Raport branżowy

Rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Ten produkt jest również dostępny w wersji English

Rynek opieki nad osobami starszymi w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Raport kompleksowo przedstawia kondycję i potencjał rozwoju rynku opieki nad osobami starszymi w Polsce. Analiza obejmuje wszystkie formy świadczonych usług osobom starszym w Polsce, w tym aktualne oferty domów dla seniorów (ceny, sposób finansowania), obłożenie, jak również liczbę łóżek w ośrodkach opieki nad osobami starszymi.

Dodatkowo raport zawiera projekcje w zakresie potencjału pielęgnacyjnego, zmian demograficznych, głównych wskaźników makroekonomicznych, a także czynniki i bariery rozwoju komercyjnego rynku stacjonarnej opieki dla osób starszych w Polsce. Publikacja prezentuje również analizę nasycenia ośrodkami opieki dla osób starszych według województw oraz wybranych aglomeracji.

Ważną częścią raportu jest baza placówek realizujących opiekę dla osób starszych w Polsce. Zawiera szczegółowe i aktualne informacje dotyczące poszczególnych ośrodków (POC, ZOL, ZPO) – w tym m.in. liczba łóżek, forma własności, sposób finansowania świadczeń. Plik został przygotowany w przystępnej formie – w formacie Excel.

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Liczba domów opieki i miejsc dla osób starszych w Polsce na podstawie unikatowych danych zebranych przez PMR.
 • Prywatne i publiczne ośrodki opieki długoterminowej, w tym placówki opieki całodobowej, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.
 • Prognozy rozwoju sytuacji rynkowej, w tym wojna w Ukrainie, czynniki makroekonomiczne, populacja i potencjał pielęgnacyjny.
 • Uwarunkowania i trendy na rynku opieki nad osobami starszymi w Polsce wraz z czynnikami i barierami rozwoju rynku komercyjnego.
 • Wyniki badania PMR, na podstawie których określono średnie ceny za miesięczny pobyt oraz średnie obłożenie.
 • Wartość kontraktów zawartych na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
 • Autorska analiza ośrodków według województw i wybranych aglomeracji w Polsce.
 • Rankingi największych placówek z ofertą pobytów pełnopłatnych.
 • Profile największych graczy na rynku.
 • Baza placówek – wykaz działających domów opieki dla osób starszych w Polsce; produkt jako jedyny prezentuje w jednym miejscu aktywne placówki opieki dla osób starszych: placówki opieki całodobowej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Zawiera m.in.:
  • nazwę jednostki
  • dane ośrodków (np. adres, strona www, telefon)
  • dane rejestrowe firmy prowadzącej działalność gospodarczą (NIP, REGON)
  • formę własności (prywatne, publiczne, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, inne)
  • dane dotyczące sposobu finansowania świadczeń (np. pełnopłatne, mieszane, NFZ i/lub emerytura).
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • Pierwsza w Polsce baza placówek opieki długoterminowej.
 • Pełny obraz sektora wraz z prognozami rozwoju i trendami demograficznymi.
 • Przedstawia profile największych graczy na rynku.
 • Kompleksowa analiza obecnych ośrodków opieki nad osobami starszymi i kierunków rozwoju branży.
 • Podstawa dla każdej firmy już inwestującej lub planującej inwestycje w sektorze.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra menedżerska i osoby decyzyjne z działów marketingu, sprzedaży, strategii i rozwoju, inwestycji, reprezentujące:

 • Prywatne firmy medyczne
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniach opieki długoterminowej
 • Szpitale prywatne
 • Producentów materiałów higienicznych
 • Dostawców sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób starszych
 • Dostawców leków
 • Technologie medyczne
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Fundusze private equity, inwestycyjne.
Spis Treści
 • Streszczenie menedżerskie
 • Prognoza rozwoju sytuacji rynkowej Wojna w Ukrainie Ogólne perspektywy makroekonomiczne Rynek pracy Sytuacja materialna ludności Populacja i potencjał pielęgnacyjny

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Inne wersje: English
Sektor: Opieka zdrowotna
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.