Rynek produktów OTC w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek produktów OTC w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

This product is also available in English

Rynek produktów OTC w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Zakres: Poland

Analiza rynku produktów OTC (leków bez recepty suplementów diety i innych produktów sprzedawanych) opracowana przez ekspertów firmy PMR prezentuje aktualną sytuację rynkową, prognozy rozwoju, wartość i strukturę rynku, zachowania i preferencje pacjentów oparte na badaniu przeprowadzonym przez PMR specjalnie na potrzeby tego raportu, a także ważne regulacje prawne, trendy i wydarzenia, które będą miały wpływ na segment OTC w latach 2019-2024. Istotną częścią raportu są profile największych producentów leków OTC i suplementów diety, a także dane dotyczące najlepiej sprzedających się preparatów z tych dwóch segmentów.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Szeroki zakres analiz i prognoz: leki OTC, suplementy diety, cały rynek OTC, sprzedaż apteczna, sprzedaż pozaapteczna
 • Wartość i prognozy rozwoju na lata 2019-2024 dla rynku produktów OTC wraz z eksperckim wyjaśnieniem i omówieniem prognoz
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju dla głównych kategorii terapeutycznych OTC: produkty na przeziębienie i grypę, witaminy, minerały i środki odżywcze, produkty przeciwbólowe, produkty gastryczne, produkty stosowane w chorobach układu krążenia, produkty do stosowania na skórę
 • Obszerna baza danych rynkowych, m.in.: udział segmentu aptecznego i pozaaptecznego w rynku OTC, udział leków OTC suplementów diety i kosmetyków w rynku farmaceutycznym i aptecznym, ceny produktów OTC, udziały rynkowe największych producentów OTC i suplementów diety
 • Charakterystyka kanałów dystrybucji produktów OTC
 • Trendy konsumenckie oraz trendy w segmencie producentów (m.in. przejęcia, konsolidacje, poszerzanie oferty produktowej) mające wpływ na sytuację i rozwój rynku
 • Przykłady zmian switch Rx-OTC i OTC-Rx na przestrzeni ostatnich kilku lat
 • Najlepiej sprzedające się leki OTC i suplementy diety
 • Szczegółowe profile największych graczy na rynku OTC, wraz z analizą ich oferty, wynikami finansowymi, strukturą własnościową, wydatkami na reklamę oraz planowanymi inwestycjami
 • Analiza reklamy produktów OTC we wszystkich głównych kanałach, w tym najczęściej główni reklamodawcy
 • Zachowania i preferencje konsumentów na podstawie własnego badania konsumenckiego PMR
 • Najnowsze i planowane regulacje prawne dotyczące produkcji oraz sprzedaży produktów OTC w Polsce.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

Ten raport będzie narzędziem użytecznym w:

 • regularnym monitoringu rozwoju zmian zachodzących na rynku OTC w celu elastycznego dopasowania polityki i portfolio firmy do wydarzeń i trendów zachodzących na rynku
 • planowaniu nowych inwestycji lub podejmowaniu decyzji o wsparciu finansowym dla podmiotów działających na tym rynku
 • rozwoju portfolio produktowego – identyfikacja kategorii o największym potencjalne wzrostu, jak również obszarów już nasyconych
 • analizie ryzyka inwestycyjnego i kredytowego na tym rynku
 • przeprowadzaniu transakcji fuzji lub przejęć – identyfikacja najbardziej perspektywicznych obszarów rynku i podmiotów/marek do przejęć
 • analizie obecnych działań, wyników i planów konkurencji – szybka reakcja powalająca na utrzymanie się lub zwiększenie udziału w rynku
 • przygotowaniu strategii rozwojowych oraz budżetów na podstawie autorskich prognoz rozwoju rynku przygotowanych przez zespół ekonometryków i analityków rynku
 • porównywaniu kanałów dystrybucji OTC i budowanie strategii dystrybucji dzięki analizie porównawczej opartej na danych i prognozach dotyczących każdego segmentu OTC
 • szacowaniu popytu na poszczególne kategorie produktów OTC obecnie i w przyszłości
 • rozpoczęciu działalności w nowych segmentach rynku
 • jest to niezbedne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dzięki analizie cen.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

 • Firmy produkujące leki OTC i suplementy diety, jak również inne parafarmaceutyki
 • Firmy specjalizujące się w sprzedaży aptecznej produktów OTC i suplementów diety jak również innych parafarmaceutyków
 • Podmioty zajmujące się dystrybucją internetową oraz pozaapteczną w zakresie produktów OTC i suplementów diety w Polsce
 • Agencje reklamowe działające w branży farmaceutycznej
 • Fundusze private equity, instytucje finansowe
 • Instytucje badawcze i akademickie
 • Konsultanci biznesowi
 • Ambasady, agencje rządowe i branżowe, banki.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Pharmaceuticals & Parapharmaceuticals
Zakres: Poland

Rynek produktów OTC w Polsce 2019

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.