Raport branżowy

Rynek opieki psychiatrycznej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2021-2026

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek opieki psychiatrycznej w Polsce

Analiza rynku i perspektywy rozwoju na lata 2021-2026

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport szczegółowo omawia aktualną sytuację na rynku opieki psychiatrycznej w Polsce, a także jego perspektywy rozwoju w latach 2021-2026. Zawiera wiele wskaźników i danych dotyczących m.in. wartości rynku, struktury rynku pod względem typu placówki i źródła finansowania świadczeń, największych firm, liczby pacjentów korzystających z realizowanych świadczeń zdrowotnych.

Jest to jedyny branżowy raport na polskim rynku kompleksowo opisujący kondycję i potencjał rozwoju sektora. Analizuje nasycenie tą specjalizacją według województw, a także liczbę łóżek w ośrodkach opieki psychiatrycznej.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość rynku opieki psychiatrycznej w Polsce (wpływ COVID-19)
 • Struktura rynku ze względu na źródło finansowania (publiczny i prywatny) według takich wskaźników jak wartość udzielonych usług, liczba jednostek i liczba łóżek
 • Spodziewana dynamika rynku usług psychiatrycznych w latach 2021-2026, spodziewana dynamika rynku usług świadczonych przez psychologów i psychoterapeutów 2021-2026
 • Wyniki badania przeprowadzonego przez PMR w podmiotach świadczących usługi psychiatrii: m.in. wpływ COVID-19, udział usług telemedycznych, sposoby na zwiększenie atrakcyjności usług
 • Analiza nasycenia specjalizacją w województwach, i wiele innych.
 • Perspektywy rozwoju i kluczowe trendy oraz ocena ich wpływu na rynek w latach 2021-2026 – wraz ze spodziewanymi wydarzeniami, zmianami prawnymi i trendami
 • Wydatki NFZ na opiekę psychiatryczną
 • Liczba i charakterystyka placówek oparta na unikatowych danych zebranych przez PMR
 • Profile wybranych graczy – wyniki finansowe i liczba placówek
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Ocena wpływu COVID-19 na rynek w 2021 i 2022 r.
 • Tworzenie strategii rozwoju firmy na bazie eksperckiej oceny perspektyw wzrostu dla rynku opieki psychiatrycznej powstałej w wyniki autorskich prognoz i ekskluzywnych wywiadów z graczami.
 • Opracowywanie budżetów na podstawie rzetelnych informacji o rynku.
 • Tworzenie lub rozszerzanie oferty usług medycznych, w tym o nowe świadczenia psychiatryczne.
 • Dostosowywanie oferty polis ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych do aktualnej sytuacji na rynki i prognoz.
 • Rozpoczęcie działalności na rynku opieki zdrowotnej w Polsce.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Przedstawiciele zarządu i osoby decyzyjne z działu marketingu, sprzedaży oraz odpowiedzialne za rozwój firmy, reprezentujące:

 • operatorów prywatnych placówek opieki zdrowotnej w Polsce,
 • firmy oferujące prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
 • podmioty oferujące abonamenty medyczne,
 • administratorów i operatorów prywatnych szpitali oraz firm świadczących usługi medyczne,
 • instytucje rządowe, instytuty naukowe i badawcze,
 • dystrybutorów i producentów materiałów medycznych i sprzętu,
 • instytucje finansowe, fundusze private equity, banki oraz domy maklerskie.
Spis Treści
 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
Wykresy i Tabele
 • Podstawowe informacje dotyczące szpitali z oddziałami psychiatrycznymi i/lub leczenia uzależnień w Polsce, czerwiec 2021
 • Podstawowe informacje dotyczące przychodni ze świadczeniami wsparcia zdrowia psychicznego w Polsce, czerwiec 2021

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.