diagnostycznych oraz usług szpitalnych w ramach segmentu FFS. Badanie porusza również kwestie korzystania z usług opłacanych w ramach abonamentów medycznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
 • Kluczowe informacje na temat pozostałych niepublicznych placówek opieki zdrowotnej w Polsce: laboratoria, gabinety stomatologiczne, placówki oferujące badania diagnostyki obrazowej, szpitale prywatne.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej powstałej w wyniki autorskich prognoz PMR i ekskluzywnych wywiadów pogłębionych z największymi graczami na rynku.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku.
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe perspektywiczne specjalizacje.
 • Dostosowywanie oferty polis ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych do oczekiwań konsumentów, aktualnej sytuacji na rynki i prognoz.
 • Rozpoczęcie działalności na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy.
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych odnoszących się do działalności w sferze prywatnej opieki zdrowotnej, np. w zakresie finansowania przedsięwzięć, fuzji i przejęć.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • operatorów prywatnych placówek opieki zdrowotnej w Polsce,
 • firmy oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
 • podmioty oferujące abonamenty medyczne,
 • administratorów i operatorów prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne,
 • banki,
 • instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze,
 • fundusze private equity i podmioty świadczące usługi finansowe dla branży medycznej,
 • dostawców dla sektora opieki medycznej: producentów sprzętu medycznego i leków
 • firmy specjalizujące się w świadczeniu usług reklamowych.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie  
 • Wartość i struktura rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce   Wartość rynku w latach 2019-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028 Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 2019-2022 i prognoza PMR na lata 2023-2028 24 Struktura wydatków z kosztami leków i nie-leków Struktura wydatków na usługi medyczne Tempo wzrostu poszczególnych segmentów
Wykresy i Tabele
 • Prognoza PMR: Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, 2019-2028
 • Prognoza PMR: Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, bez wydatków na leki i nieleki, 2019-2028

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Prywatna opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.