Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron

Industry Report

Rynek pokryć dachowych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

This product is also available in English

Rynek pokryć dachowych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Roofing materials
Zakres: Poland

W raporcie zaprezentowane zostały wyniki kolejnej edycji autorskiego badania rynku pokryć dachowych w Polsce, w którym udział wzięły firmy zajmujące się montażem pokryć dachowych. Efektem badania jest m.in. diagnoza struktury rynku, stosowanych technologii, znajomości i oceny marek pokryć dachowych oraz najnowszych trendów materiałowych.

Raport przedstawia aktualną wielkość i strukturę rynku pokryć dachowych i przedstawia perspektywy jego rozwoju do roku 2028.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

Wielkość i wartość rynku ogółem oraz jego głównych segmentów. Analiza rynku pokryć dachowych ze względu na rodzaj dachu: dachy spadziste i dachy płaskie. Segmentacja rynku ze względu na rodzaj pokryć dachowych: ceramiczne, cementowe, bitumiczne, metalowe oraz inne. Najistotniejsze czynniki </str
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

  • Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu dla Twojej firmy.
  • Urealni dane w biznesplanach i budżetach.
  • Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału rozwojowego.
  • Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia konkurencyjnego w Polsce.
  • Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Producenci i dystrybutorzy pokryć dachowych Producenci materiałów powiązanych z rynkiem pokryć dachowych (okna dachowe, rynny, mocowania, termoizolacje, farby zewnętrzne, blachy, kominy, membrany) Zagraniczni producenci pokryć dachowych inwestujący bądź zamierzający zainwestować w Polsce Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne Instytucje rządowe Uczelnie, instytuty naukowe</li
Spis Treści
  • Streszczenie raportu
  • Ogólna sytuacja na rynku pokryć dachowych w Polsce w 2021 r. Wielkość i wartość rynku pokryć dachowych w Polsce w 2021 r. Struktura rynku Struktura rynku według rodzajów dachów Struktura rynku ze względu na rodzaj prac Struktura rynku według rodzajów pokryć Średnioroczna zmiana ceny poszczególnych rodzajów pokryć Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym i niemieszkaniowym Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym – podstawowe statystyki Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym – hipoteki Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym – koszty budowy Sytuacja w budownictwie niemieszkaniowym Największe problemy firm wykonujących pokrycia dachowe

More info

For details on price and content please call:
+48 12 340 51 30
or email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Roofing materials
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.