Raport branżowy

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie

Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2023-2028

Infografika Ulotka Spis treści i przykłady stron
Sektor: Internet mobilny i usługi dodane
Zakres: Polska

Raport PMR to szczegółowa analiza rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce i prognozy jego rozwoju na lata 2023-2028. To 14. edycja raportu PMR. Obrazuje on główne kanały mobilnej transmisji danych oraz wskazuje na obszary usług VAS o największym potencjale. Żadna inna publikacja nie może poszczycić się tak szczegółową analizą wartości i wolumenu rynku mobilnego internetu, zarówno w modelu pre-paid jak i post-paid.

W raporcie (plik .pdf) zaprezentowano najważniejsze dane i tendencje wraz z kluczowymi czynnikami wpływającymi na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce oraz jego prognozy. Komplet danych rynkowych zawiera plik .xls, który jest integralną częścią raportu (100% zbieżność pomiędzy danymi – te same dane i prognozy, bardziej rozbudowane szeregi wskaźników i kompatybilny układ).

Zawartość

Jakie informacje zawiera raport?

 • Wartość i dynamika rynku mobilnego internetu.
 • Liczba abonentów mobilnego internetu w Polsce ogółem i w podziale na;
  • model świadczenia usługi,
  • oraz dostęp post-paid i pre-paid; 
 • Sprzedaż smartfonów na polskim rynku.
 • Liczba dostępów mobilnych w lokalizacji stacjonarnej.
 • Analiza ARPU z usług mobilnego internetu – zagregowanego ARPU z mobilnej transmisji danych, jak i ARPU z usług w dostępie dedykowanym.
 • Udziały poszczególnych graczy na rynku mobilnego internetu w ujęciu ilościowym i wartościowym.
 • Analiza wielkości ruchu mobilnej transmisji danych; średnia miesięczna mobilna transmisja danych w przeliczeniu na kartę SIM ogółem oraz w poszczególnych sieciach MNO.
 • Poziom cen mobilnego internetu i oferta operatorów.
 • Trendy w ewolucji sieci 5G w Polsce.
 • Profile dostawców na rynku mobilnego internetu.
 • Identyfikacja najważniejszych trendów globalnych na rynku mobilnego internetu – porównanie sytuacji w Polsce z innymi krajami europejskimi.
 • Prognozy rynku mobilnego internetu w Polsce w latach 2023-2028, z uwzględnieniem najważniejszych struktur.
 • Wartość i struktura rynku VAS według poszczególnych segmentów (mikropłatności, interaktywność w mediach, gry, aplikacje, muzyka, marketing mobilny).
 • Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i usług dodanych w telefonii komórkowej (VAS).
Korzyści

Dlaczego warto kupić ten raport?

 • To jedyna publikacja ukazująca koniunkturę oraz prognozy dla rynku mobilnego internetu
  w Polsce (wolumen oraz wartość)
 • Analizuje wielkość rynku z podziałem na model dostępowy – usługi „data” w telefonach i model dedykowany
 • Obrazuje wartość rynku usług dodanych w telefonii komórkowej (VAS), w podziale na główne kategorie
 • Przedstawia profil konkurencji i potencjał rynku mobilnego internetu w Polsce
 • Stanowi narzędzie do budowania strategii działania i zaangażowania na rynku VAS.
Użytkownicy

Kto skorzysta z tej analizy?

Kadra kierownicza, działy marketingu oraz działy rozwoju biznesu z poniższych podmiotów:

 • Operatorzy telekomunikacyjni, bez względu na specjalizację i segment działalności
 • Sieci telewizji kablowej i lokalni ISP
 • Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i sieciowego
 • Dostawcy treści
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Banki, ubezpieczyciele i firmy z sektora energetycznego
 • Krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne).
 • Wszystkie firmy działające na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, a przede wszystkim rozwijające bądź chcące rozwijać usługi mobilnego internetu i usługi typu VAS
Spis Treści
 • Metodologia
 • Otoczenia makroekonomiczne

Więcej informacji

Więcej informacji na temat ceny i zawartości można uzyskać dzwoniąc na numer:
+48 782 011 000
lub email sales@pmrcorporate.com

Sektor: Internet mobilny i usługi dodane
Zakres: Polska

Dowiedz się więcej!

Zobacz szczegółowe dane, spis treści i inne materiały

Spis treści i przykłady stron

Unlimited sharing and use of the Product inside one Organisation.

For more information please visit: mypmr.pro/terms-and-conditions

This content is available for current PMR clients. If you are a client please log-in or contact us for more information at: +48 782 011 000.

Jest to zawartość dostępna dla obecnych klientów PMR. Jeśli jesteś klientem, zaloguj się lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 782 011 000.