Industry Report

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

This product is also available in English

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2020

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Inne wersje: English
Sektor: Mobile internet and VAS
Zakres: Poland

Raport PMR to ponad 200 stronicowa analiza rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce i prognozy rozwoju na lata 2020-2025. To już 11. edycja raportu PMR. Obrazuje on główne kanały mobilnej transmisji danych oraz wskazuje na obszary usług VAS o największym potencjale. Żadna inna publikacja nie może poszczycić się tak szczegółową analizą wartości i wolumenu rynku, zarówno w modelu pre-paid jak i post-paid. Wszystkie dane zostały zaktualizowane o wpływ koronawirusa!

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu.
 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na;
  • model świadczenia usługi,
  • oraz dostęp post-paid i pre-paid; sprzedaż smartfonów.
 • Udziały poszczególnych graczy na rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym.
 • Udziały ilościowe poszczególnych graczy w rynku mobilnego internetu w Polsce; 
  • liczba kart SIM w sieciach MVNO,
 • Analiza wielkości ruchu mobilnej transmisji danych; średnia miesięczna mobilna transmisja danych w przeliczeniu na kartę SIM ogółem oraz w poszczególnych sieciach MNO.
 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów.
 • Analiza rozwoju sieci LTE w Polsce, trendy w ewolucji sieci 5G.
 • Profile dostawców na rynku mobilnego internetu.
 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych.
 • Wartość i struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny).
 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i usług dodanych w telefonii komórkowej (VAS).
 • Wpływ epidemii COVID-19 na rynek mobilnego internetu w Polsce;
  • wywiady z menedżerami wyższego szczebla i zarządem uczestników rynku po to, by ustalić jak oceniają całą sytuację z perspektywy prowadzonej przez siebie działalności.
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To jedyna publikacja ukazująca koniunkturę oraz prognozy dla rynku mobilnego internetu
  w Polsce (wolumen oraz wartość)
 • Analizuje wielkość rynku z podziałem na model dostępowy i model dedykowany
 • Obrazuje wartość rynku usług dodanych w telefonii komórkowej (VAS), w podziale na główne kategorie
 • Przedstawia profil konkurencji i potencjał rynku mobilnego internetu w Polsce
 • Stanowi narzędzie do budowania strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności
 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Dostawcy treści
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).
 • Wszystkie firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS
Spis Treści
 • Metodologia 
 • Streszczenie menedżerskie
Inne wersje: English
Sektor: Mobile internet and VAS
Zakres: Poland

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Each licence option entitles Client to make use of the product within the following limits/ number of users:

Standard – up to 2 users

Standard Plus – between 3 and 9 users

Corporate – from 10 unique users and more

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 12 340 51 30.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 12 340 51 30.