Industry Report

Rynek produktów OTC w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

This product is also available in English

Rynek produktów OTC w Polsce 2021

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: OTC
Zakres: Poland

Analiza rynku produktów OTC opracowana przez ekspertów PMR prezentuje: aktualną sytuację rynkową, prognozy rozwoju, wartość i strukturę rynku, a także ważne regulacje prawne, trendy i wydarzenia, które będą miały wpływ na segment OTC w latach 2021-2026. Istotną częścią raportu są dane o sprzedaży pozaaptecznej i internetowej leków OTC i suplementów diety, a także prognozy dla głównych kategorii leków OTC i suplementów diety do roku 2026.

Obecne wydanie uzupełniono także o analizy wpływu pandemii koronawirusa na rynek. Szczegółowo zostały omówione takie zjawiska, jak: masowe wykupowanie leków i suplementów diety, rozwój alternatywnych kanałów sprzedaży, a także prognozy do 2026 r. sporządzone z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Szeroki zakres analiz z prognozami rozwoju do roku 2026 dla całego rynku OTC, a także: leków OTC, suplementów diety, sprzedaży aptecznej, sprzedaży pozaaptecznej
 • Uwzględniony wpływu epidemii koronawirusa i najnowsze prognozy makroekonomicznych przygotowanych przez ekonometryków PMR
 • Obszerna baza danych dotyczących rynku OTC
 • Charakterystyka kanałów dystrybucji produktów
 • Trendy konsumenckie oraz trendy w segmencie producentów mające wpływ na sytuację i rozwój rynku
 • Przykłady zmian switch Rx-OTC i OTC-Rx na przestrzeni ostatnich kilku lat
 • Lista najlepiej sprzedające się leków OTC i suplementów diety
 • Szczegółowe profile największych graczy na rynku
 • Analiza reklam produktów OTC we wszystkich głównych kanałach komunikacji
 • Wpływ COVID-19 na zwyczaje zakupowe oraz inne zachowania i preferencje konsumentów na podstawie własnego badania PMR
 • Opis najnowszych i planowanych regulacji prawnych dotyczących rynku
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Jedyny taki raport w Polsce. 16 lat doświadczenia i analiz na rynku OTC.
 • Ekspercka ocena wpływu wydarzeń i trendów na rynek do 2026 roku
 • Szczegółowe prognozy sporządzone z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej na świecie.
 • Prezentowane dane sprzedażowe zweryfikowane przez analityków.
 • Wyniki badania konsumenckiego PMR odnośnie wpływu pandemii koronawirusa na zakupy produktów OTC.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • Producentów leków OTC i suplementów diety, jak również inne parafarmaceutyków
 • firmy specjalizujące się w sprzedaży aptecznej produktów OTC i suplementów diety jak również innych parafarmaceutyków
 • podmioty zajmujące się dystrybucją internetową oraz pozaapteczną w zakresie produktów OTC i suplementów diety w Polsce
 • agencje reklamowe działające w branży farmaceutycznej
 • fundusze private equity, instytucje finansowe
 • instytucje badawcze i akademickie
 • ambasady, agencje rządowe i branżowe, banki.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menadżerskie
Wykresy i Tabele
 • Główne czynniki makroekonomiczne, popytowe i podażowe wpływające na dynamikę rynku produktów OTC w Polsce, 2020-2026
 • Najważniejsze wydarzenia, reformy i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek produktów OTC w Polsce, 2020-2021

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: OTC
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.